top of page

İMAMLARIN KÜNYELERİ

ON İKİ İMAM

HZ. İMAM ALİ (S.A) Doğum Tarihi: (M) 29.07.599, (H) H.Ö. (23) 3 Recep Şehadeti: (M) 24.01.661, (H) 22 Ramazan 40 Gömülü Olduğu Yer: Necef Yaşı: 64 Çocuk Sayısı: 12 E, 15 K. Katili: İbni Mülcem Künyesi: Ebu-l Hasan Babası: Ebu Talib Annesi: Esed Kızı Fatıma

Yüzüğünün Yazısı: "Kuluna sahip Allah'tır" İmamet Süresi: 30 yıl.

HZ. İMAM HASAN (S.A) Doğum Tarihi: (M) 12.03.624, (H) Ramazan 3 Şehadeti: (M) 25.03.670, (H) 28 Sefer 50 Gömülü Olduğu Yer: Medine Yaşı: 50 Çocuk Sayısı: 8 E, 7 K. Katili: Cü’de Lakabı: Mücteba Künyesi: Ebu-Muhammed Babası: Ali Annesi: Fatıma

Yüzüğünün Yazısı: "Üstünlük Allah'ındır" Zamanındaki Padişahlar ve Halifeler: Muaviye İmamet Süresi: 10 yıl.

HZ. İMAM HÜSEYİN (S.A) Doğum Tarihi: (M) 25.02.625, (H) 5 Şaban 5 Şehadeti: (M) 10.10.680, (H) 10 Muharrem 58 Gömülü Olduğu Yer: Kerbela Yaşı: 57 Çocuk Sayısı: 4 E, 3 K. Katili: Şimr Lakabı: Şehid Künyesi: Ebu-Abdullah Babası: Ali Annesi: Fatıma

Yüzüğünün Yazısı: "Allah'ın emri olur." Zamanındaki Padişahlar ve Halifeler: Muaviye, Yezid İmamet Süresi: 11 yıl.

İMAM ZEYNEL ABİDİN (S.A) Doğum Tarihi: (M) 10.01.658, (H) 5 Şaban 38 Şehadeti: (M) 17.10.713, (H) 22 Muharrem 96 Gömülü Olduğu Yer: Medine Yaşı: 58 Çocuk Sayısı: 11 E, 4 K. Katili: Hüşam Lakabı: Seccad Künyesi: Ebu-l Hasan Babası: Hüseyin Annesi: Şah Zenan (Şehri Banu)

Yüzüğünün Yazısı: "Başarım Allah'ladır." Zamanındaki Padişahlar ve Halifeler: Yezid, 2. Muaviye, Mervan, Abdülmelik, Velid İmamet Süresi: 35 yıl.

İMAM MUHAMMED BAKIR (S.A) Doğum Tarihi: (M) 10.05.676, (H) 3 Sefer 57 Şehadeti: (M) 28.03.733, (H) 7 Zilhicce 117 Gömülü Olduğu Yer: Medine Yaşı: 57 Çocuk Sayısı: 5 E, 2 K. Katili: İbrahim Lakabı: Bakır Künyesi: Ebu Cafer Babası: Ali Zeynel Abidin Annesi: Fatma Bint-al Hasen

Yüzüğünün Yazısı: "Allah'ın emri olur." Zamanındaki Padişahlar ve Halifeler: Velid, Süleyman, Ömer İbni Abdulaziz, Yezid, Hişam İmamet Süresi: 19 yıl.

İMAM CAFER-İ SADIK (S.A) Doğum Tarihi: (M) 23.05.699, (H) 17 Rebiülevvel 80 (83) Şehadeti: (M) 22.01.766, (H) 25 Şevval 148 Gömülü Olduğu Yer: Medine Yaşı: 69 Çocuk Sayısı: 7 E, 3 K. Katili: Mansur Lakabı: Sadık Künyesi: Ebu Abdullah Babası: Muhammed-ul Bakır Annesi: Ummu Ferve

Yüzüğünün Yazısı: "Velim Allah'tır. O beni korur." İmamet Süresi: 34 yıl.

