top of page

KABİRDEKİ NİMET

KABİRDEKİ NİMET, AZAPLAR VE ÖLEN KİŞİNİN İMAMLARI GÖRMESİ İmam Hasan Askeri (as) a şöyle sordular: “Ey Allah’ın elçisinin oğlu! Kabirde ki nimet ve azaplar nelerdir?” Şöyle buyurdu:” Muhammed’i( Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)hak peygamber olarak gönderen, O’nu hidayet eden ve hidayet olunmuş karar kılan, kardeşi Ali’nin ahdine vefa eden, hakkın savunucusu, Allah’ın rızasına götüren, Allah’ın emirlerine herkesten önce itaat edip ve herkesin önünde Allah yolunda cihat eden yine O’nu Allah’ın düşmanlarına karşı Allah’tan gelen yardım ve zaferin vasıtası kılan, bütün ilimlerin sahibi, Allah’ın dostlarını seven, kötü ve çirkin olan her şeyi ortadan kaldıran, şeytanı alçaltıp münafıkları yenilgiye uğratan, Muhammed(saa)’e can ve tehlikeler karşısında canını O’na siper eden Ebu talip oğlu Ali’ye , Allah’a ant olsun ki hiç şüphesiz ki ben ve babam iman etmişiz ve O bütün akıl sahiplerinin en üstünüdür. O Allah’ın kitabının bütün ilmine sahip olan kimsedir ve O, kıyamet günü Aziz ve Vahhap olan Allah’ın peygamberi olarak seçip gönderdiği Hz. Muhammed(saa)’ten sonra kendisine itaat edilmiş olanların tamamının süsü olacaktır ve hiç şüphe yok ki Allah’ın kabir aleminde nimetleri vardır ve o nimetlerini onun dostları için arttırdıkça arttıracak ve yine Allah’ın kabir aleminde azabı vardır ve o azapları onun düşmanları için arttırdıkça arttıracaktır. Muhammed ve Ehl-i Beyt’ini sevenler ve Muhammed’den sonra Ali’ye itaat etmenin farz olduğuna inananlar, onun yaptıklarının doğru olduğuna inananlar din işlerinde ondan sonraki tertemiz imamlardan yardım alanlar ve onların emrinde olanlar can verdikleri zaman, ölüm meleği canlarını almaya geldiği zaman başının ucunda Allah’ın elçisi Muhammed’i ve vasilerin efendisi Ali’yi ayaklarının olduğu tarafta peygamberlerin efendisinin iki gözünün nuru imam Hasan ve imam Hüseyin ve etrafında da bu ümmetin efendileri ve diğer liderleri olan tertemiz imamlar olacaklardır.  Müminin can havlinde ve çaresiz olduğu bu durumda (etrafına toplanmış olanlar, onu söylediklerini duymayacakları gibi bizim ve Ehl-i Beyt’in seçkinlerinin orada olduklarını da) göremeyeceklerdir. “Ey izzet sahibi olan Allah’ın peygamberi! Babam ve anam sana feda olsun. Ey rahmet sahibi olan Allah’ın peygamberinin vasisi! Babam ve anam sana feda olsun. Ey Allah’ın rahmetinin en yakınında olanlar, ey cennet gençlerinin efendileri ve Allah’ın elçisinin evlatları! Babam ve anam sizlere feda olsun. Ey Muhammed’in, Ali’nin ve onun evlatlarının güzel dostları hoş geldiniz, ben sizleri gördüğüm için çok mutluyum. “Ey Allah’ın elçisi! Bu ölüm meleğidir ve benim canımı almaya gelmiştir. Ey Allah’ın elçisi! Senin ve kardeşin Ali’nin yüce makamından dolayı benim makamımın da ölüm meleğinin yanında büyük olduğundan hiçbir şüphem yoktur. Allah’ın elçisi ona “doğru diyorsun” dedikten sonra ölüm meleğine dönecek ve şöyle buyuracaktır. “Ey ölüm meleği bu kişi, bizim sevenimiz ve bize hizmet eden ve Ulu ve Yüce Allah’ında emri olduğu için onu sana emanet ediyorum, ona ihsanda bulun (ölümü onun için kolaylaştır)” Ölüm meleği de şöyle diyecek: “Ey Allah’ın elçisi! Ona Allah’ın cennete kendisine verdiği makamlara ve nimetlere bakmasını buyurun. Allah’ın elçisi ona cennetteki büyük makamlarına bakmasını buyuracak ve o kişi de baktığı zaman, aklının ucundan dahi geçiremediği ve hiçbir adet ve rakamla sayılıp hesaplanamayacak kadar büyüklükteki nimetleri görecek ve bunun üzerine ölüm meleği şöyle diyecektir: “Muhammed(saa) ve onun tertemiz Ehl-i Beyt’i ziyaretine geldi, bu mümin için ölümü nasıl kolaylaştırmam ki! Ey Allah’ın elçisi! ALLAH ölümü, cennetin bu nimetlerine ulaşmanın önünde en zor engel karar kılmıştır. O’na ulaşanların tamamı ölümün çetin vadisinden geçmiş ve onun acılarını tatmışlardır. Ama sizin seven bu hizmetçiniz için ölümü kolaylaştıracağım ve o senin mübarek vücudunun ve Allah’ın diğer peygamberlerinin ve onları sevenlerinin tattığı kadar ölüm acısını tattırarak canını alacağım.” Bunun üzerine Allah’ın elçisi şöyle buyuracaktır: “Ey ölüm meleği! O bizim kardeşimizdir, onu sana emanet ediyoruz, ona iyi davran.” Bu konuşmalardan sonra ölüm meleği mümin kişi ile birlikte cennete hareket