• inci mercan

HZ. RESULULLAH’IN (SAA), İMAM HÜSEYİN HAKKINDAKİ BAZI BUYRUKLARI

Yazar: ADMİN_İM

Kategori: GENEL, RASULLAH'IN (SAA) EMANETLERİNDEN


1- Hz. Resulullah (saa) buyurdu; “ Kim yeryüzü ehlinden gökyüzü ehline en sevimli olan kimseye bakmak isterse Hüseyin’e baksın.” (Menakıb-ı İbn Şehraşub,4/73)

2- Cabir b. Abdullah’tan Hz. Resulullah (saa) şöyle buyurdu; “ Güneş’e tabi olun. Gneş kaybolduğunda Ay’a tabi olun. Ay kaybolduğunda Zühre yıldızına tabi olun. Zühre yıldızı kaybolduğunda iki kutup yıldızına tabi olun.”

Bazıları şöyle dediler; ey Resulullah! Güneş, ay, zühre yıldızı ve iki kutup yıldızı kimlerdir?

O (saa) şöyle buyurdu; “ Ben Güneşim, Ali aydır, Fatıma zühre yıldızıdır ve iki kutup yıldızı Hasan ve Hüseyin’dir.” ( Meaniyyu’l Ahbar, s.114, h.2)

3- İmam Cafer Sadık’tan (as) o da Resulullah’tan (saa) şöyle buyurdu; “ Hasan ve Hüseyin ister kıyam etsinler, isterse otursunlar, ikisi de Hakk’ın imamlarıdırlar ve babaları onlardan daha hayırlıdır.” ( Deâimu’l islam, c.1,s.37)

4- Hz. Resulullah(saa) şöyle buyurdu; “ ben, (kevser) havuzunun kenarında sizin yanınıza geleceğim ve sen – ey Ali- sakisin, Hasan destekçi ve Hüseyin emir verendir.” (Biharu’l Envar, c. 36,s.270,h.91)

5- Hz. Resulullah(saa) şöyle buyurdu; “ Ey Ali! Sen benim yaratıldığım ağaçtan yaratıldın. Ben onun köküyüm. Sen, onun gövdesisin. Hasan ve Hüseyin, onun dallarıdırlar ve beni sevenler ise onun yapraklarıdırlar. Öyleyse kim onlardan birine tutunursa, Allah Azze ve Celle onu cennete dâhil eder.” ( Kemalu’d Din, s. 345, h.30)

6- Hz. Resulullah(saa) şöyle buyurdu; “ Allah’ım! Hasan ve Hüseyin’i sev ve onları seven her bir kimseyi de sev.” (Tarihu Dimeşk, c.14, s. 156,h.3479)

7- Hz. Resulullah(saa) şöyle buyurdu; “ (Hasan ve Hüseyin hakkında) O ikisi, ümmetim arasında benim emanetlerimdir.” (Biharu’l Envar, c.48, s.285, h. 50)

8- Hz. Resulullah(saa) şöyle buyurdu; “ Hasan için, yöntem ve yüceliğimi, Hüseyin için de cömertlik ve yiğitliğimi miras olarak bırakıyorum.” (Tarihu Dimeşk, c. 14,s.128, h.3418)

9- Hz. Resulullah(saa) şöyle buyurdu; “ Eğer sabır bir insan olsaydı, Ali’nin şeklinde olurdu. Eğer akıl bir insan olsaydı, Hasan’ın şeklinde olurdu. Eğer cömertlik bir insan olsaydı, Hüseyin’in şeklinde olurdu.” (Keşfu’l Gumme, c.2, s. 232)

0 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör