top of page

KUR’AN NİÇİN VAHY EDİLDİ?

                                                               “(Biz bu Kitab’ı) Eğer bize de kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk demeyesiniz diye indirdik. İşte size de Rabbinizden apaçık delil, en doğru yol gösterici ve bir rahmet olan Kur’an geldi. Allah’ın ayetleri hakkında yalan söyleyenden, onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Şunu iyi bilin ki ayetlerimizden yüz çevirenleri, bu yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız.” (En’am, 157)      Allah (c.c)’ın yaratıcılığını kabul edip kanun ve düzen koyuculuğunu reddeden Yunan filozof Aristo büyük bir gaflet örneği sergileyerek şöyle der: “Şüphesiz Allah bu kâinatı yarattı. Bundan sonra bıraktı, ona önem vermedi. Çünkü Allah daha aşağı olan bu dünyayı düşünmekten üstündür. O ancak kendi zâtını düşünür.” Zamanının en büyük düşünürü ve çağdaşı olduğu insanların en akıllısı kabul edilen Aristo, bu fikriyle belki Allah(c.c)’ı yücelttiğini düşünmekteydi. Hâlbuki Allah, bütün varlıkları gözetip yönetmektedir ve her varlığın var oluşu da varlığını devam ettirmesi de, onun iradesine ve tedbirine bağlıdır.

      Kâinattaki canlı cansız bütün varlıklar bir amaca hizmet etmekte ve ilahi düzen dairesinde işlevini yerine getirmektir:  “Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden (âlemi yönetmeye yönelen) Allah’tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da emir de (yalnızca) O’nundur.  Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir!”

(A’raf, 54)      Dünyanın yaratılmasının üzerinden milyonlarca yıl geçmesine rağmen, Dünya ve Ay’ın hareketlerinde bir sapma gözlenememektedir. Suyun içindeki molekül, mineral ve elementler belli seviyede korunmaktadır. Milyarlarca yıldır inek, keçi, deve gibi hayvanlar süt vermekte; arı bal yapmakta ipekböceği ipek üretmektedir. Su 0 derecede donmakta, 100 derecede kaynamaktadır. Suyun kaldırma kuvveti, maddelerin yoğunluğu, yerçekimi kanunu ve diğer yasa ve bilgiler (Sünnetullah) korunmaktadır:  “Allah’ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamadığın gibi, Allah’ın sünnetinde kesinlikle bir sapma da bulamazsın.” (Fâtır, 43)      Yarattıklarının hiçbirini başıboş bırakmayan Rahman, nasıl olur da kâinatın en değerli ve özel varlığı olan ‘ insan’ı kendi haline terk eder? Tanımadığı bir gezegende hayata gözlerini açan ,“ Kitap nedir, hikmet nedir ” bilmeyen, doğru yolu tanımayan insanı nasıl cehaleti ile baş başa bırakır?      Allah(c.c) evreni ve içindekileri benzersiz olarak yaratan ve onlara en mükemmel şeklini verendir. Bununla birlikte en güzel biçimde (Ahsen-u Takvim) yarattığı insanı düşebileceği tuzaklara, başına gelebilecek kötülüklere ve yapabileceği yanlışlara karşı bilinçlendirir. Takip ettiğinde aldanmayacağı, hüsrana uğramayacağı ve kendisini mutlu sona ulaştıracak bir kitap ve örnek alabileceği bir elçi göndererek ona hem dünya hem de ahiret hayatındaki saadeti garanti eder. Kur’an, Allah’ın insanlara merhametinin yegâne delilidir:        “Bu, kendisinde şüphe olmayan tek kitaptır. Allah’a karşı hata etmekten sakınanlar için dosdoğru yolu gösteren (ayetler) ondadır.”(Bakara,2)        Kur’an-ı Kerim’in gönderilmesindeki temel gaye, insanın hidayete eriştirilmesi, dolayısıyla dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmesidir. Kur’an’ın nazil olma amacını anlatan ayetlerden bazıları ise şöyledir:      “Ey insanlar!(Bu Kur’an’da) kesinlikle size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine şifa ve Müslümanlar için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.”(Yûnus, 57)      “O dosdoğru (bir Kitaptır)ve (Allah onu insanları)kendi katından (gelecek) şiddetli bir azapla uyarmak ve iyi işleri yapan müminlere güzel bir mükâfat olduğunu müjdelemek için indirdi.”(Kehf, 2)      “Sana vahyettiğimiz şu Kitap, kendisinden önce gelen kitapları doğrulayıcı tek kitaptır.”(Fatır,31)      “Şüphesiz Biz bu Kitabı, sana gerçekleri açıklamak için indirdik.”(Zümer,2)

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

TARKAN, GEÇÇEK VE GELECEK Sosyal medya da gündeme oturan Tarkan’ın “geççek” klibini merak ettim, ben de izledim. Evet başarılı bir klip olmuş. Tarkan’ın hakkını iyi vermek gerek. Güzel sunmuş. Ancak b

MİRAÇ VE HİBETULLAH Zer âleminde Resulullah’ın (saa) tüm insanlar ve seçkinler arasında en seçilmiş kişi olduğunu biliyoruz. O gün sorulan tüm sorulara Resulullah(saa), tüm insanlar arasında en hızlı

bottom of page