top of page

NELER ÖĞRENDİK? KENDİMİZİ DENEYELİM....

NELER ÖĞRENDİK? KENDİMİZİ DENEYELİM.... 1- Abdest alan kimse , elini ve yüzünü yıkarken abdest kasdıyla çeşmeyi açıp kapatırsa sakıncalı mıdır? a- Sakıncalıdır, musluğu açık bırakmalıdır. b- Sürekli su akarsa ısraf olur, her zaman açıp kapatmalıdır. c- Sakıncası yoktur, açıp kapatmalıdır. 2- Baş meshedilirken elin ıslaklığıyla yüzün ıslaklığı birbirine karışırsa ne olur? a- Abdest batıl olur, yeniden almalıdır. b- Abdest batıl almaz, devam etmelidir. c- El yeniden yıkanıp kaldığı yerden abdeste devam etmelidir. 3- Abdest esnasında ayağın üzerinde birkaç damla su olmasının abdeste zararı var mıdır? Ne yapılmalıdır? a- Abdest batıl olduğundan yeniden alınması uygundur. b- Abdeste zararı olmadığından devam edilir. c- Abdesti batıl ettiğinden ayak kurulandıktan sonra meshedilerek abdest tamamlanır. 4- Abdestte ( abdest alıp almadığı ile ilgili) şüphe ile ilgili hükümlerden aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur? a- Namazdan önce şüphe ederse yeniden abdest almalıdır? b- Namaz esnasında şüphe ederse namazı batıldır, tekrar abdest alıp namazını kılmalıdır. c- Namazdan sonra şüphe ederse kıldığı namaz sahihtir. Ancak sonraki ibadetler için yeniden abdest almalıdır. d- Hepsi doğrudur. 5- Gusülden sonra bedeninin bir kısmına suyun ulaşmadığını fark eden kimse ne yapmalıdır? a- Bilmeyerek yaptığı için guslü sahihtir, bir şey yapmasına gerek yoktur. b- Guslü tamamlaması için kuru yerden yıkamaya başlayarak sonraki uzuvları da yıkar ve guslü tamamlar. c- Gusül batıl olduğundan yeni baştan alması gerekmektedir. 6- Yatsı namazının vakti ne zaman biter? a- Sabah namazına kadar kılınabilir. b- Uyumadan önce mutlaka kılınmalıdır, uyunduğunda vakti geçmiş olur. c- Öğle namazı vaktinden 11 saat, 15 dakika sonra biter. 7- Namazı bilerek terk etmenin veya hafife almanın hükmü nedir? a- Haramdır, ilahî azabı gerektirir. b- Önemli değildir, kazasını kılarak telafi edebilir. c- Müstehaptır, arada sırada olabilir. 8- Namazın farzlarını yazınız. ............................................................................................................... ............................................................................................................... 9- Namazın farzlarından rûkun olanlarını yazınız. .............................................................................................................. 10- Rûkun farzlar ve rûkun olmayan farzlar arasındaki farkı açıklayınız. .............................................................................................................. .............................................................................................................. ............................................................................................................. ........................................................................................ 11- Tekbiretu’l- İhram ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a- Fatiha süresini veya başka bir süreyi okumaya başlamışsa şüphesine itina etmez, namaza devam eder. b- Henüz süreleri okumaya başlamamışsa tekrar tekbir getirerek namaza başlar. c- Tekbir farz olmadığından şüpheye itina gösterilmez. 12- Rûkun olan kıyamlar nelerdir? Açıklayınız. ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ 13- Namazda süre okuma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a- Eğer yanlışlıkla Fatifa süresinden önce okunmaya başlanmışsa, hemen Fatiha süresi okunur ve süre yeniden okunur. b- Namazda Alak, Fussilet, Necm, Secde sürelerinden birini kasıtlı okursa namazı batıl olur. c- Namazda ihlas veya Kafirun süresi okunurken yarıda kesilip başka bir süre de okunabilir. 14- Nelerin üzerine secde edilebilir, secde edilen şeylerin özellikleri ne olmalıdır? Açıklayınız. ............................................................................................... ............................................................................................... 15- Meddi tabii nedir? Bir örnek yazınız. .............................................................................................. 16- Meddi muttasıl nedir? Bir örnek yazınız. ............................................................................................... 17- Meddi munfasıl nedir? Bir örnek yazınız. ............................................................................................. 18- Meddi arız nedir? Bir örnek yazınız. ............................................................................................. 19- Meddi lazım nedir? Bir örnek yazınız. .............................................................................................. 20- Mim durağında ne yapılmalıdır? ............................................................................................... 21- Tı durağında ne yapılmalıdır? ................................................................................................ 