top of page

EL-KÂFİ

Güncelleme tarihi: 5 Mar 2022

(ك-ف-ي)Kef-Fe- Ye harflerinden oluşur. Murada erişmeyi sağlayan anlamındadır. Kifayet bu harflerden türeyen bir kelimedir.

Her kim Allah’a dayanır ve tevekkül ederse O, ona yeter ve onu başkasına havale etmez.

“Sana gelen her iyilik Allah’tandır. Sana ulaşan her kötülük kendi nefsindendir. Seni insanlara elçi olarak gönderdik. Gözetici olarak Allah yeter.”[1]

Kâfi gelen demektir. Ancak güvenmek önemlidir. Çünkü yüce Allah kendisine dayananların ve umut besleyenlerin yanındadır.

“Eğer Allah size yardım ederse, artık size galip gelen olmaz; ama eğer yardımını sizden keserse, O’ndan başka size kim yardım eder? Bu yüzden müminler, yalnız Allah’a tevekkül etsinler.”[2]

“Halk onlara, “İnsanlar size karşı (savaşmak için) bir araya gelmiştir, onlardan korkun.” dediklerinde, bu söz onların imanlarını daha da artırdı ve, “Allah bize yeter; O ne güzel vekildir!” dediler”[3]

“Musa, “Ey kavmim! Eğer Allah’a iman etmişseniz, O’na tevekkül edin; eğer (gerçekten O’na) teslim olanlar iseniz.” dedi.”[4]

Sen, ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan. O’nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak O yeter.

Yüce Allah, yaratılmışların eksikliklerinden münezzehtir. Bu nedenle kendisine engel olacak, etkileyecek, muhalefet edecek bir şerik yoktur.

“Onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, kuşkusuz, “Allah.” derler. De ki: “Sizce Allah bana bir zarar dokundurmak istese, Allah’ı bırakıp da yalvardıklarınız, O’nun verdiği zararı giderebilirler mi? Veya bana rahmet etmek istese, O’nun rahmetini önleyebilirler mi?” Deki: “Allah bana yeter. Güvenenler (tevekkül edenler), sadece O’na güvenirler.”[5]

Hayatta olup bitenler sırasında yüce Allah’ı El-Kâfi olarak düşündüğümüzde hayat bakış açımız daha olumlu olacaktır. Cesaret, sabır, metanet bizimle olacaktır. Ayrıca yüce Allah’ı her isminin yanı sıra El-Kâfi olduğunu düşündüğümüzde bu düşüncemiz daha da pekişmektedir. Böylece olumsuz duruşlardan olumlu düşüncelere hicret çok kolay gerçekleşmektedir.

Yüce Allah’ın her isminin yanı sıra El-Kâfi olduğuna inandık.

[1]Nisa Suresi/ 79

[2]Al-i İmran Suresi/ 160

[3]Al-i İmran Suresi/173

[4]Yunus Suresi/84

[5]Zümer Suresi/ 38


Yazar: ZEYNEP IŞIK


8 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page