top of page

YÜCE ALLAH'IN İSİMLERİ

 1. ALLAH Yegâne ilah O’dur ve sadece O, ibadete layıktır.

 2. EL-VAHİD Allah Zatında “Bir”dir

 3. EL-EHAD Allah’ın bir benzeri yoktur. Tektir.

 4. ES-SAMED efendi demektir. Diğer anlamı ise; her türlü isteklerde kendisine başvurulan demektir.

 5. El- EVVEL Allah başlangıcı olmayan ilktir.

 6. El - AHİR Sonu olmayan demektir.

 7. ES-SEMÎ Her şeyi duyandır.

 8. EL-BASİR Her şeyi gören demektir.

 9. EL-KADİR Her şeye gücü yetendir.

 10. EL-KAHİR Her şeye galip gelendir.

 11. ALİYYU'L A'LA Allah kudret, kahir ve iktidar sahibidir.

 12. EL- BAKİ       Sonradan oluşturulmayan ve sonu olmayacak olan demektir.

 13. EL-BEDİ        Yeni şeyleri, benzeri olmadan ve örnek almadan yaratan, icat eden demektir.

 14. EL-BARİ        Yaratılanların yaratanı demektir.

 15. EL-EKREM    Asil ve seçkin demektir.

 16. EL-ZAHİR     Ayetlerini apaçık aşikâr edendir.

 17. EL-BATİN     Allah vehimlerden gizlidir. Dolayısıyla o, ihata olunmayan gizlidir.

 18. EL- HAY        Allah diridir. Ölüm ve yokluk O’nun için söz konusu değildir.

 19. EL- HEKİM   Allah hikmet sahibidir.

 20. EL- ÂLİM      Âlimdir. Sırları bilen, kalpleri algılayandır. Hiçbir gizli O'na gizli kalmaz ve zerre miktarı bir şey bile O'ndan saklı olmaz.

 21. EL-HALİM    O'na itaat etmeyene karşı sabırlı ve azap etmekte acele etmeyen demektir.

 22. EL-HAFİZ      Allah koruyan demektir.

 23. EL-HAK         Allah gerçeği gösteren ve dile getirendir.

 24. EL-HASİB     Tüm şeyleri sayan ve bilendir. Onları bilen, O'ndan hiçbir şeyin gizli kalmaması demektir. Kullarının hesabını yapandır.

 25. EL-HAMİD   Allah Övülmeye/methedilmeye değer demektir.

 26. EL-HAFİY      Bir anlamı âlim demektir. İkinci anlamı ise Allah latiftir demektir.

 27. ER- RAB       Allah malik ve sahip demektir.

 28. ER-RAHMAN         Allah rızık ve nimeti de içine alacak şekilde rahmetiyle kullarını kuşatandır.

 29. ER-RAHİM   Allah müminlere çok şefkatlidir.

 30. EZ- ZÂRİ       Allah zürriyetleri yaratan anlamındadır.

 31. ER-RAZİK     Allah iyi vetü kullarına rızık verir.

 32. ER-RAKİB     Allah koruyucu, gözetleyici, takip edicidir.

 33. ER-RAUF      Allah kullarına çok şefkatlidir.

 34. ER-RAİ          Allah gören demektir.

 35. ES-SELAM    Kullarda olan kusur, eksiklik, yokluk, bir yerden bir yere gidip gelmek, fena ve ölüm gibi sıfatlardan Allah’ın münezzeh olmasıdır.

 36. EL-MÜMİN  Allah tasdik eden ve güvenilen demektir.

 37. EL-MUHEYMİN      Allah her şeye şahit demektir.

 38. EL-AZİZ         Hiçbir şey Allah’ı aciz bırakmaz ve hiçbir şey O'nun iradesine engel olamaz.

 39. EL-CEBBAR  Allah erişilmez galip demektir.

 40. EL-MÜTEKEBBİR   Tekebbür O’nun hakkı ve azamet tamamen Allah’ındır.

 41. ES-SEYİD      Allah Sultan ve hükümdardır.

 42. ES-SUBBUHAllah’ı tesbih etmektir, Allah’ı tüm eksiklerden tenzih etmektir.

 43. EŞ-ŞEHİD      Allah tüm mekânları yaratan ve idare eden olarak şahid demektir.

 44. ES-SADİK     Allah vadesinde sadıktır ve ahdine vefa eden kişinin mükâfatını verir.

 45. ES-SANİ        Allah tüm yapılmış şeyleri yapan demektir. Yani yaratılan tüm varlıkların yaratanı, tüm yoktan var edilen şeylerin var edicisidir.

 46. ET-TAHİR     Allah benzerinin, denginin, zıttının, örneğinin, sınırının bulunmasından; bir yere gidip gelmesinden, yaratılanlara has olan uzunluk, ağırlık, incelik, renk, yumuşaklık, bir yerde bulunup diğer bir yerde bulunmamak gibi özelliklerden münezzehtir.

 47. EL-ADL          Allah hak ve adalet üzere hüküm verendir.

 48. EL-AFV          Allah günahları silendir.

 49. EL-GAFUR Allah günahları gizleyen ve örten demektir.

 50. EL-GANİ       O zatıyla başkalarına ihtiyaç duymayan; alet, araç ve diğer şeylerden yardım almaktan münezzeh demektir.

