top of page

Ayrılmazlar ayırma birbirinden

Ayrılmazlar ayırma birbirinden.

Kûr-an'la Ehl-i Beyt oniki imam.

Nûren nûr nûrdur yaratılışından.

Kûr-an'la Ehl-i Beyt oniki imam.


Ahd-i ikrarımız bezmi elestden;

Sözleri alındı o gün herkesden.

Aşk-ın tecellisi hepside birden.

Kûr-an'la Ehl-i Beyt oniki imam.


Vahiyle geldi "açıkla" mücdesi,

Açıldı o an ğadr-i hum perdesi.

Hak hakikat özgürlük meşâlesi.

Kûr-an'la Ehl-i Beyt oniki imam.


Göğün burçları kadardır sayarsan.

Hidâyet önderleri onlar, sorarsan.

İncide inci mercandada mercan.

Kûr-an'la Ehl-i Beyt oniki imam.


Erkanı peygamber yolu davası.

Hem avamı bilir hemde havâsı

Misaliyle benzer nuh'un gemisi;

Kûr-an'la Ehl-i Beyt oniki imam.


İbrahim'in ismail'den, soyundan.

Sâhibiyle havzu kevser suyundan

Ahmed-i Muhtar emânet bırakan;

Kûr-an'la Ehl-i Beyt oniki imam.


Musa-nın akıttığı çeşmeleri.

Meryem oğlununsa havarileri.

Aynı her yılın değişmez ay-ları.

Kûr-an'la Ehl-i Beyt oniki imam.


Yasin sûresinde ayet numaram.

Furkanda oniki kez yazar imam.

Herşey âşikar özgürce okursan.

Kûr-an'la Ehl-i Beyt oniki imam.


Neden ayrı ayrı bu kadar kavim.

Nakib başkan israil oğlu daim.

Doğruya doğru akledenler için.

Kûr-an'la Ehl-i Beyt oniki imam


Benzer Yakup'la Zehra'nın dileği.

Aynı Yusuf'la Mehdi'nin gömleği.

Sahib-ûz Zeman intizâr gerçeği.

Kûr-an'la Ehl-i Beyt oniki imam.


Ali Vâsiler vâsisi dine kemâl.

Şâh-ı velâyetdir o celâl cemâl.

Kâbenin evlâdıyla kâbede kal;

Kûr-an'la Ehl-i Beyt oniki imam.


Yalnız garibim özüme sözüme.

Zerre zeval olmaz yetim öksüze

Eşit adâlet tek kurtuluş bize.

Kûr-an'la Ehl-i Beyt oniki imam.


yalnız garip
18 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page