İMAM MUSA-İ KAZIM (S.A) Doğum Tarihi: (M) 08.11.745, (H) 7 Sefer 127 (128) Şehadeti: (M) 01.09.799, (H) 25 Recep 185 (183) Gömülü Olduğu Yer: Kazımeyn/Bağdat Yaşı: 57 Çocuk Sayısı: 18 E, 19 K. Katili: Harun Lakabı: Kazım Künyesi: Ebu-l Hasen Babası: Cafer-i Sadık Annesi: Hamide

Yüzüğünün Yazısı: "Allah bana yeter." İmamet Süresi: 35 yıl.

İMAM ALİ RIZA (S.A) Doğum Tarihi: (M) 29.12.765, (H) 2 Zilkade 153 Şehadeti: (M) 24.08.818, (H) 20 Sefer 203 Gömülü Olduğu Yer: Meşhed/Tus (Horasan) Yaşı: 55 Çocuk Sayısı: 1 E, 1 K. Katili: Me’mun Lakabı: Rıza Künyesi: Ebu-l Hasan Babası: Musa-i Kazım Annesi: Necime

Yüzüğünün Yazısı: "Allah bana yeter."

İMAM MUHAMMED TAKİ (S.A) Doğum Tarihi: (M) 11.04.811, (H) 10 Ramazan 195 Şehadeti: (M) 25.11.835, (H) 30 Zilkade 220 Gömülü Olduğu Yer: Kazımeyn (Bağdat) Yaşı: 25 Çocuk Sayısı: 4 E, 7 K. Katili: Mu’tesem Lakabı: Cevad Künyesi: Ebu Cafer Babası: Aliyyül Rıza Annesi: Sebike

Yüzüğünün Yazısı: "Allah nede güzel kudret sahibidir." İmamet Süresi: 8 yıl.

İMAM ALİ-EN NAKİ (S.A) Doğum Tarihi: (M) 16.09.829, (H) 13 Recep 214 Şehadeti: (M) 28.06.868, (H) 3 Recep 254 Gömülü Olduğu Yer: Samara Yaşı: 42 Çocuk Sayısı: 4 E, 1 K. Katili: Mütevekkil Lakabı: Hadi Künyesi: Ebu-l Hasan Babası: Muhammed-el Cevad Annesi: Semane

Yüzüğünün Yazısı: "Ahitleri korumak Allah'ın sıfatlarındandır." Zamanındaki Halifeler: Muta'sım Vasık, Mütevekkil, Muntasır, Mustain, Mu'tezz, Mu'temed İmamet Süresi: 33 yıl.

İMAM HASAN-UL  ASKERİ (S.A) Doğum Tarihi: (M) 27.10.846, (H) 8 Rebiülevvel 231 Şehadeti: (M) 02.01.874, (H) 8 Rebiülevvel 260 Gömülü Olduğu Yer: Samara Yaşı: 28 Çocuk Sayısı: 2 E Katili: Mu’temed Lakabı: Vekil Künyesi: Ebu-Muhammed Babası: Ali Annesi: Susen (Hudeys)

Yüzüğünün Yazısı: "Noksan sıfatlardan arıdır; göklerin ve yeryüzünün anahtarı" Zamanındaki Padişahlar ve Halifeler: Mu’tezz, Muhtedi, Mu’temed – İmamet Süresi: 6 yıl.

İMAM MUHAMMED MEHDİ (S.A) Doğum Tarihi: (M) 30.07.869, (H) 15 Şaban 226 Lakabı: Mehdi Künyesi: Ebu-l Kasım Babası: Hasan’ül Asker Annesi: Nercis

Yüzüğünün yazısı: "Benim Allah'ın Hucceti ve Özkulu"

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

ağlasam

Muharrem..

bottom of page