KORKU VE ÜZÜNTÜ

 “İyi Bilin Ki, Allah’ın Dostlarına Korku Yoktur, Onlar Üzülmeyeceklerdir.” Yunus Süresi /62 Allah’ın veli kulları, kendileriyle Allah arasında hiçbir ayrılık ve engelin olmadığı kimselerdir. Onlar kalplerindeki örtüleri kenara itmişlerdir ve marifet, iman, ihlâs ve temiz amel ışığında Allah’ı kalp gözleriyle hiçbir şek ve şüpheye yer vermeyecek şekilde müşahede etmektedirler. Allah’ın sonsuz varlık, sonsuz kadir ve mutlak kemal olduğu hakkındaki marifetleri sebebiyle de Allah’tan gayrisi onların gözünde küçük ve değersiz bir konumdadır. Okyanusu tanıyan bir kimsenin gözünde, damlaların hiçbir değeri kalmaz. Güneşi gören bir kimse ışıksız bir mum karşısında hiçbir şekilde itina göstermez. Bu konunun açıklanmasıyla birlikte Allah kullarının neden hüzün ve korku için olmadıkları konusu da açıklığa kavuşmaktadır. Zira korku, insanın sahip olduğu nimetleri kaybetmesinden veya gelecekte kendisini tehdit eden düşüncelere kapılmasından kaynaklanmaktadır. Gam ve hüzün de insanın geçmişte sahip olduğu imkânları kaybetmesi endişesinden ortaya çıkmaktadır. Allah’ın gerçek dostları ve veli kulları ise maddiyata hiçbir bağlılık içinde değillerdir ve dünyadan özgür haldedirler. Hakiki manada bir zühd, bütün varlıklarına hükmetmektedir. Bu açıdan onlar, bir şeyi kaybettikleri takdirde gam ve hüzün içine düşmemektedir ve aynı şekilde bir şeyi kaybedecekleri sebebiyle de hiçbir korkuya kapılmamaktadırlar. Başka bir ifadeyle, gam, hüzün ve korku, genel olarak dünyaya tapma ruhundan kaynaklanmaktadır. İşte bu dünyaya tapma ruhuna sahip olmayan kimseler ise hüzün ve korku içinde olmayacaklardır. Marifet ehlinin beyanıyla Allah’ın veli kulları, öylesine Allah Teâlâ’nın cemal ve celal sıfatlarına mazhar olmuşlardır ki, Allah’tan gayrisini unutmuşlardır. Açıkça bilindiği üzere gam, hüzün, korku ve dehşet, herhangi bir şeyi kaybetme veya herhangi bir düşman ve tehlikeyle karşı karşıya gelme ihtimaline bağlıdır. Kalbinde Allah’tan gayrisinin yer etmediği kimsenin, başka bir ifadeyle, marifet konusunda kemale ermiş, amellerinde ihlâs yoluna girmiş bir insanın kalbinde Allah’tan gayrisi yer etmediği ve bu kimse Allah’tan gayrisini kalbine sokmadığı için herhangi bir şeyi kaybetmek veya herhangi bir tehlikeyle karşılaşmak korkusu ve hüznü içinde değildir. Zira böyle bir kimse, herhangi bir şeye sahip olmamıştır ki, onu elden verme korkusuna kapılsın.

AYETULLAH CEVÂD ÂMULÎ

0 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

TARKAN, GEÇÇEK VE GELECEK Sosyal medya da gündeme oturan Tarkan’ın “geççek” klibini merak ettim, ben de izledim. Evet başarılı bir klip olmuş. Tarkan’ın hakkını iyi vermek gerek. Güzel sunmuş. Ancak b

MİRAÇ VE HİBETULLAH Zer âleminde Resulullah’ın (saa) tüm insanlar ve seçkinler arasında en seçilmiş kişi olduğunu biliyoruz. O gün sorulan tüm sorulara Resulullah(saa), tüm insanlar arasında en hızlı