top of page

KERBELA’NIN GÜZELLİKLERİ

KERBELA’NIN GÜZELLİKLERİ Hz. Zeyneb’in İbni Ziyad’ın meclisinde söylediği o meşhur cümle “Ben Kerbela’da güzellikten başka bir şey görmedim”. Bu düşmana verilen en sert cevaplardan bir tanesidir. Kerbela bizler için sadece musibet ve musibet sahneleri değil yerine getirilen ilahi bir mesuliyet olduğu için güzeldi. Güzelliği dörde ayırabiliriz: zahiri güzellik, imtihan vesilesi olan güzellik, keyferi (cezası olan) güzellik, manevi güzellik. 1.Zahiri Güzellik: قُلْمَْنْحَْرَّمَْزِْينَةَْاْللِّْاْلَّتِيَْأَْخرَجَْلِْعِبَادِهِْوَْالطَّيِّبَاتِْمِْنَْاْلرِّزقِْقُْلْهِْيلِْلَّذِينَْآْمَنُواْفِْياْلحَيَاةِْاْلدُّنيَاخَْالِصَةْيَْومَْاْلقِيَامَةِْكَْذَلِكَْنُْفَصِّلُْْ الآيَاتِْلِْقَومْيَْعلَمُونَْْ De ki: “Allah’ın kulları için ortaya çıkardığı süsleri ve temiz rızıkları kim haram kıldı?” De ki: “Bunlar, dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet gününde ise, (bunlardan yararlanmak) yalnız onlara mahsustur.” Böylece ayetlerimizi bilen bir topluluk için açıklıyoruz. A’RAF/32 Kur’an-ı Kerim buyuruyor: De ki: “Allah’ın kulları için ortaya çıkardığı süsleri ve temiz rızıkları kim haram kıldı?”. Bazıları vardır ki eski elbiseler giyiyor, mağarada inzivaya çekiliyor, toplumla olan sosyal ilişkilerini kesmiş, tamamen kendilerini ibadete adamışlardı. Bu ayet nazil oldu. Mümin insanın Allah’ın kendisi için ortaya çıkardığı süsleri ve temiz rızıkları kim kendisine haram etti? Resulullah (saa) ashabından Osman bin Mezun bir mağarada inzivaya çekilmişti. Hanımı hazretin yanına gelerek kocasını şikâyet etti. Bunun üzerine Resulullah (saa), Osman bin Mezunu çağırttı ve bu işleri terk etmesini ve tekrar ailesinin yanına dönmesini söyledi. Örneğin; Resulullah (saa) saçlarını tarar, güzel elbiseler giyer, güzel kokular sürerdi. Günlerin birinde eşi itiraz edince hazret buyurdu: Kendimi Allah için süslüyorum. Bunun ne sakıncası olabilir? İmam Hasan (as) da güzel elbiseler giyer, saçlarını tarardı. Birisi imamın önüne gelerek: “Siz mütekebbir birisisiniz” dedi. İmam Hasan (as):” Yanlış düşünüyorsun, bu gördüğün izzettir. İzzeti de Allah vermiştir. Tekebbür ise insandan ortaya çıkar.” Buyurdu. İslam zahiri güzelliğe önem vermiştir. Vesailuşşia kitabında 300 den fazla, sadece elbise giyme ahkâmı hakkında rivayet vardır. Sufyan-ı Servi bir gün İmam Caferi Sadık (as)’ın kıymetli ve güzel elbiseler giydiğini gördü. Ve şöyle dedi; Allah’a and olsun gidip onu kınayacağım. İmam’a yaklaşarak “Ey Resulullah’ın evladı! Ne Resulullah ne Ali ne de babalarından hiçbiri böyle bir elbise giymemişlerdi.” İmam (as)ona şöyle buyurdu: Resulullah darlık ve kıtlık zamanında yaşıyordu. Ama sonradan dünya servet kapılarını açtı. Bu durumda iyilerin dünyadan herkesten daha çok yararlanmaya hakkı vardır. Sonra dedi ki; “Allah’ın kulları için ortaya çıkardığı süsleri ve temiz rızıkları kim haram kıldı” ayetini okudu ve ekledi: o halde Allah’ın verdiklerinden yararlanmak en çok bizim hakkımız. 2- İmtihan Vesilesi Olan Güzellik: إِنَّاجَعَلْنَامَاعَلَىالَْْرْضِزِينَةًلَّهَالِنَبْلُوَهُمْأَيُّهُمْأَحْسَنُعَمَلً “Biz, onlardan hangisinin daha güzel işler yaptığını sınayalım diye yeryüzü üzerinde olanları orası için bir süs kıldık.” Kehf/7 قُلْإِنكَانَآبَاؤُكُمْوَأَبْنَآؤُكُمْوَإِخْوَانُكُمْوَأَزْوَاجُكُمْوَعَشِيرَتُكُمْوَأَمْوَالٌاقْتَرَفْتُمُوهَاوَتِجَارَةٌتَخْشَوْنَكَسَادَهَاوَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَاأَحَبَّإِلَيْكُمهِمنَهاللِّوَرَسُولِهِوَجِهَادٍفِيسَبِيلِهِفَتَرَبَّصُواْحَتَّىيَأْتِيَهاللُّبِأمَْرِهِوَهاللُّلاَيَهْدِيالْقَوْمَالْفَاسِقِينَ “Deki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz, biriktirdiğiniz mallar, durgunluğa uğramasından korktuğunuz ticaret ve beğendiğiniz evler, size Allah’tan, peygamberinden ve onun yolunda cihad etmekten daha sevimli ise artık Allah’ın emrini (azabını) getirmesini bekleyin. Allah fasık topluluğu hidayete erdirmez.” Tevbe/24 3- Ceza gerektiren güzellik: أَفَمَنزُينَلَهُسُوءُعَمَلِّهِّفَرَآهُحَسَنًا… “Acaba kötü işi kendisine süslü gösterilen, sonuçta onu güzel gören birisi (iyiyi kötüden ayırt eden birisi gibi olur mu?)