• inci mercan

HZ. PEYGAMBER’İN HASTALIĞI SIRASINDA HZ. FATIMA

Yazar: ADMİN_İM

Kategori: GENEL, RASULLAH'IN (SAA) EMANETLERİNDENSüleym şöyle dedi: “Selman-ı Farisi’den şöyle dediğini işittim: “Peygamberin vefatına sebep olan hastalığında yanında oturmuştum. Fatıma geldi. Peygamberin güçsüz halini gördüğünde öyle bir şekilde boğazı düğümlendi ki yanaklarından yaşlar süzülmeye başladı. (O zaman) Peygamber şöyle buyurdu: “Kızım! Neden ağlıyorsun?” Fatıma: “Ey Allah’ın Peygamberi senden sonra kendim ve evlatlarımın zayi olmasından korkuyorum.” dedi.

Peygamber gözleri yaşla dolduğu halde şöyle buyurdu: “Ey Fatıma! Bilmiyor musun biz öyle bir Ehli Beyt’iz ki Allah bizim için ahireti dünyaya tercih etti ve yok olmayı bütün yaratıkları için kesin (zorunlu) kıldı. Yüce ve tertemiz olan Allah yeryüzüne teveccüh ederek onların arasından beni seçti ve peygamber yaptı. Sonra ikinci kez yeryüzüne teveccüh ederek eşini (Ali’yi) seçti: seni Onunla evlendirmemi, O’nu kendime kardeş, vezir ve vasi tutmamı ve ümmetim arasında halifem yapmamı emretti.

Öyleyse senin baban Allah’ın nebilerinin ve elçilerinin en iyisidir: Kocan da vezirlerin ve vasilerin en iyisidir ve sen de benim ailemden bana ilk kavuşacak kişisin.

Sonra Allah üçüncü defa yeryüzüne teveccüh ederek kardeşim ve eşin ve senin evlatlarından olan onbir kişiyi seçti ki (onlar) sendendirler.

Öyleyse sen cennet kadınlarının efendisisin ve iki oğlun Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendileridirler. Ben, kardeşim ve 11 imam- ki kıyamete kadar benim vasilerimdirler- hepimiz doğru yola sevk edenler ve doğru yola sevk edilmişleriz. (hidayet edenler ve hidayet olmuşlarız)

Kardeşimden sonra vasilerin ilki Hasan’dır. Ondan sonra Hüseyin ve sonrada Hüseyin’in soyundan gelecek olan dokuz evladıdır. Bunlar cennette tek bir evde olacaklardır. Hiçbir ev Allah’a benim evimden daha yakın değildir. Sonra İbrahim ve Ehli Beyt’inin evidir!

Kızım, Allah’ın seni ümmetimin ve Ehli Beyt’imin en iyisi ile evlendirmesinin sana olan ikramlarından olduğunu bilmiyor musun? O İslam’da herkesten önce, hilimde herkesten daha büyük, ilmi hepsinden daha fazla, nefsi herkesten daha ulu, dili herkesinkinden daha doğru, kalbi herkesinkinden daha yiğit, eli herkesinkinden daha açık, dünyaya nispetle herkesten daha zahit, ciddiyet ve çabada herkesten daha şiddetlidir.” Fatıma babasının söylediklerinden dolayı mutlu oldu ve ferahladı.

Sonra Peygamber Fatıma’ya şöyle buyurdu:

“Ebu Talip oğlu Ali’nin sekiz tane parçalayıcı ve yırtıcı dişi halktan hiç kimsenin sahip olmadığı menkıbeleri vardır.

