• İnci Mercan

TEMİZ TOPLUM PROJESİ: İMAM MEHDİ(a.f)!

TEMİZ TOPLUM PROJESİ:

İMAM MEHDİ (AF) “Ümmetimin en faziletli ameli fereci (İmam Mehdi (A.F.)’in zuhurunu) beklemektir.”

 (Bihar’ul Envar C.52, Bab 22, H.2) Ümit; bireysel olduğu gibi toplumsal ruh açısından da bir beslenme kaynağıdır. Ümit ile toplum hedefine odaklanarak hayaller kurar. Ona göre hareket planını çizer. İmam merkezli düşünmek bu umudun adıdır. İmam merkezli düşünmek, toplumu ileriye doğru adım attırır. Cemaatleşmek ve birleşmek daha kolay oluşur. Teşkilatlanmak daha çabuk gelişir. Bana- sana göre polemikleri ile toplum meşgul edilmez. Toplum önünde duran İmam’a göre yol alır. Tevhid ‘in yolu bellidir İmam ile. Risaletin yolu bellidir İmam ile. O topluma gelecek projesi verir ve yüce Allah’ın kendilerini başıboş bırakmadığını, yalnız olmadıklarını düşünür. O toplum geçmişten kopuk, gelecekten meçhul olmazlar. İmam vasıtasıyla o toplum geçmiş ve geleceğini buluşturur. İmam Mehdi(as) hayal olan bir varsayımdan ibaret değildir. O kendi önderidir, dinin sahibidir. Yeryüzünün tek halifesidir. Hem Allah’ın halifesi, hem de peygamberin halifesi olarak yeryüzündedir. O, Peygamber Hz Muhammed(s.a.a)’ in vasisi olarak Risaletin son noktasıdır. Bu nedenle İmam’a inanmak ve ona itaat etmek o toplumun kalbine güç verir, onları besler, organize eder, dinamik, marifet ve hikmet üzere tutar. Çünkü o toplum bilir İlahi örneklik daimidir, haktır, bedellere değendir. Bu ilahi hikmet üzere; kötülükler için insanların mazeretleri olmadığı gibi, iyiliğin önünün de tıkanmasına izin vermez. İmam Mehdi (as) hidayet nurunu kabul edebilecek kapasitedeki insanlara öncülük eder. İlahi öğreti ile tüm tuğyanları bozguna uğratır. İmam’a inanmak insanı manevi yönden de desteklenmesine sebep olur. Çünkü imam senin için dua eder. Manevi telkinde bulunur, seni kendi velayetinde görür. Senin için Rabb’ine bir vesiledir. İlahî kapıdır. O kapıyı çalarak yüce Allah’a istekte bulunursun. Böylece kendini yalnız ve terk edilmiş hissetmezsin. Yüce Allah Peygamber’e “Sen onların içinde oldukça onlara azap etmem…” dediği gibi, İmam Mehdi (as) de der: “Ben yeryüzü ehli için güvenceyim.” Yine İmam Mehdi (as) şöyle der: “Ben vasilerin sonuncusuyum, belalar benim varlığımdan dolayı ailemden ve takipçilerimden uzaklaştırılır.” Bu yolda rahmet, şefkat, feyiz, dua, adalet, kıyam, hayır, sabır, hikmet, umut, güç, kerem, izzet, şifa, hidayet, hak, hukuk, diriliş, hayat vardır. Ve daha nice nimetler… İmam Mehdi(as), bizim için şöyle dua eder: “Ey nurun aydınlığı! Ey işleri tedbir eden! Ey ölüleri dirilten! Muhammed ve onun Al-i’ne salâvat gönder. Beni ve takipçilerim için zorluklar içinde bir kurtuluş ve hüznümüzde bir çare yolu karar kıl. Hidayet yolunu bize genişlet. Kurtuluş yolunu yüzümüze aç. Kendine layık olduğu bir şekilde bize davran. Ey Kerim!” Peygamberi görmeden ona inanmak gibi, İmam Mehdi’ yi de görmediği halde ona inanmak, onun edep ve usullerini öğrenmek, onun amaç ve yoluna ortak olmak her müminin hayat felsefesi olmalıdır. Bu düşünce ve inanç, insanı disipline eder, kontrol altına alır, gelişigüzel düşünmek ve davranmaktan alıkoyar. Arkasında duracağı bir liderin olduğunu bilmek, inanan insana özgüven ve cesaret verir. Sorumluluklarının farkında olur. Onun amacına katkıda bulunmak ister. Böylece her iman ehli hayatında dinamik, aktif ve gayretli olur. Yeryüzünde örnek alacağı ve ilahi destek alan birisinin olduğunu bilmek; insanı amaç uğrunda fedakârlık yapmaya motive eder. İnanan insanın hedef ve gayretleri hayallerde kalmaz. Boşuna gitmez. O kişiyi İslami bir hayata sürükler. Hem de mertebe alarak… İmam’a inanmak ile bireysel çalışmalar yalnızlık, verimsizlik ve sınırlılık ile kaybolmaz. Her adım toplumsal hareketlenmenin bir adımı olur. Çünkü imama inanarak bir adım atmak, bu büyük projenin bir parçasıdır. Böylece tüm toplum, bir beden gibi olur ve toplum tek bir insan gibi ruh kazanır. Al-i İmran süresi/ 200 “Ey iman edenler! Sabredin, hep birlikte dayanın, dayanışma içinde olun ve Allah'tan sakının ki kurtuluşa erişebilesiniz.” Bu yüzden İmam Mehdi’ye inanmak veya inanmamak, hayat ve ölüm gibidir. Ya ümitle hayata tutunursun, ya da ümitsizlik ile kendini ölüme mahkûm edersin.

0 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

İFTAR, KADER VE İMAM Fe- ta-re harflerinde oluşan bir kavramdır. Anlamı uzunlamasına yarılmaktır. Kimi zaman bozmak, kimi zaman da düzenlemek yoluyla olur. Bu fiilden oluşan kavramlardan biri de fıtr