top of page

İMAM MUHAMMED BAKIR (SA)'DAN BİR TEFSİR DİNLEYELİM Mİ?

İmam Bakır (as) Yüce Allah’ın “ İçinde lamba bulunan bir kandil gibidir” ayetinin anlamı hakkında şöyle buyurdu; “ Kandil, Nebi ‘nin (saa) göğsündeki ilim nurudur. “ O lamba kristal bir fanus içindedir” ayetindeki kristal fanus Ali’nin göğsüdür ki Nebi’nin ilmi Ali’nin göğsüne intikal etmiştir. “ O fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir.” Derken yıldız, nurdur. “ Doğuya da, batıya da nispet edilemeyen.” Dedi ki, Yahudi’ye ve Hıristayan’a nispet edilmeyendir. “ Onun yağı, neredeyse, kendisine ateş değmese dahi ışık verir.” Dedi ki; Neredeyse Hz. Muhammed’in ailesinin alimi, soru sorulmadan bilgiyle konuşacak. (Bu) nur üstüne nurdur” Yani; ilim ve hikmet nuruyla onaylanmış İmamın, Hz. Muhammed ailesinin imamının peşi sıra Adem’den bugüne kadar devam etmesidir. İşte bunlar vasilerdir ki; Allah Azze ve celle onları yeryüzünde halifeleri ve yaratılanlara hüccet ve delilleri karar kılmıştır. Yeryüzü onlardan hiçbir zaman boş kalmaz. Bunun doğruluğuna delil Ali B. Ebu Talib’in (sa) Hz. Muhammed (saa) hakkındaki sözleridir…” “ Ey Muhammed! Sensin emin ve sağlam olan Temiz insanların ve pak nesillerin efendisisin Sen saidsin ve saidler hep senin etrafına toplanmıştır Adem’den beri her zaman yol gösteren bir vasi olmuştur Biz seni doğru sözlü tanıdık, her zaman öyleydin Her zaman doğru sözlüydün, hatta çocukken bile.” İmam sözünün devamında şöyle buyuruyor; “ Size vahiy olmadan önce her zaman ilimle sohbet ediyordunuz. Daha çocukluğunda “ Ey kavmim! Ben sizin (Allah’a) ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.(Enam süresi/ 78)” diyen Hz. İbrahim (as) ve aynı şekilde “O (İsa) şöyle dedi; “ Ben Allah’ın kuluyum. O, bana Kitab’ı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, O beni mübarek kıldı, yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti.(Meryem süresi/ 30-31)” diye beşikte konuşan Hz. İsa (as) gibisiniz. Ali b. Ebu Talib (as) Resulullah (saa) hakkında bunun bir benzerini “ Lamiye Kasidesi” nde söylemiştir. “İnsanlar içerisinde onun gibi yaşayan yoktur Herkes toplanıp, mukayese edildi mi en üstün odur Kulların Rabb’i, onu nuruyla onaylamıştır Yok olmayacak dini, onunla zahir kılmıştır Yine Lamiye Kasidesi’nde şöyle devam ediyor; “ Açık yüzlüdür o ki bulutlar onun için yağar Yetimlerin sığınağı olur, dul kadınlara bakar Ben-i Haşim’den darda kalanlar ona sığınırlar Onun vasıtasıyla nimet ve ihsanlardan yararlanırlar O adalet mizanıdır ki bir arpa miktarı hata yapmaz Tartan dürüstür ki tartığında yanlışlık korkusu bulunmaz.”

TEVHİD/ŞEYH SADUK/ HADİS NO; 217

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page