top of page

SİZİN KENDİ NEFSİNİZDEN DAHA EVLA KİM?

SİZİN KENDİ NEFSİNİZDEN DAHA EVLA KİM? Peygamber Hz. Muhammed(saa) bu dünyadan ayrılışına birkaç ay kalmıştı. Veda hac’cından dönerken Gadir Hum denilen yerde uzun bir hutbe vermişti. Nefisini terbiye etmiş olması gereken, yeni ihramdan çıkmış olan ümmetine son tavsiyelerini bir daha vurgulamak istemişti. O hutbeyi (Gadir Hum Hutbesi) merak edenler uzun uzun okusunlar. Bakınız âlemlere rahmet Peygamber(saa)’in son tavsiyeleri nelerdi? O hutbeden bir hatırlatma şu idi; “Ben kimin mevlası isem,….” Elbette İslam ümmetinin mevlası kendisi idi. Yani Veli’mizdi. Ve biz Peygamber(saa)’imizi kendi nefsimizden daha fazla sevmedikçe, iman kâmil olmuyordu. Bu ifadenin devamı da vardı. “…. Bu Ali de O’nun mevlasıdır”. Yani imam Ali(as), Peygamber(saa)’den sonra “Mevla” olarak kabul edilecekti. Yani hem Veli, hem de kendi nefsimizden daha evla olacaktı. İmam Ali(as)’den sonra da diğer Veli’ler… Şimdi de zamanımızın Ali’si İmam Mehdi(as)’dir. Bakalım bu ümmetten kimler Onu Mevla olarak görecekti, hem de kendi nefislerinden daha evla?! “Allah’ın Elçisi şöyle buyurmuştu: “Evlatlarımdan olan Kaim’in adı benim adım, künyesi benim künyem, özellikleri benim özelliğim, sünneti benim sünnetimdir. O, insanları dinim ve şeriatıma uygun hale getirecektir. Onları izzet ve celal sahibi Rabbimin kitabına (Kur’an) doğru davet edecektir. O’na itaat eden bana itaat etmiştir. O’na karşı çıkan bana karşı çıkmıştır. Gaybet döneminde O’nu inkâr eden, beni inkâr etmiştir. O’nu yalanlayan beni yalanlamıştır. O’nu tasdik eden beni tasdik etmiştir. Ben O’nun işinde beni yalanlayanları, O’nun şanı hakkında sözümü inkâr edenleri, O’nun yolundan ümmetimi saptıranları Allah’a şikâyet ediyorum.” (Kemalu’d Din c. 1, s 57)

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

ET-TAHİR

İFTAR, KADER VE İMAM Fe- ta-re harflerinde oluşan bir kavramdır. Anlamı uzunlamasına yarılmaktır. Kimi zaman bozmak, kimi zaman da düzenlemek yoluyla olur. Bu fiilden oluşan kavramlardan biri de fıtr

bottom of page