22- Cim durağında ne yapılmalıdır? .............................................................................................. 23- Sad durağında ne yapılmalıdır? ............................................................................................. 24- Rabbena kelimesini arapça yazınız? ............................................................................................. 25- Ellezine kelimesini arapça yazınız? ............................................................................................. 26- Oda kelimesi arapça ne demektir? ............................................................................................ 27- Gül kelimesi arapça ne demektir? ........................................................................................... 28- Bahçe kelimesi arapça ne demektir? ................................................................................................... 29- Meryem süresi / 96. Ayeti kerimeye göre kimler için “ Rahman bir sevgi yaratacak” diye vaad etmiştir? a- Nefsini arındıranlar için b- Namaz kılan ve zekat verenler için c- İman edip salih amel işleyenler için d- Allah’a ve ahiret gününe iman edenler için 30- Ayet’el Kürsü’de geçen Yüce Allah’ın “ El- Hayy” ismi aşağıdakilerden hangi anlama gelmektedir? a- Hidayet veren b- Diri olan ve hayat veren c- Her daim kayyum olan d- Hükmeden 31- Ayet’el Kürsü hangi sürededir? a- Bakara süresi/255 b- Maide süresi/ 102 c- Nahl süresi / 13 d- Meryem süresi/19 32- “ Lehu ma fis-semavati ve ma fi’l ardı” cümlesi ne anlama gelmektedir? a- Alemlerin rabbine hamd olsun b- Yerdeki ve göklerdeki her şey O’nundur c- Semalarda olanlara selam d- Yer ve gökler O’nu zikreder 33- Yüce Allah’ımıza “ El- Mucib” diye seslendiğimizde hangi sıfatını dile getirmiş oluruz. a- Allah her şeyi görür b- O bizim vekilimizdir c- O ne güzel yardımcıdır d- Allah dualara icabet edendir 34- Ar’af süresi/ 55. Ayet-i Kerime’ye göre dualar hangi dengede olmalıdır? a- Umut ve korku b- Koku ve sevgi c- Hak ve adalet d- İlim ve tevazu 35- Kalbin duası aşağıdakilerden hangisidir? a- Zikirdir b- Tefekkürdür c- Salih ameldir d- İmandır 36- Dua edebi olarak dualara nasıl başlanılmalıdır? a- Duadan önce abdest almak gerekir b- Hamd ve salavat ile başlanılmalıdır c- Korku ve umut arasında olunmalıdır d- Yanlız olmak gerekir 37- Salavat cümlesinin anlamını yazınız. ....................................................................................................... 38- Gözlerin tesettürü nedir? Bir örnek yazınız. ..................................................................................... 39- Salih amel denince ne düşünülür? ....................................................................................... 40- Rabb’imizin Fatiha süresinde geçen isimlerini yazınız. ............................................................................... ............................................................................. ............................................................................ .............................................................................. 41- Muhsin kelimesini açıklayınız. .................................................................................... 42- Kuran-ı Kerim’in ilk ve son süresi aşağıdakilerden hangisidir? a- Bakara – Felak b- Fatiha- İhlas c- Fatiha – Nas d- Bakara- Tebbet 43- Kalbin kapı ve pencereleri nelerdir? ........................................................... ........................................................... 44- İmam Ali (sa)’nin künyesi nedir? ............................................................ 45- İmam Hüseyin (sa)’nin mührü nedir? ......................................................... 46- Hz. Muhammed (s.a.a)’in mührü nedir? ........................................................... 47- Rabb’imizin “ Vedud” isminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? a- Seven ve sevilen b- Her şeyi işiten c- Sonsuz hikmet sahibi d- Daim diri olan 48- Kumeyl duasında geçen “ Kumeyl” kimin ashabıdır? ................................................................................................. 49- İlim kelimesinden türeyen kavramları yazınız? ................................................................................................. 50- Hamd kelimesinde iki noktaya vurgu yapılmaktadır. Bunları yazınız. ..................................................................................... .................................................................................... BAŞARILAR DİLERİZ.

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Bismillahirrahmanirrahim EN GÜZEL YARIŞMA Şaban ayının 15'i nihayet gelip çattı. Bugün zamanımızın imamı olan Hz Mehdi'nin (a.s) doğum günü idi. İmamımızın(a.s) varlığına duyduğumuz sevincimizi, O'na

Bismillahirrahmanirrahim BULMACADAKİ İSİM Dört kuzen sıcak bir yaz günü yine bir araya geldik. Hep birlikte Zehra'nın evlerinin bahçesindeki çardakta bulmaca çözüyorduk. Sıradaki sorunun cevabını bir

bottom of page