…” Fatır /8 Birisi kötü- çirkin işlerini güzel görsün; gıybetin adı olsun siyasi konuşma, faizin adı olsun alışveriş, rüşvetin adı olsun hediye. *Kerbela’da İmam Hüseyin (as)a ok atıyorlardı ve diyorlardı ki cennete gideceğiz. *Cemel savaşında Keb ibn-i Sur feryad ediyordu; Ayşe’ye yardım edin, o sizin namazınızdır, orucunuzdur, dininizdir. *İbn-i Mülcem (la) İmam Ali (as)a kılıç darbesi vururken bunu ibadet olarak görüyordu. *Kerbela’da her günde yirmi bin adam Fırat suyundan Allah rızası için gusül alıp zamanlarının imamını öldürmek istiyorlardı. 4- Manevi Güzellik: Hz. Zeynep (sa) nın İbn-i Ziyad meclisinde buyurduğu “Ben Kerbela’da güzellikten başka bir şey görmedim.” Sözündeki güzellikten maksat; oradaki manevi güzellikti. İmam Ali (as) buyurmuştur: Bâtıni güzellik, zahiri güzellikten daha iyidir. Kur’an’ın ve Ehlibeyt ’in bize tavsiyesi şudur ki; batınımızı güzelleştirelim. *Namazın batıni güzelliği; huzu, huşu, huzur-i kalp ile kılınmasıdır. *İnfakın güzelliği, sahip olunan şeylerin en güzelini vermektir. İmam Rıza (as) sofraya oturduğu zaman o sofradakilerin iyisini bir tabağa koyarak fakirlere gönderirdi. *Aklın güzelliği; anlamayan cahillere tahammül etmektir. *İbadetin güzelliği; İhlâstır. Kerbela denilince bizim aklıma yalnızca, musibet, gözyaşı gelmemelidir. İmam Hüseyin (as) kıyamının her merhalesinde o güzellikleri bize gösterdi. *İmam Hüseyin (as), Sad İbn-i Abdullah’ın başına geliyor, Sad kanlar içerisinde olduğu halde İmam (as) ona bir vasiyeti olup olmadığını soruyor. Sad “Evet. Ben ahdime vefa ettim, vazifemi yerine getirdim mi” diye soruyor. Bundan daha güzel ne olabilir. *İmam (as)ın Aşura gecesi yaptığı konuşmadan sonra ashabı dedi ki; bin defa da öldürülsek ve dirilsek yine senden vazgeçmeyiz. Bundan daha güzel ne olabilir. *14 yaşındaki Hz. Kasım’ın amcasının elini ayağını öperek meydana gitmek için izin istemesi. Bundan daha güzel ne olabilir *Aşura günü ok yağmurunun altında İmam (as)ın ashabı ile namaz kılması ve birilerinin canını İmama ve namaza siper etmesi. Bundan daha güzel ne olabilir. *Hristiyan Veheb’in başının kesilip annesinin önüne atılmasından sonra annesinin onu düşman tarafına atarak “Biz Allah yolunda verdiğimizi geri almayız” demesi. Bundan daha güzel ne olabilir. *Aşura günü ashabının fedakârlık konusunda birbiriyle yarışması. Bundan daha güzel ne olabilir. *İmam Hüseyin (as)ın bütün şehitlerin başının üstüne gelerek onların başını dizinin üstüne alması. Bundan daha güzel ne olabilir. *İmam Hüseyin (as)ın “Hel min nasirin” feryadına Ali Asğar’ın ağlayarak “ben varım” diye cevap vermesi. Bundan daha güzel ne olabilir. *Hz. Zeynep (sa)nın iki oğlu şehit olduğunda çadırlara getirildiğinde haya ve edebinden dışarı çıkmaması. Bundan daha güzel ne olabilir. *İmam Hüseyin (as) ın düşman ordusuna hatta onların hayvanlarına dahi su vermesi. Bundan daha güzel sen olabilir. * Bütün şehitlerin can verirken İmam Hüseyin (as)ı çağırmasına rağmen Hz. Ali Ekber’in son anlarında edebinden babasını çağırmayıp “Baba! Sana selam olsun” diye seslenmesi. Bundan daha güzel ne olabilir. * Su kenarında kurumuş dudaklarla bir damla su içmeyen Hz. Ebelfazl’in susuz çocukları hatırlaması. Bundan daha güzel ne olabilir. * Hz. Zeyneb’in Kerbela’dan Kufe’ye, Kufe’den Şam’a kadar gece namazını hiç bırakmaması. Bundan daha güzel ne olabilir. “İlahi senin kazana razıyım, belalara sabrediyorum, emrine teslimim. Senden başka mabud yoktur.” Diyen İmam Hüseyin (as)… Bu sözden daha güzel ne olabilir? CEVAD ADIGÜZEL

0 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

ET-TAHİR

İFTAR, KADER VE İMAM Fe- ta-re harflerinde oluşan bir kavramdır. Anlamı uzunlamasına yarılmaktır. Kimi zaman bozmak, kimi zaman da düzenlemek yoluyla olur. Bu fiilden oluşan kavramlardan biri de fıtr

bottom of page