• İnci Mercan

KURAN-I KERİM MEALİ 27. CÜZ SORULARI

Ramazan ayının yirmi yedinci gün amelleri: 1-Bugünün duasının okunması. "Allahummerzugnî fîhi fazle leylet'il-gadri ve sayyir umûrî fîhi min'el-usri ile'l-yusr, vegbel meazîrî ve hutta anni'z-zenbe ve'l-vizr, ya raûfen bi-ibadih'is-salihîn." Anlamı: Allah'ım! Bugünde bana kadir gecesinin sevabını lütfeyle; işlerimi zorluktan kolaylığa dönüştür; mazeretlerimi kabul buyur; günah ve vizr-ü vebalı üzerimden kaldır; ey salih kullarına şefkatli olan! 2-Yirmi yedinci gece 4 Rekat namaz kılmak; Her rekatta Fatiha'dan sonra Mülk Suresi, eğer bu mümkün olmazsa 25 defa İhlas Suresi okumak. 3-İftar saatinde Kadir suresini okumak. 4- İftar vakti oruçlu müminlere iftar vermek. 5- Her gün Peygamber efendimize 100 tane salavat getirme. 6-Ramazan ayının her gecesinde İftitah duasını okumak. 7-Sabah namazında Ahd duasının okunması. (Mefatıhu’l Cinan kitabının 1073. Sayfa) 8-Her gece Mefatıhu’l Cinan kitabının 922. Sayfasındaki Aşura ziyaretinin okunması. 9- Gusletmek. 10- Mefatıhu’l Cinan kitabının 503-504 sayfalarındaki yirmi yedinci gece duasını okumak. 11- Mefatıhu’l Cinan kitabının 512. Sayfasındaki İmam Zeynel Abidin (as) okuduğu duanın okunması. 12- Mefatıhu’l Cinan kitabının 471. sayfasındaki duaların okunması. 13-Her gece 403. sayfadaki duaları okumak.

0 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

İFTAR, KADER VE İMAM Fe- ta-re harflerinde oluşan bir kavramdır. Anlamı uzunlamasına yarılmaktır. Kimi zaman bozmak, kimi zaman da düzenlemek yoluyla olur. Bu fiilden oluşan kavramlardan biri de fıtr