top of page

İMAM GAYB’TEDİR, KAYIPTA DEĞİL!

İMAM GAYB’TEDİR, KAYIPTA DEĞİL! “Mehdi benim evlatlarımdandır. Adı, benim adım, künyesi ise benim künyemdir. O, insanlar içerisinde yaratılış ve ahlak bakımından bana en çok benzeyendir. O’nun gaybet ve hayret (şaşkınlık) devri olacaktır ki o devirde ümmetler sapkınlığa düşerler. Sonra delip geçen bir yıldız gibi ileri gelir ve orayı zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi hak ve adaletle doldurur.”

HZ. MUHAMMED (SAA) Şeyh Saduk’ın “Kemalu’d Din” kitabında geçen bu hadis-i şerifte peygamberimiz hz. Muhammed (saa) son vasisi İmam Mehdi(as)’nin bir gaybet devrinden haber vermektedir. O halde gaybet nedir? Anlamını tespit edelim.  Öncelikle kelime köküne bakalım. Gaybet gayb kelimesinden türemiştir. Aklımıza ilk gelen anlam Bakara süresi/ 3. ayet oluyor. “Onlar ki gaybe iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah yolunda) harcarlar.” Yani iman edenlerin özellikleri ilahi kitaptan şüphe etmemeleri, muttakiler için hidayet kaynağı olduğunu belirtikten sonra ilk aşama olarak insanların “ gabya iman etmeleri” istenmektedir. Gabya iman üzere namaz kılmaları, kendilerine verilen rızıktan infak etmeleri vs. istenmektedir. O halde gaybın tanımını yapalım. Gayb; Yüce Allah’ın bildiği ve ilmi ile her şeyi kuşattığını ancak biz kulların bilmediği veya kısmen bilmediği her şey gayb’tır.

  1. Tamamen gayb olabilir; Allah görememek gibi.

  2. Kişilere göre gayb olabilir; Meleklerin görünmesi gibi. Bazı zamanlarda bazı enbiya ve seçilmişler tarafından görülmüştür.

  3. Zamanı gelinceye kadar gaybta olanlar; Peygamberlerin peygamberliğini açıklayıncaya kadar o toplum içinde yaşaması bir gaybtı. Yalnızca yüce Allah onun peygamber olduğunu biliyordu. Zamanı gelince kendilerini açıkladılar. Nitekim Hz. Muhammed 40 yaşında kendini açıklamıştır.

  4. Cennet, cehennem de öyle. Zamanı gelince herkese aşikâr olacaktır. Bununla ilgili birçok ayet delil olarak vardır.

  5. Bazen var olmasına rağmen akıl ve duyu organları ile bilinmeyen gerçeklerdir. Kaf süresi/ 32- 33  “Onlara denilir ki: "İşte size vaad edilen bu cennet, Allah'a yönelen, O'nun emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan ve O'na yönelen bir kalple gelenlere mahsustur.”

  6. Bazen de bir süre gizlenmekte olan insanlar, gayb olabilir. Bu sürede seninle irtibat kuramayabilirler. Bu durumda gabya girer. Hz. Musa (as) tur dağına gitmesi ve yerine vekil bırakması gibi. Hz. Hızır(as)’ın bazen görünmesi gibi.

  7. Uzak bir yerde olanlar içinde bu kelime kullanılır. Örneğin; Hz. Peygamber Medine’de yaşadığında, Mekke’de yaşayan insanlar için o gaybtaydı.

  8. Bazen kimliğini korumaya, tehlikeler karşısında güvenlik nedeniyle gizliliğini korumaya da gayb denilir. Kendini açıklamamak, tanıtmamak için kullanılır. Örneğin; Peygamber veya imam her yerde, her zamanda, her şartta kendini açıklamayabilir. Bu da gayb alanına girer.Dolayısıyla imam Mehdi kayıpta değil, gaybtadır. Bu böyle düşünülmelidir.

  9. Hadis uzun olduğundan bir bölümünden alıntı da Cabir Resulullah’a soruyor…

  10. İşte İmam Mehdi (as)’nin aramızda yaşaması ve bizlere kendini aşikâr etmemesi yani gaybta oluşu şaşılacak bir durum değildir. Tüm yukarıda değindiğimiz çerçeveler içerisinde düşündüğümüzde bu gayet normal ve aşikâr bir durumdur. Hele bir de bu kadar çok delil elimizin altında varken inanmak gerekir. İmanımızın temeli gayb imanına dayanırken… “Cabir şöyle dedi: “Ey Allah’ın Elçisi! Gayba çekildiği devirde taraftarları O’ndan yararlanabilecek mi?” Şöyle buyurdu: “Evet. Beni peygamberlikle gönderene and olsun ki, taraftarları O’nun nuru ile aydınlanacak ve gayba çekildiği devirde bulutların güneş arkasında kalmasına rağmen insanların güneşten yararlanmaları gibi onlar da O’nun velayetinden yararlanacaklardır. Ey Cabir! Bu, Allah’ın gizli olan sırlarından ve saklanan ilmindendir. Sen de onu gizle, sakla ve onun ehlinin dışındakilere açma.” (Kemalu’d Din / Şeyh Saduk)

0 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

ET-TAHİR

İFTAR, KADER VE İMAM Fe- ta-re harflerinde oluşan bir kavramdır. Anlamı uzunlamasına yarılmaktır. Kimi zaman bozmak, kimi zaman da düzenlemek yoluyla olur. Bu fiilden oluşan kavramlardan biri de fıtr

bottom of page