top of page

“BİTMEYEN YAS KERBELA” KİTABINDAN....

“BİTMEYEN YAS KERBELA” KİTABINDAN

 TEST SORULARI Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla

 1. 1- Hz. İmam Huseyn (AS) nerede dünyaya gelmiştir? a)Mekke     b)Medine     c)Kufe     d)Kerbela

 2. 2- Kerbela olayı Hz. Resululllah’ın (SAA) şehadetinden kaç yıl sonra olmuştur? a)20       b)30         c)40         d)50

 3. 3- ‘’Huseyn’in doğumundan önce rüyamda Allah’ın Elçisi’nin etinden bir parçanın koptuğunu ve kucağıma konulduğunu gördüm. ‘’ Bu rüyayı gören ve kendisi sütannesi olarak müjdelenen kadın kimdir? a)Ümmü’l Fazl     b)Ümmü Eymen     c)Hz. Fatime-i Zehra (SA)     d)Ümmü Seleme

 4. 4- Hz. İmam Huseyn’in (AS) ismi aşağıdakilerden hangisinin oğlunun ismidir? a)Hz. Musa(AS)       b)Hz. İbrahim (AS)    c)Hz. Harun(AS)   d)Hz. Muhammed (SAA)

 5. 5 -‘’Ey Rabbim! Ben bu iki oğlum hakkında İbrahim’in kendi oğulları için istediği şeyi istiyorum. Ey Rabbim! Hasan ile Huseyn’imi sev ve onları sevenleri de sev! Onların düşmanlarına öyle bir lanet ile lanet et ki yer ile göğü doldursun’’ diye dua edip Allah-u Teâlâ’ya yalvaran kimdir?  a)Hz. İmam Aliyyel Murteza (AS)   b) Hz. Fatime-i Zehra (SA) c)Hz. Muhammed (SAA)                      d)Hz. Âdem(AS)

 6. 6- ‘’Ümmetimden benim dinime mensup olduklarını sananlar, benim evladımın faziletlilerini, soyumun temiz ve iyilerini öldürecek, dinimi ve sünnetimi(uygulamalarımı) değiştirecek. Geçmişteki Yahudilerin Yahya ve Zekeriyya’yı öldürdükleri gibi, onlar da yavrularım olan Hasan ve Huseyn’i öldüreceklerdir. Bilin ki Alalh-u Teâlâ Yahudileri lanetlediği gibi, onlara da lanetini yağdıracaktır. Kıyamet gününden önce onların(yolunu takip eden) asillerine ise mazlum Huseyn’in soyundan , hidayet üzere olan ………………. ‘yi musallat kılarak dostlarının kılıcıyla onları cehennem ateşine atıp yakacaktır’’ ( Biharul Envar C.44 S.304) Yukarıdaki hadisi şerifte “hidayet üzere olan ………” boşluğu aşağıdaki isimlerden hangisi ile doldurulmalıdır ? a)Hz. İmam Huseyn AS   b)Hz.İmam Mehdi AF   c)Hz.İmam Aliyyel Murteza AS  d)Hz.İsa AS

 7. 7- ‘’Her kim benim gibi yaşamak, benim gibi ölmek ve Allah-u Teâlâ’nın bana vaad ettiği ADN cennetine girmek istiyorsa, benden sonra Ebu Talib oğlu Ali’ye ve onun soyundan olan vasilere uysun, onları kendine İmam ve Veli edinsin. Onların benim toprağımdan (ve nurumdan) yaratılmış benim hanedanımdandırlar. Ümmetimden onlara düşman olanları, fazilet ve üstünlüklerini inkâr edenleri, akrabalık bağımı onlar hakkında gözetmeyip, onların ziyaretinden yüz çevirenleri, Allah-u Teâlâ’ya şikâyet ederim. And olsun Allah’a ki oğlum Huseyn benden sonra öldürecektir. Allah benim şefaatimi onun katillerine nasip etmesin.’’ (Biharul Envar C.44 S.257)

 8. Yukarıdaki açıklandığı gibi  Allah-u Teâlâ’ya şikâyet eden ve inanları uyaran kimdir? a)Hz.İmam Aliyyel Murteza AS                           b)Hz. İbrahimAS c) Hz.İmam Mehdi AF                                         d)Hz. Muhammed SAA 8- Hz. Resulullah’ın (SAA) hutbe okuduktan sonra mescidden çıkıp gitti sonra ve sonra gözleri yaşlı olarak geri gelip ‘’ Kevser havuzunda bana gelinceye kadar birbirinden asla ayrı düşmezler ‘’ dediği iki büyük ve ağır emanet hangisidir? a)Hz. İmam Aliyyel Murteza (AS) ve Hz. Fatime-i Zehra (SA) b)Ben ve Ehlibeyt’im (AS) c)Hz. İmam Hasan (AS) ve Hz. İmam Huseyn (AS) d)Kur’an-ı Kerim ve Ehlibeyt (AS) .9- Muaviye (LA) kendisinden sonra kimi halife olarak gösterip halktan biat topladı?  a)Hz. İmam Hasan (AS)                           b)Yezid bin Muaviye (LA) c) Hz.İmam Huseyn (AS)                     d)Abdullah İbni Abbas 10- Hz. İmam Huseyn (AS) Medine’den ayrıldığı gece ne yaptı?  a- Hz. Resulullah’ı (SAA) ziyaret etti ve ümmeti şikâyet etti b- Hz. İmam Hasan’ı (AS) defnetti c- Ehlibeyt’i (AS) topladı ve onlarla konuştu d- Medine valisini ziyaret etti . 11-Hz.  İmam Huseyn’e (AS) sık sık mektuplar hangi şehirden geliyordu? a)Mekke     b)Medine     c)Kufe     d)Basra

 9. 12- Hz. İmam Huseyn (AS) hizmetkârı Süleyman’ı nereye elçi olarak gönderdi?  a)Basra     b)Kufe     c)Medine       d)Şam

 10. 13- Hz. İmam Huseyn’in (AS) imametliği döneminde İslam topraklarının başkenti neresidir?  a)Medine     b)Şam     c)Kufe     d)Mekke

 11. 14- Hz. İmam Huseyn’in (AS) amcasının oğu olan Müslim bin Akil (RA) kim tarafından şehit ettirildi?  a)İbni Ziyad (LA)   b)Amr b. AS (LA)   c)Yezid b. Muaviye (LA)   d)Ömer b. Sad (LA)

 12. 15- Tasua günü derken hangi gün kastedilmektedir? a)Muharrem ayının 10.günü               b)Muharrem ayının 9.günü c)Muharrem ayının 11.günü               d)Muharrem ayının 40.günü 16- Hz. Ebul Fazl Abbas’ın annesi aşağıdakilerden hangisidir? a)Ümmü’l Benin     b)Leyla     c)Safiyye       d)Rubab

 13. 17- ‘’ Ölüm baldan daha tatlıdır’’ diyerek, koruyucu zırhı kendisine çok büyük olduğu için giyemeden savaş meydanına cenk etmeye giden ve şehit olan şahsiyyet aşağıdakilerden hangisidir?  a)Kasım b. Hasan (AS)               b)Ali Ekber b. Huseyn (AS) c)Hz. Ebul Fazl Abbas(AS)         d)Hz.Zeyneb-i Kubra (SA)

 14. 18- Hatasını anlayıp hayatına yeni bir sayfa açan, Hz. İmam Huseyn’in (AS) bulunduğu çadıra doğru başı eğik bir şekilde giden ancak, İmam’ın ‘’ Bizim kapımız zillet değil, izzet kapısıdır ‘’ buyruğuyla başı dik olarak Kerbela’nın ilk şehidi olan kişi kimdir? a) Abdullah B. Abbas                      b) Abdullah B. Umer c) Hür B. Riyah                                d) Muhammed Hanifiyye b. Ali

 15. 19- ‘’ Canım sana feda olsun, hidayete erdiren ve hidayete ermiş olan sana! Bugün deden Peygamber’e SAA kavuşacağım ve Hasan’a (AS) ve de Murteza Aliye (AS) , iki kanat sahibi cesur gence (Cafer-i Tayyar) ve de Allah-u Teâlâ’nın aslanı yaşayan şehide (Hz. Hamza)”  Yukarıdaki recezi okuyan kimdir? a) Kayn oğlu Zuheyr                       b) Hz.Zeyneb-i Kubra (SA) c) Hz. Ali bin Huseyn (AS)             d) Hz. Ali Ekber bin Huseyn (AS) 20- Hz. İmam Huseyn’in (AS) ‘’Şimdi belim büküldü’’ dediği ve şehadetinden dolayı çok ağladığı kişi kimdir?  a)Hz. Ali Ekber                                           b) Hz. Kasım c)Hz. Ebul Fazl Abbas                                 d)Hz. Ali Esğer

 16. 21- Hz. İmam Muhammed Bagır (AS)’dan rivayet edilen ‘’ Kim muharrem ayının sonunda (aşura günü) Ali oğlu Huseyn’i (AS) ziyaret edip ………….. kıyamet günü Allah-u Teala her birinin mükafatı Peygamber’in SAA ve Ehlibeyt İmamlarının AS huzurunda yapılan, hac, umre ve cihat mükafatıyla mülakat eder ‘’ hadisinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a )Ziyaret namazı kılarsa                  b)Sadaka verirse c)Ağlarsa                                               d)Zekât verirse

 17. 22-Hz.İmam Muhammed Bagır’ın (AS) Hz. İmam Huseyn’i (AS) ziyaret etmede Alkame’ye öğrettiği dua hangisidir? a)Erbein ziyareti                                b)Ali Yasin ziyaret c)Camiatu’l Kebire Ziyareti                   d)Aşura ziyareti

 18. 23-Aşura ziyareti ilk olarak hangi cümle ile başlamaktadır?  a- Selam olsun sana ey Resulullah’ın (SAA) oğlu b- Selam olsun sana ey Aliyyel Murteza’nın (AS) oğlu c- Selam olsun sana ey Eba Abdillah (AS) d- Selam olsun sana ey Fatime-i Zehra’nın (AS) oğlu 24- Aşura ziyaretinde geçen ‘’ Ey Aba Abdillah sizinle ……….olanla ………..,Sizinle düşman olanla düşmanım. ‘’ bölümündeki boşluğa ne gelmelidir?  a)dost – dost                                    b)seven- seven c)takipçi – takipb-                           d) taraftar – taraftar

 19. 25-‘’Allah’ım! Hayatımı, Muhammed ve Al-i Muhammed’in hayatı , ………………. gibi kıl.’’ Bölümünde boşluğa ne gelmelidir? a- Ölümümü, Muhammed ve Ali Muhammed’in ölümü b- Bizlerin neslini de Ehlibeyt düşmanlarından uzak c- Şükredenlerin şükrü d- Hamd edenlerin hamdı

 20. 26- Hz. İmam Muhammed Bagır’ın (AS) yüz defa söyle dediği paragrafta hangi konu dile getirilmiştir?  a- Lanet ve Selam (Tevella ve Teberra) b- Muhabbet ve Meveddet c- Ay ve Güneş d- Namaz ve Oruç

 21. 27- Kerbela hangi ülke sınırlarındadır?  a)İran       b)Suriye   c)Afganistan   d)Irak 28- Hz. İmam Huseyn (AS’in) şehadeti, İslam tarihinde aşağıdakilerden hangisine benzetilmiştir? a- Muhammed b. Abdullah (SAA) b- Hz. Musa (AS) c- İsmail b.İbrahim((AS) d- Yahya b. Zekeriyya(AS)

 22. 29- ‘’ Hz. İmam Huseyn’in (AS) şehadetinden dolayı gökler bile ağlamıştır ‘’ denildiğinde, “gökyüzünün ağlaması nasıldır?”sorusuna Hz. İmam Cafer-i Sadık (AS) nasıl cevap buyurmuştur?  a- Güneşin doğuşu, batışı anında normalden daha kırmızı olması b- Güneşin doğmadan batması c- Güneşim bulutların arkasında kalması d- Ay battıktan sonra gün açılması

 23. 30- Aşura günü ne yapılmalıdır?  a- Oruç tutulmalıdır. b- Rızık toplanılmalıdır c- Çalışılmalıdır, zira çalışmak ibadettir. d- Çalışılmamalıdır, çalışmak zorunda ise o günün yevmiyesi infak edilmelidir.

                                                                                                                                                        BAŞARILAR DİLERİZ

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page