top of page

HAC; VELAYET İLE KÂMİL OLUR!

Hariz b. Abdullah, Zurare'den, o da Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselam)'dan şöyle rivayet etmiştir: “İslâm beş şey üzerine tekrar edilmiştir: Namaz, zekât, hac, oruç, velâyet.” Zurare der ki: Şöyle dedim: "Bunların hangisi daha üstündür?" -“En üstünü velayettir,” dedi. “Çünkü velâyet bunların anahtarıdır. Velâyet yetkisine sahip olan kişi bunları gösterir.” -Dedim ki: "Sonra hangisi daha üstündür?" İmam (as): “Namaz daha üstündür,” dedi. “Çünkü Resulullah (sallallahu aleyhi ve âlihi): Namaz sizin dininizin direğidir, buyurmuştur.” - Dedim ki: "Sonra hangisi daha üstündür?" - “Zekât daha üstündür” dedi. “Çünkü zekât, onunla beraber zikredilmiş ama namaz önce anılmıştır. Ayrıca Resulullah: Zekât günahları giderir, buyurmuştur.” Dedim ki: "Fazilet bakımından ondan sonra hangisi gelir?" - “Hac gelir,” dedi. “Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur: "Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki, Allah bütün âlemlerden müstağnidir." (Âl-i İmran/ 97) Ayrıca Resûlullah şöyle buyurmuştur: "Allah tarafından kabul edilen bir hac, yirmi nafile namazdan daha hayırlıdır. Kim yedi kere sayarak bu evin etrafını tavaf ederse ve iki rekât namaz kılarsa, Allah onu bağışlar." Ayrıca Peygamber efendimiz, Arefe ve Müzdelife günlerinin faziletiyle ilgili olarak bir çok açıklamada bulunmuştur.” Dedim ki: Peki, bundan sonra ne gelir? İmam (as): “Oruç gelir,” dedi. -Dedim ki: Niçin oruç bunların tümünün sonuna düştü? Buyurdu ki: “Resulullah: "Oruç, ateşin kalkanıdır." buyurmuştur.” Sonra şöyle dedi: “Bir şeyin en üstün olmasının göstergesi, onu kaçırdığın zaman, geri dönüp aynısını yapmadığın sürece ondan dolayı yaptığın tevbenin kabul edilmemesidir. Namaz, zekât, hac ve velâyetin yerini hiçbir şey tutamaz, onları bizzat yerine getirmekten başka seçenek yoktur. Fakat orucu kaçırdığın ya da bir kusurun olduğu yahut yolculuğa çıktığın zaman, onun yerine başka bir zaman tutabilirsin ve bu günahı sadakayla karşılarsın, ayrıca kaza yapmana gerek olmaz. Fakat diğer dördünü yerine getirmediğin zaman, onların yerini dolduracak başka bir şeyi yapman mümkün değildir.” Sonra İmam (as) şöyle dedi: “Dinin zirvesi, anahtarı, her şeyin kapısı ve Rahman'ın rızası, zamanın imamını bilip itaat etmektir. Çünkü Allah Azze ve Celle bir ayette şöyle buyurmuştur: "Kim Resule itaat ederse, şüphesiz Allah'a itaat etmiş olur, kim de yüz çevirirse, bilsin ki biz seni onların üzerine bekçi olarak göndermiş değiliz." (Nisa/ 80) Bir insan gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçirse, bütün malını sadaka olarak dağıtsa, her yıl hacca gitse, buna karşılık Allah'ın velisinin velâyetini bilip onu veli edinmezse, Allah Azze ve Celle rızası için yaptığı bütün amelleri İmam'ın yol göstericiliğiyle gerçekleştirmezse, onun Allah Azze ve Celle üzerinde sevap hakkı olmaz ve iman ehlinden de sayılmaz.” Ardından imam şöyle dedi: “Allah bunlardan Muhsin olanları rahmetiyle Cennete koyar.” (Allame Meclisi, Mir`at`ul Ukul, c.7, s.102)05:27 Aysel Işık


26 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

İHLAS

bottom of page