top of page

HİDAYET ÖNDERLERİ

İnsanlık tarihi boyunca, Rabb’imiz; insanların doğru yolda yürüyebilmeleri için onlara peygamberler ve peygamberlerin vasilerini göndermiştir. Böylece insanlık, hep hidayet öncüleri ile iç içe yaşamışlardır.

En son nebi ve Hatem-i Enbiya olan Resulullah (s.a.a)’ın da vasileri var. Ehl-i Beyt ‘i onun vasisidir. Masum olarak kabul edilen bu seçilmişler, ayet ve hadislerle sabit olup, Resulullah ‘ın Ehl-i Beyti olarak ahir zaman insanlığa öncüdür. Bunlar ilki Resulullah ile beraber Ondört seçilmiş olarak, insanlığa gönderilen son önderlerdir.

Böylece bu vasiler ile Kur’an tevili korunmuş ve Rabb’imizin inzal ettiği din, kıyamete kadar bozulmadan devam edecektir.

Her seçilmişe kitap gelmemiştir. Ama her kitap seçilmiş ile korunmuştur. İşte Kur’anın taşıyıcıları da bu imamlardır.

Resulullah (s.a.a)’tan sonraki İslam tarihi bu çizgiye şahittir. Ortaya çıkan Emevi İslamı, tarih içerisinde ilerleyerek, yüzlerce dallara ayrılarak, her bir dal ile ayrı ayrı ümmeti zehirleyerek, bir ahtapot gibi ümmetin başına çökmüştür. Bu azgınlığa ve sapkınlığa karşı direnen Ehl-i Beyt imamları ve kendilerine tabi olanlar, ölümüne direnmişlerdir.

Hepsinin amacı inzal olunan ve Resulullah’ın emaneti olan İslam’ın korunması içindir. Hepsi çok ağır bedeller ödemiş, çok acılar çekmişlerdir. İşkenceler, gözyaşları ve bedeller onların hayatlarının birer parçaları olmuştur. Hepsi önderliklerinin haklarını vermişlerdir.

Şimdi ümmete düşen sadece bir vefa. En azından onların tarihine göz atıp, onların yaşadıklarını bir okumalıdırlar. Peygamberin ailesinin neden on bir defa katledildiğini sorgulamalıdırlar?

Emevi ve arkasından gelen Abbasi zulümleri ve sistemlerinin yutturduğu din anlayışı ile bu ümmete önderlerini unutturmuştur. Unutturulmuştur. Bırakın onların yaşamlarını bilmek ve onları takip edip itaat etmeyi, şimdi bu ümmet; onların isimlerini bile bilememektedirler.

İşte size büyük bir fırsat!

Sizi peygamberin kapısına götürecek rehberleri öğrenme zamanı, artık gelmiştir. Peygamberin mirasını taşıyan bu elçilerin her biri; bizlerin imamı, hücceti, lideri…

O gün herkes öncüleri ile haşr olurken bizler kimler ile buluşacağız?

Peygamberi kast ediyorsanız, o da vasilerini soracaktır. Bu yüzden Allah ve Resulü’ne olan sorumluluğumuzdan dolayı o önderleri öğrenmek ve bilmek zorundayız. Hem de üzerlerine salâvat gönderirken ne söylediğimizin de farkında olmalıyız.

Tüm bu nedenlerden dolayı bu kitapları okumalıyız. İnanıyoruz ki bu tavsiyemiz ile gıyabımızda çok müteşekkür olacaksınız. Şimdiden iyi okumalar…

“Ben size iki değerli emanet bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız takdirde kesinlikle sapıtmazsınız. Bunlar Allah’ın kitabı ile benim Ehl-i Beyt’imdir. Bunlar havuz’da yanıma gelinceye kadar birbirilerinden asla ayrılmayacaklardır.”

HZ. MUHAMMED (S.A.A)


1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page