top of page

DOSTLAR HAKKINDA DUA

Ey azametinin şaşılacak harikaları bitmek bilmeyen (yüce Allah’ım), Muhammed ve âline salât eyle ve bizi azametin hakkında eğriliğe sapmaktan koru.

Ey saltanatının süresi sona ermeyen (yüce Allah’ım), Muhammed ve âline salât eyle ve boyunlarımızı ceza ve ukubetinden azat et. Ey rahmetinin hazineleri tükenmeyen (yüce Allah’ım), Muhammed ve âline salât eyle ve rahmetinden bizim için de bir pay ayır. Ey gözlerin görmekten âciz olduğu (yüce Allah’ım), Muhammed ve âline salât eyle ve bizi kurbuna (yakınlığına) yaklaştır. Ey mertebesi yanında diğer bütün mertebeler küçük kalan (yüce Allah’ım), Muhammed ve âline salât eyle ve bizi katında değerli kıl. Ey haberlerin iç yüzü indinde aşikâr olan (yüce Allah’ım), Muhammed ve âline salât eyle ve bizi yanında rüsvay etme. Allah’ım, bağışınla, bizi bağışta bulunanların bağışlarından müstağni kıl; ilişkilerini keserek bizi yalnızlığa itenlere karşı ihsan ve ikramınla bizi koru ki, senin bağışınla başka hiçbir kimseye rağbet etmeyelim ve senin lütuf ve fazlınla hiçbir kimsenin uzaklaşmasıyla yalnızlığa itilmeyelim. Allah’ım, Muhammed ve âline salât eyle ve bizim aleyhimize değil, lehimize plan düzenle; zararımıza değil, yararımıza tuzak kur; bizi muzaffer kıl, bize karşı (kimseyi) zafere ulaştırma. Allah’ım, Muhammed ve âline salât eyle ve bizi kendin koru; bizi kendinle koru; bizi kendine doğru hidayet et; bizi kendinden uzaklaştırma. Çünkü senin koruduğun daima esenlik içinde olur; hidayet ettiğin bilir; kendine yakınlaştırdığın büyük bir kazanç elde eder. Allah’ım, Muhammed ve âline salât eyle ve bizi zamanın acımasız felaketlerine, şeytanın kötü tuzaklarına, sultanın acı saldırısına karşı koru. Allah’ım, yetinenler senin gücünün fazlıyla yetinirler; o halde Muhammed ve âline salât eyle ve bize yet. Bağışta bulunanlar, senin bağışının fazlasıyla bağışta bulunurlar; o halde Muhammed ve âline salât eyle ve bize bağışta bulun. Hidayet bulanlar, senin yüzünün nuruyla hidayet bulurlar; o halde Muhammed ve âline salât eyle ve bizi (doğru yoluna) hidayet et. Allah’ım, sen kime yardım ettiysen, artık kimse onu zelil ve hor edemez; kime verdiysen, artık kimse ondan bir şey eksiltemez; kimi doğru yola hidayet ettiysen, artık kimse onu şaşırtamaz, saptıramaz. O halde Muhammed ve âline salât eyle ve izzetinle bizi kullarından (gelecek zararlardan) koru; yardımınla bizi senden başkasından müstağni kıl; yol göstermenle bizi hak yolda yürüt. Allah’ım, Muhammed ve âline salât eyle ve kalplerimizin selametini azametini anmakta, bedenlerimizin rahatını nimetlerine şükretmekte karar kıl ve dillerimizi minnetlerini anlatmak için aç. Allah’ım, Muhammed ve âline salât eyle ve bizi sana doğru çağıran davetçilerden; sana doğru kılavuzluk eden hidayetçilerden et; katında özel bir yeri olan kullarından kıl.

 Ey merhametlilerin en merhametlisi!

İMAM ZEYNELABİDİN (A.S) / SAHİFE-İ SECCADİYEDEN

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

ağlasam

Muharrem..

bottom of page