top of page

İMAM ALİ (AS)’NİN KADİR - KIYMETİ BİLİNMEDİ!

İMAM ALİ (AS)’NİN KADİR - KIYMETİ BİLİNMEDİ! Gadir Hum olayı var mıydı, yok muydu? Gadir Hum olayı ve o gün söylenen hutbe varsa neden şimdiye kadar gizli tutuluyordu, eğer Gadir Hum olayı ve hutbesi yoksa neden bu kadar dile getirilmesine rağmen yalanlanmıyordu? Bu soru kafaları karıştıran bir soru. Cesur olan insan bu soruyu araştırdığında ne yazık ki şöyle bir sonuç görecektir; Böyle bir gündem oldu ve gizlenildi. Gelen acıklı cevap şöyle devam etmektedir; Ümmet İmam Ali(as)’nin kadir kıymetini bilemedi. İmamı sıradan, iyi bir Müslüman olmanın ötesinde bir konuma geçirmedi!  Eğer imamı başımıza taç etseydik ne olurdu?  Onun imametlik makamını tanımış olsaydık hayatımız nasıl değişirdi?...  İşler çok ama çok değişirdi. Peygamber Hz. Muhammed (saa)'in başlatmış olduğu pınar kaynağı çağlayarak önümüze gelirdi. Dünya ve ahretimiz kesinlikle cennete dönüşürdü. Şimdi o pınardan sadece sızıntılar akmaktadır!? Şimdi kafaları karıştıran bir soru yine gelebilir. “İmam Ali(as) de halife olmuştu” diyeceksiniz. Ancak yine ümmet onu “İmam” olarak görmedi. Salâvat ailesinden biri olarak kabul etmedi. Velayetinden ve şefaatinden kendini mahrum etti. Onu sadece bir “Devlet baş(kan)ı” olarak gördü. Hatta devlet başı olarak kabul etmeyenler bile vardı. Yoksa ona karşı muhalif savaşlar yapılmazdı. Gadir Hum olayı ne kadar gizletilse de mutlak bir gerçek. Ve iman kaygısı olanlar için inkâr edilemez çok önemli bir gün ve gerçekten önemli bir bayram. O gün geldiğinde bayram olduğundan dolayı seviniyorum ancak İmam Ali(as)’nin kıymeti anlaşılmadığı için üzülüyorum. Bayram olmasına rağmen içimden hep ağlamak geliyor. Bir yanım hep hüzünlü. Dolayısıyla bu ihanet Peygamber(saa)’in kendisine de yapılmış olmaktadır. Onun her dediği vahye dayalı ve kendisine itaat farz iken “Emri” ciddiye alınmamıştır. Ümmet Peygamber (saa)’inin sözünü dinlememiştir. Kendisinden sonra gelen vasisini ve diğer vasilerini açıklamasına rağmen duyulmazdan gelinmiştir. Ya Rabb! Ben atalarımın yaptığı günahlardan beriyim. Ben o gün orada olsaydım kesinlikle imam Ali (as)’nin yanında olurdum. Peygamberinin(saa) ve kızı Fatıma(as)’nın şahitliğini asla inkâr etmezdim. Ayrıca oradakiler gibi hem biat edip hem de biatimi inkâr edenlerden olmazdım. Kesinlikle imam Ali(as)’nin kadir kıymetini bilirdim. Sonuna kadar yanında dimdik dururdum. Ancak ben zaman olarak buradayım. Yine bir ses bana fısıldamaktadır. “ Eğer bu iddianda samimi isen; Gadir Hum günü biatini tazele. Yine söylenmiş olan son vasiyi tanı. O gün on iki imamın da ismi sayılmıştı. Bu zamanın imamı da İmam Mehdi(as). O halde sen İmam Mehdi (as)’nin kadir kıymetini bil! Sen de onu suiistimal etme!” Doğru! Aynı imtihan devam ediyor. Gadir Hum gününde İmam Ali(as)'nin şahsında on iki imam’ın eli kaldırılmıştı. Eğer ben İmam Mehdi (as)’nin elini sımsıkı tutarsam, onun şahsında tüm imamların elini tutmuş ve dolayısıyla Peygamber(saa)’ime de sadık kalmış olurum. Şimdi bir soru daha bana doğru gelmektedir.  İmam Mehdi(as)’nin kadir kıymetini nasıl bileceğim? Bu da her kalbin kendi ödevi! Bu durumda anladığımız o ki; İmam Ali(as) imamet zincirinin ilk halkası yani tüm imamların babası, İmam Mehdi (as) de imamet zincirinin son halkası ve yani en son vasi oluyor. O halde zamanımızın Gadir Hum kutlamasında şöyle düşünmemiz gerekmektedir. Gadir Hum olayı sadece 18. Zilhicce 632 tarihine ait değildir. Her yıl Gadir Hum olayı gündemdedir. Her çağın imamına göre güncelliğini korumaktadır. Bu zamanda da Gadir Hum gününde Peygamber(saa)’in, elini kaldırdığı kişi imam Mehdi (as)’dir. Bize düşende kaldıran Peygamber(saa)’in elini ve kaldırılan o İmam(as)’ın elini görebilmek ve üçüncü kişi olarak sımsıkı olarak tutabilmektir. Ve hataları tekrarlamayıp, o İmam (sahibi zaman imam Mehdi-a.f)’ın kadir kıymetini bilmektir!

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

ET-TAHİR

İFTAR, KADER VE İMAM Fe- ta-re harflerinde oluşan bir kavramdır. Anlamı uzunlamasına yarılmaktır. Kimi zaman bozmak, kimi zaman da düzenlemek yoluyla olur. Bu fiilden oluşan kavramlardan biri de fıtr

bottom of page