• İnci Mercan

SERİU’L-İCABE (ÇABUK KABUL OLAN) DUA

‘’Beledu’l Emin’’ kitabında İmam Musa Kâzım (a.s)’dan bir dua rivayet edilmiş ve hakkında ‘’Şanı yüce ve çabuk kabul olan duadır’’ denmiştir. O da şöyledir: “ Allah’ım! Ben senin yanında en sevimli şey olan tevhid konusunda sana itaat ettim ve en gazap edilmiş şey olan küfür konusunda sana karşı isyan etmedim. O halde bu ikisinin arasında tüm yaptıklarımı bağışla; ey kaçışım kendisine olan! Bana korktuğum her şeyden emniyet ve güven ver. Allah’ım! Benim çok günahlarımı bağışla ve az itaatimi benden kabul buyur. Ey benim yegâne hazırlığım, ey benim ümidim ve dayanağım, ey benim sığınağım ve desteğim, ey tek ve ey yegâne olan. De ki: ‘’O Allah birdir; Allah Samed’dir (bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir); kendisi doğurmamıştır ve doğrulmamıştır; hiçbir şey O’nun dengi olmamıştır.’’  Kulların arasından seçtiğin kimselerin hürmetine (yaratışında hiç kimseyi kimsenin benzeri kılmamışsın) Muhammed ve Ehl-i Beyt’ine salât et ve benim hakkımda sana layık olanı yap. Allah’ım! Ben senin yüce tevhidin, Hz. Muhammed’in nuru (parlak yüzü), Hz. Ali’nin yüce makamı, yarattıkların üzerine hüccet kıldığın bütün şeylerin ve senden ancak yine gelen bütün kullarından gizlediğin ismin hürmetine, Muhammed ve Ehl-i Beyt’ine salât eyle, benim işimde çıkış ve kurtuluş ver; umduğum ve ummadığım yerden beni rızıklandır; sen istediğine hesapsız rızık verirsin.”

(MEFATİHU'L CİNAN)

0 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

İFTAR, KADER VE İMAM Fe- ta-re harflerinde oluşan bir kavramdır. Anlamı uzunlamasına yarılmaktır. Kimi zaman bozmak, kimi zaman da düzenlemek yoluyla olur. Bu fiilden oluşan kavramlardan biri de fıtr