top of page

İMAM HASAN ASKERÎ (SA) İLE İLGİLİ TEST SORULARI

İMAM HASAN ASKERÎ (SA) İLE İLGİLİ TEST SORULARI 1- En kısa imametlik süresi olan Ehl-i Beyt imamı aşağıdakilerden hangisidir? a- İmam Hasan Askeri (sa) b- İmam Ali Rıza (sa) c- İmam Muhammed Bakır(sa) d- İmam Musa Kazım (sa) 2- “Büyük odunların ancak küçük odunlarla tutuştuğunu gördüm.” Örneğini veren Ehl-i Beyt imamı aşağıdakilerden hangisidir? a- İmam Cafer Sadık (sa) b- İmam Muhammed Taki (sa) c- İmam Mehdi (sa) d- İmam Hasan Askeri (sa) 3- İmamlar için kullanılan “Hüccet” in anlamı aşağıdakilerden hangisidir? a- Mucize b- Delil c- Kaynak d- Ayet 4- İmam Hasan Askeri’nin (s.a) künyesi nedir? a- Ebul Hasan b- Ebul Muhammed c- Ebul Ali d- Ebul Cafer 5- İmam Hasan Askeri’nin (s.a) buyurduğuna göre “tüm mescidlerden minberleri ve mahfillerin kaldırılmasını” kim emreder? a- İmam Mehdi (sa) b- Resulullah (saa) c- Ali bin ebu Talib (sa) d- İmam Hasan Askeri (sa) 6- İmam Hadi (s.a)’nin oğlu imam Hasan Askeri(s.a) için gizlice istemek zorunda olduğu müslüman olan Rum prensesi ve ileride İmam Mehdi(s.a)’yi dünyaya getiren bu hanımefendinin adı nedir? a- Nercis hatun b- Ümmül Fazl c- Sara hatun d- Ümmü Benin 7- Abbasileri tedirgin eden ve Peygamberin (s.a.a) bildirdiği herkes tarafından bilinen hadis-i şerife göre İmam Mehdi(s.a) İmam Hüseyin’den(s.a) sonra kaçıncı imamet kuşağıdır? a- Beşinci b- Altıncı c- Sekizinci d- dokuzuncu 8- İmam Hasan Askeri’nin (s.a) yetiştirdiği ilk vekili kimdir? a- Osman bin said b- Ebu Haşim c- İshak bin Rabi d- Ali b. Cafer el- Hemmani 9- İmam Mehdi’nin (s.a) dört vekil sıralamasında ikinci vekili kimdir? a- Muhammed bin Osman b- Osman bin Said c- Ebu haşim d- Cüneydi 10- İmam Hasan Askeri (s.a), İmam Mehdi’yi (s.a) korumak amacıyla iki önemli tedbir almıştı. Birincisi yazılı metinlerle iletişim kurmayı daha da arttırmıştı. İkincisi aşağıdakilerden hangisidir? a- Görüşmeleri azaltmıştı b- Güvenilir olmayan kişilerle bağlantıyı kesmişti c- Casuslar görevlendirmişti d- Vekiller sistemini kurmuştu 11- İmam Mehdi’ni (s.a) dördüncü vekilinin vefatıyla birlikte başlayan büyük gaybet dönemi hangi yıldır? a- 321 b- 329 c- 310 d- 305 12- İmam Musa Kazım’ın (s.a) imametini kabul eden fakat ondan sonraki İmam Rıza’nın (s.a) imametini kabul etmeyen bu cemaatin adı aşağıdakilerden hangisidir? a- Nasibiler b- Vakifîler c- Seneviyyeler d- Gulatlar 13- İmam Hasan Askeri’nin (s.a)kendi yazısıyla yazdığı kitabın adı nedir? a- Muknia risalesi b- Hukuk risalesi c- Ziyaretnameler d- Yargı ve şahitlikler babı 14- imam Hasan Askeri’ye(s.a) göre asıl yetim kimdir? a- İmamlar b- Alimler c- Annesi ve babası olmayanlar d- Ehl-i Beyt mektebini bilmeyenler 15- İmam Hasan Askeri (s.a)”İmam Mehdi (s.a) zuhur ettiğinde nasıl hükmedecektir.” Sorusuna nasıl cevap vermiştir? a- Davut (as) hükmettiği gibi ilmiyle hükmeder ve şahit istemez b- Resulullah (saa) şeriatı üzere hükmeder c- Ona özel bir yetki verilmiştir d- Adalet ve hak üzere hükmedecektir 16- İmam Hasan Askeri’nin (s.a) rivayetine göre Resulullah (s.a) kıblenin Mescid-i Aksa’dan, Mescid-i Haram’ a yönelmesinde Yahudilerin sorusuna hangi misal ile açıklama getirmiştir? a- Cumartesi günü çalışması b- Tur’a dağında Allah’ı görmek istemeleri c- İsrail oğullarının bir inek kesmeleri d- Secde ederek bir şehre girmeleri 17- İmam Hasan Askeri’nin bildirdiğine göre israiloğullarına Resulullah (s.a.a) kendisi ve Hz. Ali (s.a) için nasıl bir misal vermiştir? a- Hz. Musa ve Hz. Harun b- Cebrail ve Mikail c- Gece ve gündüz d- Şehir ve kapısı 18- “Allah’ım! Senin Peygamber’inin kardeşi, vasisi, velisi ,safisi (seçilmişi ) ,veziri , ilminin emanetçisi ,sırlarının bekçisi, hikmetinin kapısı ,hüccetiyle konuşan, şeriatına davet eden ,ümmetin içerisindeki halifesi, yüzünden kederi gideren ,kafirlerin kabusu ,suçluların burnunu sürten ve Peygamber’in için Musa’ nın yanında Harun gibi kıldığın bu kişiye salat eyle!” İmam Hasan Askeri (sa)’nin dediği bu kişi kimdir? a- Resulullah (saa) b- İmam Mehdi (sa) c- Cebrail (as) d- Ali bin Ebu Talib (sa) 19- İmam Hasan Askeri dışınıda hangi imam da “ Askeri” lakabıyla da biliniyordu? a- İmam Mehdi (sa) b- İmam Ali Nakî (sa) c- İmam Muhammed Takî (sa) d- İmam Musa Kazım (sa) 20- Abbasi zulümlerinden dolayı İmam Hasan Askeri (sa)’nin imametlik süresi kaç yıl sürmüştür? a- Beş b- Altı c- On d- On beş

BAŞARILAR DİLERİZ.

incivemercan.com

İMAM HASAN ASKERİ (SA) İLE İLGİLİ TEST SORULARININ CEVAP ANAHTARI; 1-A,2-D,3-B, 4-B,5-A,6-A,7-D,8-A,9-A,10-D,11-B,12-B,13-A,14-D,15- A,16-A,17-B,18-D,19-B,20-B

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page