 51. EL-GİYAS      Allah sığınılacak tek ilah ve yardım edendir.

 52. EL-FATİR     Allah fıtrat üzere yaratan demektir.

 53. EL-FERT        Allah, ilahlık ve işlerinde tektir demektir.

 54. EL-FETTAH Allah   hâkim, hükmeden ve açan demektir.

 55. EL-FALİK       Allah yararak ve ayırarak ortaya çıkaran demektir.

 56. EL-KADİM    Allah tüm şeylerden önce olması demektir.

 57. EL-MELİK     Allah mülklerin sahibi, tüm şeylerin maliki demektir.

 58. EL-KUDDUS Allah her türlü eksiklik ve kusurdan temiz ve münezzehtir.

 59. EL-KAVİ        Allah yardım ve destek olmadan güçlüdür.

 60. KARİB           Allah icabet eden ve cevap veren demektir.

 61. EL-KAYYUM Allah her daim diri ve yönetendir.  

 62. EL-KABİZ      Allah bir şeyi yok eden ve ortadan kaldırandır.

 63. EL-BASİT  Allah nimet ve fazilet veren demektir.

 64. KAZİYU'L HACAT   ilk anlahüküm vermek ve zorunlu tutmaktır. Başka bir anlamı haber vermektir. Üçüncü anlamı ise 'tamamlamak' anlamındadır. Yani Allah hüküm verir, haber verir ve tamamlar.

 65. EL-MECİD    Allah kerim ve aziz demektir.

 66. EL- MEVLA  Allah müminlere yardım eden demektir.

 67. EL-MENNAN Allah nimet bağışlayan demektir.

 68. EL-MUHİT    Tüm şeyleri kuşatan ve tüm şeyleri bilen demektir.

 69. EL-MUBİN   Hikmeti açık ve aşikâr demektir.

 70. EL-MUKİT    Koruyan, gözeten demektir.

 71. EL-MUSAVVİR       Allah suretlere rahimlerde istediği gibi şekil verendir.

 72. EL-KERİM Allah aziz ve cömert demektir.

 73. EL-KEBİR vasfedilmeyecek şekilde büyük olandır.

 74. EL-KÂFİ         Her kim Allah’a dayanır ve tevekkül ederse ona yeter ve onu başkasına havale etmez.

 75. KÂŞİF EZ-ZUR         Kâşif yani açan demektir. Sıkıntı ve zorda kalmış biri O'nu ne zaman çağırırsa ona cevap verir, kötülüğü bertaraf edendir.

 76. EL- VETR       Allah bir ve tek anlamındadır.

 77. EN-NUR       Allah nur verendir.

 78. EL-VEHAB    Allah kullarına istediği şeyleri veren ve dilediği şeyleri bahşeden demektir.

 79. EL-NASİR Allah yardım edendir.

 80. EL-VASİ        Allah zengin ve ihtiyaçsız demektir.

 81. EL-VEDÛD    Allah seven ve sevilen demektir.

 82. EL-HADİ       Yüce Allah’ın hidayeti üç türlüdür. Birincisi kılavuzluktur, ikincisi imandır, üçüncüsü ise kurtuluştur.

 83. EL-VEFİ         Allah anlaşma ve ahdine vefalıdır ve anlaşma ve ahdine vefa edilir.

 84. EL-VEKİL       Sorumlu, mesul demektir. Bizim korunmamız için uğraş veren anlamına gelir. İkinci anlamı ise dayanılan ve sığınak demektir. Tevekkül yani O'na itaat etmek ve O'na sığınmak demektir.

 85. EL-VARİS      Allah, her kimi bir şeye malik kılmışsa o ölür, ama Allah’ın mülkünde olan şeyler kalır.

 86. EL-BER          Sadık demektir.

 87. EL-BAİS        Allah, kabirde olan herkesi diriltecektir, onlara hayat verecek ve (ölümden sonraki dünyada) baki kalmaları ve ceza ve mükâfatları için onları toplayacaktır.

 88. ET- TEVVABAllah tövbeleri kabul edendir.

 89. EL-CELİL        Efendi, celal sahibi demektir.

 90. EL-CEVAD    İyilik eden, nimet veren ve fazlasıyla bolluk ve ihsanda bulunan demektir.

 91. EL-HABİR     Her şeyden haberdar olan ve her şeyi bilen demektir.

 92. EL-HALİK      Allah mahlûkatı yaratan, yaratıcı demektir.

 93. HAYRU'N NASİRİN          Hayrın sahibinin bu işi çokça yapmasıdır.

 94. DEYYAN       Kullarına nimette bulunan ve amellerinin karşılığında onlara mükâfat veren demektir.

 95. ŞEKUR           Allah kulların amellerini şükür konusu karar kılar anlamındadır.

 96. EL- AZİM      Allah, tüm şeylere galebe çaldığından azametle nitelendirilir.

 97. EL-LATİF       Allah kullarına latif ve şefkatlidir demektir.

 98. EŞ-ŞAFİ         Allah kullarına şifa verendir.

 99. TEBAREKE Allah kullarına bereket verendir.

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

TARKAN, GEÇÇEK VE GELECEK Sosyal medya da gündeme oturan Tarkan’ın “geççek” klibini merak ettim, ben de izledim. Evet başarılı bir klip olmuş. Tarkan’ın hakkını iyi vermek gerek. Güzel sunmuş. Ancak b

MİRAÇ VE HİBETULLAH Zer âleminde Resulullah’ın (saa) tüm insanlar ve seçkinler arasında en seçilmiş kişi olduğunu biliyoruz. O gün sorulan tüm sorulara Resulullah(saa), tüm insanlar arasında en hızlı

bottom of page