top of page

İLK İNSANIN YARATILIŞI- HZ. ÂDEM(A.S)

İlk İnsanın Yaratılışı

Âdem’e topraktan yaratıldığı için bu isim verilmiştir. Âdem kelimesinin diğer anlamları şunlardır. İnsan, adam, iyi, temiz kimse, toprak, esmer, kırmızı, yerin kabuğu ve yerin tozu gibi anlamlara da gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’de 25 yerde Âdem’den söz edilmektedir.

( Bakara/ 31, 33, 34, 35, 37, Al-i İmran/33, 59; Maide/ 27, Araf /11, 19, 26, 27, 31, 35, 172,  İsra/ 61, 70, Kehf/ 50. Meryem/ 58, Taha /   116, 117, 120, 121 ve Yasin/ 60, 61. Ayetleridir. )

  Ayrıca bütün insanlara hitap edilirken, ‘’ Benî Âdem’’ şeklinde pek çok yerde geçmektedir. Bundan dolayı Hz. Âdem’e ‘’ Ebu’l-Beşer’’ (Beşerin Babası) lakabı verilmiştir Âdem, Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın seçkin kıldığı kişiler arasında sayıldığından  “Safiyyullah ’’ unvanıyla da anılmıştır.

 Allah, Âdem’i topraktan yarattı.’’ ‘’Sonra O’na ‘’ol’’ dedi, (can gelip) oluverdi.’’(Al-i İmran/ 59)

Allah’u Teâlâ yaratılışla ilgili olarak şöyle buyurur:

Ant olsun biz insanı çamurdan, bir süzmeden yarattık. Sonra onu bir nutfe olarak sağlam bir karar yerine koyduk. Sonra nutfeyi alaka (embriyo)ya çevirdik, kemiklere et giydirdik. Sonra onu bambaşka bir yaratık yaptık. Yaratanların en güzeli Allah, ne yücedir.(Mü’minun/ 12-14)

“Sizi topraktan yaratmış olması onun ayetlerindendir. Sonra siz (her tarafa) yayılır bir beşer oldunuz.’’(Rum/ 20)

“Allah her canlıyı sudan yaratmıştır. İşte bunlardan kimi karnı üstünde yürüyor, kimi iki ayağı üstünde, kimi de dört ayağı üzerinde yürüyor. Allah ne dilerse yaratır. Çünkü Allah’ın her şeye gücü yeter.”(Nur/ 45)

“Ve O, sudan bir insan yarattı ve onu nesep ve evlenme yoluyla meydana gelecek bağlarla bağlı kıldı. Senin Rabb’inin her şeye gücü yeter.”(Furkan/ 54)

Allah, Bakara suresinde “Yeryüzünde bir halife yaratacağım” derken, dikkat edilirse “Ben yaratacağım” diyor. Yani “ben” istediğim için yaratacağım başkası istediği için değil. İşte insanı yaratmayı “Allah” diledi, “Allah” istedi ve sonra ona “ol ’’ dedi. O da oluverdi.

Allah, Âdem’i topraktan yarattı.’’ ‘’Sonra O’na ‘’ol’’ dedi,(can gelip) oluverdi.’’(Al-i İmran/ 59)

Çeşitli ayetlerde Hz. Âdem’in hamurunda kullanılan toprağın niteliklerine ve geçirdiği değişimlere işaret edilir. Sırasıyla toprak (turab), çamur (tin), yapışkan çamur (tin-i lazib), şekil verilmiş çamur (hamein mesnun) ve kuru çamur (salsal) bunlar arasında sayılabilir.

 Neden Allah insanı aşamalardan geçirerek yaratmıştır? Birden bire yaratamaz mıydı? Elbette yaratırdı. Fakat Allah’ın dilediği, istediği bu değildi. İnsanın oluşumuna bir aşama koydu.

Bir bebek düşünün… Doğar doğmaz yürüyemez. Konuşamaz. Bunları yapabilmesi için bir öğrenme süreci gereklidir. İnsanoğlunun hayatında yaratılışından ölümüne kadar sürekli aşamalar olacaktır. Önce bebek, sonra çocuk, genç, orta yaşlı, ihtiyar ve en sonra da Allah’a dönüş…

 Allah, insanı bu aşamalardan geçirerek “yarattım” derken, sorumluluk ve dönüşümüzün O’na olduğunu bizlere hatırlatmaktadır.


0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

TARKAN, GEÇÇEK VE GELECEK Sosyal medya da gündeme oturan Tarkan’ın “geççek” klibini merak ettim, ben de izledim. Evet başarılı bir klip olmuş. Tarkan’ın hakkını iyi vermek gerek. Güzel sunmuş. Ancak b

MİRAÇ VE HİBETULLAH Zer âleminde Resulullah’ın (saa) tüm insanlar ve seçkinler arasında en seçilmiş kişi olduğunu biliyoruz. O gün sorulan tüm sorulara Resulullah(saa), tüm insanlar arasında en hızlı

bottom of page