edecek ve müminin gözlerinden perdeler ve hicaplar kaldırılacak ve yatağının etrafında toplanmış kimseleri gördüğü zaman şöyle diyecektir: “Ey ölüm meleği’ hemen benim canımı al, ben burada kalmak istemiyorum, bir an evvel Muhammed(saa)’e ve onun Ehl-i Beyt(sa)’ine kavuşmak istiyorum.” Onun bu sözlerinden sonra ölüm meleği, undan kılın çıkarıldığı gibi ruhunu bedeninden ayıracaktır, etrafındakiler onun zorluk ve sıkıntı içinde olduğunu görecekler ama o, rahatlık ve lezzet içindedir. Kabre koyulduğu zaman bizim hepimiz orada olacağız. Münker ve Nekir melekleri geldiği zaman onların birisi diğerine şöyle diyecektir: “Bu Muhammed’dir, bu Ali’dir, bu Hasan’dır, bu Hüseyin’dir, bunlarda onların ashabının en iyileridir, onların karşılarında eğilip kendilerine saygı göstermemiz gerekir.” Sonra Nekir ve Münker ilerleyecek müminin bedeninin yanına geldikleri zaman önce Hz. Muhammed(saa)’e sonra imam Ali(as)’ye daha sonrada imam Hasan ve imam Hüseyin’e selam vererek şöyle diyecekler: “Ey Allah’ın elçisi! Sizlerin bu hizmetçi dostunuzun ziyaretine gelmenizin sebebini şimdi anladık, Allah, sizin şanınızın ve makamınızın ne kadar yüce olduğunu meleklerine göstermeyi irade etmiştir. Bizden sonra gelecek olan meleklerin bizim ağzımızdan işitmiş oldukları bütün her şeyin Allah’ın emri olduğunu ve uygulanması gerektiğini bilmeleri gerekir.” Daha sonra Nekir ve Münker melekleri mümine soru sormaya başlayacak ve şöyle diyecekler: Rabbin kimdir? Dinin nedir? Allah’ın elçisi olan peygamberin kimdir? İmam’ın kimdir? Kıblen neresidir? Kardeşlerin kimdir? Mümin kendisine sorulan sorulara şöyle cevap verecektir. Allah Rabb’imdir. Muhammed(saa), peygamberimdir. Muhammed(saa)’in vasisi Ali(as) imamımdır. Kâbe kıblemdir. Muhammed(saa) ve Ehl-i Beyt’ini seven ve onların düşmanlarına düşman olan müminler, benim kardeşlerimdir. Şehadet ediyorum ki, Allah tan başka hiçbir ilah yoktur, onun ne şeriki vardır nede ortağı. Yine şehadet ediyorum ki, Muhammed onun kulu ve peygamberidir. Kardeşi Ali, Allah’ın hüccetidir. O’ndan sonra imam olarak tayin edilmiş olanlar O’nun en temiz ve en çok takva sahibi evlatları, ümmetine tayin etmiş olduğu halifeleri, Allah’ın evliyaları ve adaletin uygulayacaklarıdır. Ben bu inanç üstünde yaşadım. Bu inanç üstünde yeniden diriltilecek ve Allah’ın keramet evinde onların sevenleri ile birlikte olacağım.” Allah’ın elçisi(saa) şöyle buyurdu: “Bizim düşmanlarımıza dost, dostlarımıza düşman olan ve düşmanlarımızı bize ait olan lakaplarla anan kimseye canını almak için ölüm meleği geldiği zaman, Allah onların hakkında şöyle buyurmuştur: “Onlar Allah’ı bırakıp başkalarını kendisine emir ve lider seçmiştir. Onlar, hiç kimsenin görmeye dair tahammül edemeyeceği çeşit çeşit azaplarla azap olunacaklardır. Birinin peşi sıra bir başka azap gelecektir ve öylesine şiddetli azaptır ki, hiç kimseden de ona yaklaşacak güç olmayacaktır.” Evet ölüm meleği onların canını böyle bir azap içinde alacaktır. Ölüm meleği ona şöyle diyecektir: “Ey kâfir ve ey günahkâr! Sen Allah’ın evliyasını ve onları sevenlerini bırakıp, Allah’ın düşmanlarını kendine dost edindin, onlar bugün ne sana yardım edebilecek güçtedir ve nede seni bu azaptan kurtaracak kudretleri vardır.” Onlara bu şekilde azap olunacak ve eğer onların göreceği azaptan bir damla dünyaya düşecek olsa dünyada bulunan her şey yok olur.  Sonra görmesi için cennetin kapılarını ona açacaklar ve o cennetin nimetlerine baktığı zaman Nekir ve Münker kendisine şöyle diyecek: “İyice bak bu nimetlere, senin kendin, kendini bu cennet nimetlerinden mahrum ettin.” Daha sonra cehennemin kapısı yüzlerine açılacak ve kapı açılır açılmaz cehennem azabı ile azap görmeye başlayacak ve şöyle diyecektir: “Allah’ım daha kıyamet günü olmadı ki? Yani Allah’ım! Kıyamet olmadan, hesap ve kitap görülmeden bana azap ediyorsun.”

İMAM HASAN ASKERİ’NİN TEFSİRİ’NDEN

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

HZ. FATIMA (AS) ANNEMİZİ NE KADAR TANIYORUZ??? “incivemercan.com” SİTESİNİN HAZIRLAMIŞ OLDUĞU ANKET SORULARI 1- Hz. Fatıma (as) kimdir? a- Peygamber’in kızı                         b- Peygamber’in tor

AŞAĞIDAKİ LİNKTEN YARIŞMAYA KATILABİLİRSİNİZ! https://forms.gle/dhce6hpWensEQDTVA

bottom of page