top of page

TOPRAK PARÇASINA SECDE ETMEK VAR MIDIR?

TOPRAK PARÇASINA SECDE ETMEK VAR MIDIR? Şia alimleri, Ehl-i Beyt imamlarından rivayetle Hz. Resulullah(s.a.a) şöyle buyuruyor;         "Secdelerin en faziletlisi toprağın üzerine yapılan secdedir."         "Yer ve yerden biten şey ile yiyilip giyilmeyen şeyden başka bir şey üzerine secde etmek caiz değildir" hadisine dayanarak toprak üzerine secde etmenin daha faziletli olduğu hususunda icma etmişlerdir. Vesail'uş Şia kitabının yazarı şeyh Hür Amili, Hüşam ibn-i Hakem yoluyla naklettiği bir hadise göre İmam Ca'fer Sadık (s.a) şöyle buyuruyor. "Toprağın üzerine secde etmek daha efdaldır. Çünkü daha çok "huzu"nun (Allah karşısında boyun eğmenin) nişanesidir ve huzu ise yalnız Allah için yapılır." Başka bir rivayette de şöyle diyor. "İshak ibn-i Fazı Hz. Imam Sadık'tan kamıştan dokunmuş hasırlar üzerine de secde etmek konusunu sorunca imam şöyle buyurdu:         "Bunda bir sakınca yoktur, fakat toprak üzerine secde etmek benim için daha sevimlidir. Zira Hz. Resulullah da (s.a.a) yere dokunmasını seviyordu. Ve ben Resulullah'ın sevdiği şeyi senin için de seviyorum." Ama Ehl-i Sünnet âlimlerine gelince, onlara göre her ne kadar hasır üzerine secde etmek daha faziletli ise de halı ve benzeri sergiler üzerine secde etmekte de bir sakınca yoktur. Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim'in tahriç ettikleri bazı rivayetlerde de Hz. Resulullah'ın (s.a.a) hurma ağacı yapraklarından dokunmuş olan bir küçük hasırı (humresi) olduğu ve onun üzerine secde ettiği kaydedilmiştir. "Humre: secdeye yarayacak kadar küçük olan seccadeye denir." Sahih-i Müslim'in hayız bölümünde Ayşe'den nakledilen bir hadiste şöyle deniliyor: "Resulullah bana "Secde yaptığım hasırı (humreyi) mescitten bana getir" dedi. "Ben hayızlıyım" dedim. Resulullah "Hayız olmak senin elinde olan bir şey değildir ki' buyurdu. ( - Sahih-i Müslim, c.l. s.168. "Hayızlı kadının kocasının kafasını yıkamasının caiz oluşu" bölümü - sünen-i Ebu Davud, c.l, s.68 "Hayızlı kadının mescide girmesinin caiz oluşu" bölümü.) Hz. Resulullah'ın (s.a.a) döneminde sahabe yerin üzerine secde etmeği faziletli biliyorlardı. Bunu isbat eden delillerden birisi de Nesai'nin, secde için çakıl taşlarını soğutmak bölümünde naklettiği şu hadistir: Cabir ibn-i Abdullah diyor ki: "Hz. Resulullah (s.a.a) ile öğle namazı kıldığım zamanlar, elime bir avuç çakıl taşları alıyor soğutarak öteki elime alıyor secdeye gittiğimde alnımı onların üzerine bırakıyordum."( Sünen-i Nisai, c.2, s.204, "Secde için kum soğutmak' bölümü.) Bunların yanısıra, Hz. Resulullah (s.a.a) buyurmuştur ki: "Yer benim için secde yeri ve temizleyici kılınmıştır."( Sahih-i Buhari, c.1. s.86, "Kitab'ut Teyemmüm") Yine Hz. Resulullah (s.a.a) buyurmuştur ki:         "Yerin hepsi bizim için secde yeri ve toprağı da temizleyici  kılınmıştır. (Sahih-i Müslim, c2, s.64, "Kitab'ul Mesacid ve Mevaziu-s Salat)

0 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Bismillahirrahmanirrahim EN GÜZEL YARIŞMA Şaban ayının 15'i nihayet gelip çattı. Bugün zamanımızın imamı olan Hz Mehdi'nin (a.s) doğum günü idi. İmamımızın(a.s) varlığına duyduğumuz sevincimizi, O'na

bottom of page