top of page

İMAM MEHDİ (AS) VE ÖZLENEN VAHDET

     İMAM MEHDİ (AS) VE ÖZLENEN VAHDET Hasretini çektiğimiz hayalimiz;  tüm inananların ne zaman bir ve beraber olacağıdır. Yani Vahdet... Vahdet ise hiç şüphesiz, Tevhid merkezinde toplanarak gelecektir. Her grup muhtemelen kendisini Tevhid ehli olarak gösterecektir.... Bir suyun başından sonuna kadar öz halini koruması, suyun geçtiği yerlerde başka akıntıların kendisine bulaşmaması ile olur. Tevhid yolu da böyle olmalıdır. Aynen Hz. Muhammed (s.a.a) ile başlayan,  Ehl-i Beyt imamları ile devam ederek gelen bu nehrin, İmam Mehdi (as) ile noktalanması gibi. İmam Mehdi (as), Tevhid yolunu göstererek bu yolun korunduğunun şahididir.  Ve yeryüzü denilen tiyatro sahnesinin son perdesi; ilahi istek üzerine Resul’un bildirdiği gibi onunla kapanacaktır. İmam Mehdi (as) kabullenilmeden tevhid yolu korunamaz. Ancak O’na iman ederek ve bu düşünce etrafında toplanarak tevhid ile vahdet olacaktır. Aksi takdirde tağut ile masaya oturmuş insanlar ile vahdet asla olmayacaktır. Her renkte düşüncenin birliği ile değil, yalın olarak Tevhid düşüncesi ile vahdet gelecektir. Tarih sürecinde her akıntının kendisine karıştığı bir yol "Tevhid"  olamaz. Her akıntıyı kabul etme sebebiyle binlerce ihtilaflar çıkmış, ekoller oluşturulmuş, İslam "bir yol" olmasına rağmen yüzlerce yollar gösterilmiştir. İmam Mehdi (as) tepeden inme veya bir darbe ile topluma gösterilen bir önder değildir. O (as) bu yolun devamıdır. Risalet'in tasdikidir.  İmam Mehdi (as)’nin kendisini açıklamamasının sebeplerinden biri de budur. Ümmetin hazır olma ve olgunlaşma sürecidir. İnanmayanlar hakkında hüccet tamamlandığı gibi, inananlar için de hüccet tamamlanacaktır. Artık hiç kimse kendi nefsine bir mazeret getiremeyecek, delil üretemeyecektir. Bu nedenle İmam Mehdi (as)’nin kendisini açıklaması inananların hazırlık sürecine ve gerçekten talebine bağlıdır. İhtilaflarla dolu, itikadi, sosyal, ahlaki, psikolojik, kültürel her türlü dejenerasyonun yaşadığı bir topluma neden önderlik etsin... Bu yüzden gerçekten Tevhid ehli muvahhid olmak veya gerçekten inananların vahdet oluşturmasını istiyorsak; İmam Mehdi(as)’ye yaraşır bir dost, bir yol arkadaşı, bir ensarı, bir mücahidi olmamız gerekmektedir. Bu da gerçek takva, ilim ve ahlaki üstünlük, O’na yakın olmayı ve ondan manevi feyiz alarak olacaktır. İşte o zaman "Özlenen İslam Toplumu" gelecektir. O, yeryüzünün son hüccetidir. O, Peygamber'in son vasisidir. O, Rabb’imizin yeryüzüne sunduğu son önderidir.  

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

ET-TAHİR

İFTAR, KADER VE İMAM Fe- ta-re harflerinde oluşan bir kavramdır. Anlamı uzunlamasına yarılmaktır. Kimi zaman bozmak, kimi zaman da düzenlemek yoluyla olur. Bu fiilden oluşan kavramlardan biri de fıtr

bottom of page