İMAM ALİ BİN EBU TALİB (AS) GELECEKTEN HABER VERİYOR...

“Ali ‘nin canı elinde olana yemin olsun ki bu ümmet oğlum Hüseyin’i öldürdükten sonra ömürlerinin tamamını yoldan sapmış, zulüm ve dinde birkaç gruba bölünmüş bir halde geçirecekler. Sürekli Allah’ın kendi kitabında indirdiği hükümleri değiştirme peşinde olacaklar. Bid’atler çıkarmak, sünnetleri yok etmek (dinin emirlerini) yok etmek, birbirine benzeyen konularda kıyasa başvurmak ve (Kur’an ‘ın açık emirleri olan) muhkematı bir kenara itme girişiminde bulunacaklar. Böylece İslam elbisesi (tamamen) üzerlerinden çıkacak. Körlük vadisine, kurtuluş yolunu bulamama başıboşluğuna ve bedbahtlığına düşecekler.

Ey Ümeyye nesli! Sana ne oluyor!? Ölüm olsun sana, asla yolu bulamayacaksın!

Ey Abbas nesli! Sana ne oluyor? Ölüm olsun sana. Ümeyye oğullarının içerisinde zalimden ve Abbas oğullarının arasında tecavüzcü, hakkın emirlerine itaat etmeyen, benim evlatlarımı öldüren ve benim saygınlığımı yitirenden başka kimse gözükmüyor!

Dolayısıyla bu ümmet sürekli zalimdirler ve aynen köpekler misali dünyanın haram malı üzerinde birbirleriyle çekişmekteler. Helak denizlerinde ve kan çukurlarında ömürlerini geçirirler. Bu durum benim evlatlarımdan gaybta olan oğlum insanların gözünden saklanıncaya ve insanlar birbirine “Acaba o kayıp mı oldu? Acaba öldürüldü mü yoksa kendisi mi dünyadan göçtü?” söyleyinceye kadar devam edecek. Fitneler şiddetlenecek. Belalar nazil olacak. Kabile savaşlarının ateşi alevlenecek. İnsanlar dinlerinde aşırıya kaçacaklar. Hüccetin yok olduğu ve İmamet’in batıl olduğu hususunda tek ses olacaklar. O yıl içerisinde geçmiştekilerin hatıralarını araştırıp keşfetmek için Ali’nin Şialarından ve düşmanlarından olan kimselerin tamamı hacca gidecekler. Ancak ondan ne bir nişane görülür. Ne bir haber ulaşır ve ne de geride kalan biri tanınır.

Böylesi bir durumda Ali’nin Şia’sı kötü sözlere maruz kalır. Düşmanları onlara uygunsuz sözler söylerler. Kötüler ve sözlerinde iğneleyici olanlar onlara musallat olurlar. Şöyle ki ümmet başıboş kalır. Korkuya kapılır ve hüccetin ortadan kalktığı ve İmamet’in batıl olduğu sözleri çoğalır (ve dillere düşer). Ali’nin Rabbi’ne yemin olsun ki ümmetin hücceti o esnada ayakta olup onların sokaklarında dolaşmaktadır. Evlerine ve köşklerine girmektedir. Yeryüzünün Doğu’sunda ve Batı’sında dolaşmaktadır. Söylenenleri duymaktadır. Topluluklara selam vermektedir.

Vaad edilen zamanı gelip çatıncaya ve gökyüzünden münadinin “Bilin ki! Bugün Ali evlatlarının ve onun Şialarının mutluluk günüdür” şeklinde nida edeceği güne kadar o görecek ama görülmeyecektir!”

İMAM HÜSEYİN ANSİKLOPEDİSİ C. 1. S. 710-711)

0 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör