top of page

CAN PARÇASI FATIMATU'Z-ZEHRA (AS) KİMDİ?

Birinci Bölüm: İbadet Meleği

1- Kalbinin İmanla Dolu Olması Resulullah (s.a.a) buyurmuştur ki:

“Allah-u Teala, kızım Fatıma’nın kalbini ve bütün organlarını, kıkırdağına kadar imanla doldurmuştur; işte bundan dolayı kendini Allah’ın itaatine atamıştır.”[1]

2- Zehra Lakabıyla Adlanmasının Sebebi Ravi diyor ki:

İmam Sadık (a.s)’a; “Neden Fatıma (a.s) “Zehra” lakabıyla adlandı?” diye sorduğumda şöyle buyurdular:

“Fatıma (a.s)’ın “Zehra” lakabıyla adlanmasının sebebi şudur ki; Fatıma (a.s)mihrapta ibadete durduğunda, yıldızların yeryüzü halkına nur saçtığı gibi onun nuru da gökyüzü ehline öyle saçıyordu.”[2]

3- Fatıma (a.s)’dan Daha Çok İbadet Eden Yoktu Hasan-ı Besri şöyle diyor:

“Bu ümmet arasında Hz. Fatıma (a.s)’dan daha abit (çok ibadet eden) biri yoktu. Namazda o kadar duruyordu ki, ayakları şişirdi.”[3]

4- Allah’tan Korkması İrşad’ul- Kulub’da şöyle nakledilmiştir:

“Hz. Fatıma (a.s), namazında Allah korkusundan ard arda nefes alıyordu (nefes alıp vermesi güçleşiyordu).”[4]

5- Müminleri kendisine Tercih Etmesi İmam Musa bin Cafer (a.s) buyurmuştur ki:

“Hz. Fatıma (a.s) dua ettiğinde, mümin erkek ve kadınlara dua ederdi; ama kendisine dua etmezdi. ‘Ey Resulullah’ın kızı! Siz neden halk için dua ediyor da kendiniz için dua etmiyorsunuz?’ dediklerinde; “Önce komşu, sonra evin içi” buyuruyordu.”[5]

6- Kadir Gecesine Önem Vermesi Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:

“Fatıma (a.s) kadir gecesi, ev halkından hiç kimsenin yatmasına müsaade etmezdi; az yemek vermekle onların yatmamasını sağlıyor, kendisi de bu gecenin ihyası için hazırlanıyor ve buyuruyordu ki: “Mahrum, bu gecenin bereketlerinden mahrum kalan kimsedir.”[6]

7- Duanın İsticabet Vaktini Gözetmesi Hz. Fatıma (a.s) buyurmuştur ki:

“Ben, Resulullah (s.a.a)’den şöyle buyurduğunu duydum: “Cuma günü öyle bir saat vardır ki, kim onu gözetler de o anda Allah’tan hayır dilerse, Allah-u Teala istediği şeyi ona bağışlar…” O vakit, güneşin yarısının battığı andır.”

Hz. Fatıma (a.s) hizmetçisine şöylebuyuruyordu: “Git tepenin üzerine çık, güneşin yarısının battığını gördüğünde dua etmem için bana haber ver.”[7]

8- Cebrail’in Öğrettiği İki Rek’at Namaz İmam Sadık (a.s) buyurdular ki:

“Annem Fatıma (a.s)’ın sürekli kıldığı iki rekat namaz vardı; bu namazı Cebrail ona öğretmişti. İlk rekatta “Hamd” suresinden sonra yüz defa “Kadir” suresini, ikinci rekatta ise “Hamd” suresinden sonra yüz defa “İhlas” suresini okurdu.

Bu namazı kılıp selam verdikten sonra, Hz. Fatıma (a.s)’ın tesbihini (zikrini) de söyle.”[8]

9-Dünyadan Daha Değerli Zikir “Hz. Ali (a.s), Hz. Fatıma (a.s)’a, Resulullah (s.a.a)’in yanına gidip O’ndan bir hizmetçi istemesini emretti (önerdi). Bunun üzerine Hz. Fatıma (a.s) Resulullah (s.a.a)’in yanına giderek şöyle dedi:

“Ya Resulullah! El değirmeni beni zahmet ve meşakkate uğratmıştır.” Bu esnada ellerindeki değirmen izini Resulullah’a göstererek O’ndan kendisine bir hizmetçi vermesini istedi.

Resulullah (s.a.a) cevaben şöyle buyurdular:

“Ya Fatıma! -Hizmetçi yerine- dünya ve dünyadaki olan şeylerden daha hayırlı olan bir şeyi sana öğreteyim mi? Yatmaya gittiğinde otuz dört kez “Allah-u Ekber”, otuz üç kez “el-hamdu lillah”, otuz üç kez de “Subhanellah” söyle.”[9]

10- Topraktan Olan Tesbihi İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a)’in kızı Fatıma (a.s)’ın tesbihi, tekbirler (34) sayısınca düğümlenen bir yün ipinden ibretti. Hz. Fatıma (a.s), Hz. Hamza şehit olana dek bu ipi elinde döndürerek tekbir ve tesbih diyordu. Hz. Hamza şehit olduktan sonra onun kabrinin toprağından bir tesbih yaptı. Artık ondan sonra tesbih yapmak halk arasında yaygınlaştı.”[10]

İkinci Bölüm: Nurun Sâyesinde

11- Hatice’nin Yadigârı

Ravi diyor ki:

“Resulullah (s.a.a) Fatıma’yı, onun zahit, abide ve Hatice’den de bir yadigâr olduğundan dolayı çok severdi.”[11]

12- Edep Kaynağı Ümmü Seleme diyor ki:

“Ben Resulullah (s.a.a) ile evlendiğimde… kızı Fatıma’nın işlerini bana havale etti; ben de ona yol gösterip onu eğitmek ve ona yaşayış adabı öğretmek istiyordum. Allah’a and olsun ki, o yaşayış adabını ve bütün şeyleri benden daha iyi biliyordu.”[12]

13- Resulullah’a Benzemesi Ve Hazretin Ona Gösterdiği Hürmet Aişe diyor ki:

“Allah’ın kullarından, konuşma ve söz açısından Fatıma kadar Resulullah’a benzeyen bir kimse görmedim. Resulullah’ın yanına geldiğinde, Resulullah (s.a.a) onun elinden tutarak onu öpüyor, ona hoş geldin diyor ve onu kendi yerinde oturtuyordu. Peygamber (s.a.a) de Fatıma’nın yanına gittiğinde, Fatıma ayağa kalkarak Hazrete hoş geldiniz deyip elinden tutarak onu öpüyordu.”[13]

14- Resulullah’ın Yolunu Beklemesi Ravi diyor ki:

“Resulullah (s.a.a) sefere gittiğinde, Resulullah’ın seferden dönme haberi Fatıma (a.s)’a ulaştığında, Fatıma (a.s) kapının önüne çıkarak Resulullah (s.a.a)’i bekliyordu. Resulullah’ı gördüğünde O’nu karşılamaya gidip yüzünden öpüyordu.”[14]

15- Resulullah’ı Savunması Ravi diyor ki:

“Kureyiş’in düşmanlığı, (Ebu Talib’in vefatından sonra) Resulullah’a karşı şiddetlendiğinde, Fatıma (a.s), müşriklerin ve Kureyş ahmaklarının hile ve eziyetleri karşısında Resulullah (s.a.a)’i savunuyordu. Bir gün… (müşriklerden Amr As ve Ukbe gibi birkaç kişi) ceninin rahimdeki eşi denen deriyi kaldırıp, Resulullah (s.a.a) Ka’be’nin kenarında secde ettiği halde iken O’nun başına bıraktılar. Bu durumu gören Fatıma (a.s) ağladığı halde gelerek onu babasının başından kaldırıp bir kenara attı.”[15]

16- Sırrı Koruması Aişe şöyle diyor ki:

“Fatıma, Resulullah’ın hastalandığı sırada onun ziyaretine geldi; onun yürüyüşü sanki Resulullah’ın yürüyüşüydü. Resulullah (s.a.a) onun kulağına gizlice bir söz söyledi, bunun üzerine Fatıma ağladı. Daha sonra yine Resulullah (s.a.a) onun kulağına gizlice bir şey söyledi, bu defasında güldü… Resulullah’ın ona ne dediğini sorduğumda; “Resulullah’ın sırrını açığa vurmam” dedi.[16]

Üçüncü Bölüm: Sade Yaşayışı ve Kocasına Karşı Davranışı

17- Mihriyesi İmam Bakır (a.s) buyurmuştur ki:

“Hz. Fatıma (a.s)’ın mihriyesi, çizgili eski bir çarşaf (veya elbise) ve ağır bir zırh idi; evinin sergisi ise yere serdiklerdi ve üzerinde yattıkları bir koç pustu idi.”[17]

18- Hz. Ali Açısından Hz. Fatıma Hz. Ali (a.s), bir konuşmasında buyurmuştur ki:

“…Allah’a and olsun ki, ben Fatıma’yı asla öfkelendirmedim ve Allah onun ruhunu alana dek asla onu -sevmediği- bir işe zorlamadım. O da asla beni öfkelendirmedi; hiçbir işte bana karşı çıkmadı. Ben ona baktığımda, bütün gam ve üzüntüler benden gideriliyordu.”[18]

19- Ev İşlerinde Yardımlaşmaları İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“-Ev işlerinde- Hz. Ali (a.s) su ve odun temin ediyordu; Fatıma (a.s) da buğdayı un yapıyor, hamur ediyor, ekmek pişiriyor ve yırtık elbiseleri yamıyordu.”[19]

20- İşlerin Bölünmesi İmam Bakır (a.s) buyurmuştur ki:

“-Ev işlerinin taksiminde- Hz. Fatıma (a.s) ev içindeki olan işleri; (yani) hamur etmek, ekmek pişirmek ve evi süpürmek (gibi) işlerin sorumluluğunu üstlendi; Hz. Ali (a.s) da evin dışındaki; yani odun getirmek ve yemek (malzemeleri) temin etmek (gibi) işleri temin etmeyi üstlendi.”[20]

21- Marifet ve Fedakarlığı Bir gün Hz. Ali (a.s), Hz. Fatıma (a.s)’a; “Evde, bana verecek bir yemek var mı?” diye sordu. Fatıma (a.s) cevaben; “İki gündür ki -seni kendime, Hasan ve Hüseyin’e tercih ettiğim şeyden başka- evde herhangi bir yiyecek şey yoktur.” dedi. Hz. Ali (a.s); “Neden, bir şey temin etmek için bu durumu bana bildirmedin?” diye sorduğunda, Hz. Fatıma (a.s) cevaben; “Ya Ebe’l- Hasan! Temin edemeyeceğin bir şeyi sağlamakta zahmete düşmen hususunda Rabbimden utanıyorum.” dedi.

22- Sade Yaşayışı Hz. Fatıma (a.s) uzun bir konuşmasında şöyle buyurmuştur:

“…Ya Resulellah! Selman benim elbiseme şaşırıyor![21] Seni hak olarak gönderen Allah’a and olsun ki, beş yıldır ki, benim ve Ali’nin, gündüzleri üzerine develer için ot döktüğümüz, geceleyin de serip üzerinde yattığımız bir koç postundan başka bir şeyimiz yoktur; yastığımız da hurma lifiyle doludur.”[22]

Dördüncü Bölüm: Ev Hanımı

23- Kaynana ve Gelinin Yardımlaşmaları

Ravi diyor ki:

“Hz. Ali (a.s), annesi Esed kızı Fatıma’ya; “-Anneciğim!- Su getirmek gibi evin dış işlerinde sen Resulullah’ın kızı Fatıma’ya yardımcı ol; o da un öğütmek, hamur yapmak gibi evin iç işlerinde sana yardımcı olur.” buyurdular.” [23]

24- Evdeki Hizmeti Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:

“…Hz. Fatıma (a.s), kırbayla o kadar su taşıdı ki, kırbanın başı göğsünde iz bıraktı; o kadar el değirmeniyle un öğüttü ki, elleri kabardı; o kadar evi süpürdü ki, tozdan dolayı elbisesi bozardı; kazanın altında o kadar ateş yaktı ki, elbisesi karalaştı.”[24]

25- Tahammülü ve Şükrü Ravi diyor ki:

“Bir gün Resulullah (s.a.a.) Fatıma’yı, üzerine deve çulu atıp elleriyle hamur ettiğini ve aynı zamanda da çocuğuna süt verdiğini görünce gözleri dolarak şöyle buyurdular:

“Kızım! Ahiretin tatlılığı için dünyanın tatsızlığına tahammül et.”

Fatıma (a.s) da cevaben; “Ya Resulellah! Allah’ın lütuf ve nimetlerine karşı O’na hamd ve şükürler olsun.” dedi.[25]

26- Hizmetçilerine Karşı İnsafı Ravi diyor ki:

“Resulullah (s.a.a) savaşların birinde -kızıl denizin sahilinde- bir grup insanları esir aldı… Medine’ye döndüğünde Fatıma (a.s)’ı çağırtıp esir cariyelerden birinin elini onun eline bırakarak; “Ya Fatıma! Bu cariye senindir; ama onuincitme; zira ben onun namaz kıldığını gördüm…” buyurdular.

Fatıma (a.s), Resulullah (s.a.a)’in o cariyeye olan teveccüh ve tavsiyesini görünce şöyle dedi: “Ya Resulullah! Bir gün ben çalışacağım, bir gün de o.” Resulullah (s.a.a), Fatıma (a.s)’ın bu sözünü duyunca gözleri yaşla doldu.”[26]

27- Adaletle Davranışı Salman-i Farisi diyor ki:

“Bir gün Fatıma (a.s) el değirmeninin önünde oturup onunla arpa öğütüyor ve değirmenin destesine ise elinin kanı akıyordu; Hüseyin de evin bir köşesinde ağlıyordu. Onun bu halini görünce; “Ey Resulullah’ın kızı! Elin yaralanmış, Fizze ise buradadır! (Neden ondan yardım almıyorsun?) dediğimde buyurdular ki:

“Resulullah (s.a.a), bir gün onun, bir gün de benim çalışmamı tavsiye etmiştir; işte dün onun çalışma sırasıydı!”[27]

28- Başörtüsü İmam Bakır (a.s) buyurmuştur ki:

“Hz. Fatıma (a.s), cennet kadınlarının hanım efendisidir; onun başörtüsü bu kadardı (eliyle pazısına işaret etti)” [28]

Beşinci Bölüm: Örnek İnsan 29- Doğruluk ve Sadakati Aişe diyor ki:

“Fatıma’dan, babası hariç daha doğru konuşan ve daha sadakatli olan bir kimse görmedim.”[29]

30- Resulullah’a Benzerliği Aişe diyor ki:

“Vakar, Hal-hareket, davranış ve oturup kalkma açısından Fatıma kadar Resulullah’a daha çok benzeyen bir kimse görmedim.”[30]

31- Şehitlerin Mezarına Gitmesi İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Hz. Fatıma (a.s), her Cumartesi sabahı şehitlerin mezarına gidip orada Hz. Hamza’nın kabrinin başucunda durarak onun için Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyordu.”[31]

32- Şehid Eserini Koruması İmam Bakır (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a)’in kızı Fatıma (a.s), “Sürekli Hamza’nın kabrini ziyaret eder, onu onarır ve düzeltirdi; bir taşla da ona nişane koymuştu.”[32]

33- Cephe Arkasındaki Hizmetleri Vakidî şöyle diyor:

“Muhammed bin Muslime, Hz. Fatıma (a.s)’ın da içlerinde bulunduğu on dört kadınla birlikte yaralıları tedavi etmek için Medine’den çıkıp savaş cephesine (Uhud’a) gelmişlerdi. Onlar omuzlarında yemek ve su taşıyorlardı; yaralılara su verip onları tedavi ediyorlardı.”[33]

34- Meleklerin O’nunla Konuşması İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Hz. Fatıma (a.s)’ın “Muhaddese” lakabıyla adlanmasının sebebi şudur ki; melekler gökten inip İmran kızı Meryem’i çağırdıkları gibi onu çağırarak şöyle derlerdi:

‘Ey Fatıma! Allah Teala seni seçmiş, seni tertemiz kılmış ve seni bütün kadınlardan üstün kılmıştır. Ya Fatıma! Rabbine ibadet ve itaat et; O’na secde et ve rüku edenlerle beraber rüku et.’

O meleklerle konuşuyordu, melekler de onunla konuşuyorlardı.”[34]

Altıncı Bölüm: Hüznü Ve Dertleri 35- Hicran Derdi Rivayet etmişlerdir ki:

“Hz. Fatıma (a.s), babası Resulullah’tan sonra, sürekli olarak şiddetli baş ağrısından dolayı başı sarıklı, cismi zayıf, organları çökmüş, gözü yaşlı ve kalbi yanık idi; saatten saate baygınlık geçiriyordu.”[35]

36- Çok Ağlayanlardan Biri Olması İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Çok ağlayanlar beş kişidir: Adem, Yakub, Yusuf, Fatıma ve Ali bin Hüseyin (aleyhim’us- selam)…

Hz. Fatıma’ya gelince; Resulullah (s.a.a)’in ölümünden dolayı O’na o kadar ağladı ki, Medine halkı, onun ağlamasından rahatsız olduklarından dolayı; “Çok ağlamanla bizi rahatsız ediyorsun” demeye başladılar. Fatıma (a.s) onların bu sözlerinden dolayı Uhud şehitlerinin mezarlarına doğru gidip orada istediği kadar ağlayıp sonra evine dönüyordu.”[36]

37- Yüzünün Gülmemesi İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Hz. Fatıma (a.s)’ın, Peygamber (s.a.a)’in vefatından sonra tebessüm etmesi ve yüzünün gülmesi görülmemiştir. Her hafta iki defa yani Pazartesi ve Perşembe günleri şehitlerin mezarlığına giderek (geçmişleri hatırlayıp); “Peygamber (s.a.a) burada durmuştu, müşrikler ise orada durmuşlardı.” diyordu.”[37]

38- Keder ve Hüznü İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Hz. Fatıma (a.s), Hz. Peygamber (s.a.a)’den sonra 75 gün yaşadı. Bu müddet içerisinde babasından ayrıldığından dolayı çok kederlenip mahzun oluyordu. Bundan dolayı Cebrail gelerek ona teselli veriyor ve babasının makam ve mevkisinden ve ondan sonra evlatları hakkındaki vuku bulacak hadiselerden haber veriyordu ona; Hz. Ali de onları yazıyordu.”[38]

39- Mazlumiyeti Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a)’in kızı Fatıma, sürekli olarak mazlumdu, hakkından men edilmişti, mirasından uzaklaştırılmıştı, Resulullah (s.a.a)’in onun hakkındaki tavsiyesi gözetilmemişti, Peygamber ve yüce Allah’ın Fatıma’ya nispetle olan hakkı riayet edilmemişti. Allah Teala hakim ve zalimlerden intikam alıcı olarak yeter.”[39]

40- Ebedi Bir Öfke Ravi diyor ki:

“İmam Hasan-ı Mucteba (a.s)’ın torunlarından Abdullah bin Musa’nın yanına gelerek ondan Ebu Bekir ve Ömer hakkında soru sorduk. Cevaben şöyle dedi:

“Ceddim (dedem) Abdullah bin Hasan’ın verdiği cevabı size vereceğim. Ceddimden bu soru sorulduğunda cevaben şöyle dedi:

“Annemiz (Hz. Fatıma- a.s-) sıddika (doğru konuşan) birisi idi; mürsel Peygamberin de kızı idi. O bir grup kimselere gazaplı olduğu halde vefat etti; biz de onun (onlara karşı) gazap ve öfkesinden dolayı gazaplı ve öfkeliyiz.”[40]

[1]- Delail’ul- İmamet, s. 139, H. 47.

[2]- İlel’uş- Şerayi, c. 1, s. 215.

[3]- Menakıb, c. 3, s. 341.

[4]- İrşad’ul- Kulub, s. 105.

[5]- İlel’uş- Şerayi, c. 1, s. 216.

[6]- Deaim’ul- İslam, c. 1, s. 282.

[7]- Meani’l- Ahbar, s. 399.

[8]- Cemal’ul- Usbû’, s. 173.

[9]- Kenz’ul- Ummal, c. 2, s. 57.

[10]- Vesail’uş- Şia, c. 4, s. 1033.

[11]- Müstedrek-i Avalim, c. 1, s. 450.

[12]- Delail’ul- İmamet, s. 82.

[13]- Ikd’ul- Ferid, c. 3, s. 230.

[14]- Keşf’ul- Ğumme, c. 1, s. 145.

[15]- İhkak’ul- Hak, c. 25, s. 289; Şerh-i Nehc’ul- Belağa, c. 6, s. 282.

[16]- Müsned-i Ahmed bin Hanbel, c. 6, s. 282.

[17]- Kafî, c. 5, s. 378.

[18]- Keşf’ul- Ğumme, c. 1, s. 363.

[19]- Kafî, c. 8, s. 165.

[20]- Tefsir-i Ayyaşî, c. 1, s. 171. İşlerin taksimi, Esed kızı Fatıma’nın Hicri 4. Yılda vefatından sonra gerçekleşmiştir.

[21]- Nakledildiğine göre, o elbisenin on iki yamağı varmış!

[22]- Dürr’ul- Vakiye, s. 275.

[23]- Ensab’ul- Eşraf, c. 2, s. 37, h. 36.

[24]- İlel’uş- Şerayi, c. 2, s. 65.

[25]- Menakıb, c. 3, s. 342.

[26]- Maktel’ul- Hüseyin (a.s), s. 69.

[27]- Haraic ve Cerâih, s. 530.

[28]- Makarim’ul- Ahlak, s. 94.

[29]- Menakıb, c. 3, s. 341.

[30]- Sahih-i Tirmizi, c. 5, s. 466, h. 3898.

[31]- Tehzib, c. 1, s. 465.

[32]- Vefa’ul- Vafa, c. 3, s. 932.

[33] – Şerh-i Nehc’ul- Belağa, c. 15, s. 36

[34] – İlel’uş- Şerayi, s. 216.

[35] – Menakıb, c. 3, s. 362.

[36] – Hısal, s. 272, h. 15.

[37] – Kafi, c. 6, s. 561.

[38] – Kafi, c. 1, s. 458.

[39]- Emali- yi Şeyh Tusi, s. 155.

[40]- Şerh-i Nehc’ul- Belağa, c. 6, s. 49.

--

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

TARKAN, GEÇÇEK VE GELECEK Sosyal medya da gündeme oturan Tarkan’ın “geççek” klibini merak ettim, ben de izledim. Evet başarılı bir klip olmuş. Tarkan’ın hakkını iyi vermek gerek. Güzel sunmuş. Ancak b

MİRAÇ VE HİBETULLAH Zer âleminde Resulullah’ın (saa) tüm insanlar ve seçkinler arasında en seçilmiş kişi olduğunu biliyoruz. O gün sorulan tüm sorulara Resulullah(saa), tüm insanlar arasında en hızlı

bottom of page