(Bunların birincisi) O’nun Allah’a ve Elçisi’ne herkesten önce iman etmesidir ve bu konuda ümmetimden bir tek kişi dahi O’nu geçememiştir. (İkincisi) O’nun Allah’ın kitabına ve benim sünnetime olan bilgisidir. Senin eşinden başka ümmetimden hiç kimse benim ilmimi tamamen bilmemektedir. Bunun nedeni şudur: Allah bana O’ndan ve benden başkasının bilmediği bir ilim öğretmiştir. Bunu meleklere ve diğer peygamberlere de öğretmemiştir. Sadece bana öğretmiştir. Allah bana O’nu Ali’ye öğretmemi emretmiştir ve bende bunu yaptım. Bu nedenle ümmetimden O’ndan başka bir tek kişi dahi benim ilim, kavrayış ve hikmetimi tamamen bilemez. (Üçüncüsü) sen O’nun eşisin. (Dördüncüsü) Ümmetim içindeki iki torunum, Hasan ve Hüseyin O’nun oğullarıdır. (Beşincisi) İyiliği emretmesidir. (Altıncısı) kötülükten sakındırmasıdır. (Ve diğer ikisi) Yüce ve Ulu Allah O’na hikmeti ve hak ile batılı birbirinden ayırmayı öğretmiştir. (Faslul Hitab)

Ey Kızım! Biz öyle bir Ehli Beyt’iz ki Allah bize yedi şey bağışlamıştır. Bunları öncekilerden ve sonrakilerden bizim dışımızda hiç kimseye bağışlamamıştır. Ben nebilerin ve mürsellerin (gönderilenlerin) efendisi ve en iyileriyim, benim vasim vasilerin en iyisidir, kendimden sonraki vezirim vezirlerin en iyisidir. Maksadım amcan Hamza’dır.”

(Fatıma) şöyle dedi: “Ey Allah’ın elçisi! Acaba o seninle birlikteyken katledilen şehitlerin efendisi midir?”

“Hayır, O önceki ve sonrakilerden, nebiler ve vasiler dışında şehit olanların efendisidir.

Ebu Talip oğlu Cafer ki iki defa hicret etmiştir ve iki tane kanlı kanat sahibidir. Onlar vesilesiyle cennette meleklerle birlikte uçar. Oğulların Hasan ve Hüseyin: Ümmetim içinde iki torunum ve cennet gençlerinin efendileridirler. Canım elinde olana yemin olsun bu ümmetin Mehdisi (kurtarıcı) bizdendir. Allah O’nun vesilesiyle yeryüzünü zulüm ve sıkıntılarla dolduğu gibi adalet ve iyilikle dolduracaktır.”

Fatıma dedi ki: “Ey Allah’ın elçisi! Bu saydıklarından hangisi daha üstündür?”

Peygamber şöyle buyurdu: “Kardeşim Ali ümmetimin en üstünüdür. Ali’den, senden, iki oğlun ve torunum olan Hasan ve Hüseyin’den ve -parmağıyla Hüseyin’e işaret ederek – bu oğlumun evlatları olan vasilerden sonra Hamza ve Cafer ümmetimin en üstünleridirler ki Mehdi o vasilerin sonuncusudur. Ondan (Mehdi) önce olan ondan üstündür. Önce olan sonrakinden daha hayırlıdır. Çünkü O’nun imamıdır ve sonraki öncekinin vasisidir. Biz öyle bir Ehli Beyt’iz ki Allah bizim için ahireti dünyaya tercih etmiştir.”

Sonra Peygamber Fatıma’ya, eşine, iki oğluna baktı ve Selman’a şöyle buyurdu: “Ey Selman! Allah’ı şahit tutuyorum ki onlarla savaşanla savaş halindeyim ve onlarla barış içinde olanlarla barış halindeyim. Bil ki onlar cennette benimle birliktedirler.”

Sonra Peygamber Ali’ye dönerek şöyle buyurdu: “Ey Ali! Çok yakında benden sonra Kureyş’ten, Onların sana karşı birleşmelerinden ve sana zulmetmelerinden dolayı zorluk çekeceksin. Eğer onlara karşı yardımcı bulursan onlarla savaş ve sana inananlarla birlikte muhaliflerini öldür. Eğer yardımcı bulamazsan sabret, eline sahip ol ve kendi elinle kendini tehlikeye atma. Senin benim yanımdaki yerin Harun’un Musa yanındaki yeri gibidir. Senin Harun’dan iyi bir örneğin vardır. O kardeşi Musa’ya şöyle dedi: “Bu kavim beni zayıf düşürdü ve neredeyse beni öldüreceklerdi.”

Ehl-i Beyt’in Sırları, s. 30-31


2 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör