top of page

ANLAMADIĞIMIZ İÇİN ŞEHİD OLDU! İŞTE ANKET SONUÇLARI...

HZ. FATIMA(AS)’YI TANIMA İLE İLGİLİ YAPILAN

ANKET SONUÇLARI 1- “ Hz. Fatıma kimdir?” diye sorulan soruya  % 96 “ Hz. Fatıma,  Peygamber’in kızı” denilerek doğru cevap verilmiş olup, % 4 ise hiç cevap verilmemiştir. 2- “Rabb’imiz tarafından seçilmiş olup, seçkinler arasından en seçkin kimdir?” diye sorulan soruya % 40 Hz. Fatıma, % 40 Hz. Hatice, % 12 Hz. Meryem cevap verilmiş, % 8 ise soruya cevap verilmemiştir. Doğru cevap ise Hz. Fatıma idi. “Hz. Hatice” diyenler kendi kanaatlerince Peygamber’in hep yanında durduğu için onu en zirvede düşünmüşlerdi. Oysaki Hz. Hatice de seçilmiş olup, ancak seçilmiş hanımlar arasında en seçilmiş Hz. Fatıma(as) idi. 3- “Baba ve evlat olarak zirvede duran ikili kimdir?” denilen soruya ise cevap şöyledir.  “ Hz. Muhammed ve kızı Hz. Fatıma”  diyen % 36, “ Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail” diyen % 48, “Hz. Meryem ve oğlu Hz. İsa” diyen % 8, “Hz. İshak ve Hz. Yakup” diyen % 4 idi. Doğru cevap zirvede duran ikili “ Hz. Muhammed(saa) ve Hz. Fatıma(as)” idi. Hz. Muhammed (saa) bütün kullar arasından seçilmişlerin seçilmişleri olarak en zirvede, kadınlar arasında da seçilmişlerin en seçilmişi Hz. Fatıma(as) idi. Yani cevap “d” şıkkı idi. Büyük yanlış algılama “Hz. İbrahim(as) ve Hz. İsmail(as)” cevabında olmuştu. Sebep ise ikisi de peygamber olarak düşünülmüştü. Ancak “Hz. İshak(as) ve Hz. Yakup(as)” ta peygamberlerdi ama aynı algı olmamıştı. Anlaşılan o ki delil üzerine kabul etme yerine kendi algılarımıza göre karar veriyorduk. 4- “ Hz.Fatıma’ya; “ Çiçeğim, Annem, Can parçam” diyen kimdir?” sorusuna % 8 Hz. Ali (as), % 56 Hz. Muhammed(saa) , % 24 Hz. Hasan(as), % 12 Hz. Zeynep(as) diye cevap verilmiştir. Doğru cevap yüksekti. Ancak başka bir durumda insanı düşündürmüştü. Bu kadar güzel dile getiren peygamber (saa) idi. Bu biliniyordu ama işaret ettiği kızına dikkat edilmemişti. O tanınmıyor, hayatı ve yolu bilinmiyordu. Hutbesi duyulmamış, lakapları bilinmemiş, onu anlatan kitaplar okunmamıştı. İkinci şok bir durumda; % 8 “Hz. Ali” diye cevap verenler idi. Hz. Ali hanımına neden “ annem” desindi! 5- “ Hz. Fatıma‘nın çocuklarını sayar mısınız?” sorusunda % 8 bir çocuğunu, % 36 iki çocuğu, % 4 üç çocuğu % 12 dört çocuğu, % 12 beş çocuğunu saymışlardı. % 24 ise hiç sayamamıştır. “Hz. Fatıma Peygamber’in kızıdır” denilmişti. Ancak bu bilgi isimde kalmıştı. Onun ailesi, hayatının detayları bilinmemişti. 6- “ Fatıma” isminin manası sorusuna % 32 doğru cevap vermiş, % 68 ise hiç cevap verememişti. 7- “ Hz. Fatıma(as)’nın Mescid-i Nebevi’deki hutbesini okudunuz mu?” sorusuna % 32 hiç duymadım, % 44 duyduğu halde okumadığı, % 16 bir kez okuduğu, % 4 ise birkaç kez okuduğu görülmüştür.  Bir kadın neden hutbe vermişti? Buna dikkat edilmemişti. Doğrusu % 44’ün duyduğu halde okumaması da ayrı bir tablodur. 8-Çevrenizde kaç “Fatma” ismi vardır sorusuna ise % 8 hiç yok , % 68 ise iki- beş arası, % 8 beş- yedi arası, % 16 ise yediden fazla diyen olmuş idi. Toplam % 92’nin çevresinde Fatma ismi vardı. Bu kadar çok kullanılan bir ismin modeli tanınmıyordu. Yada çok az bir bilgi sahibi olunmuştu... 9- “ Hz. Fatıma ile ilgili kaç kitap okudunuz?” sorusuna % 68 hiç okumadım, % 24 bir kitap okudum, % 4 ise soruyu cevapsız bırakmış. Doğrusu % 96 “Fatıma Peygamberin kızı” diyen bir toplumda % 68 hiç okumadım, % 24 bir kitap okudum denilmesi çok acı durumdur. İki kitaba geçen olmamıştı. 10- “ Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Beyt’ten değildir?” sorusuna ise % 28 Hz. Ali, % 12 Hz. Fatıma, % 52 İse Hz. Hatice “Ehli Beyt’ten değildir” diye cevap vermişlerdi. % 4 ise hiç cevap vermemiştir. 11- “ Aşağıdakilerden hangisi Hz. Fatıma (as)’nın lakaplarından değildir?” sorusuna ise % 44 cevap verememiş, % 4 “Ümmü Ebiha”, % 16 “Betül”, % 16 “Marziyye”, % 4 “Muhaddise”, % 16 ise “Hafize” diye cevap vermişlerdir. 12- “ Hz. Fatıma(as); itaati farz olan kaç Ehl-i Beyt imamın annesidir?” sorusuna ise % 28 boş bırakmış, % 20 beş, % 8 sekiz, % 4 dokuz, % 40 on bir imam’ın annesidir diye cevap verilmiştir. 13- “ Hz. Fatıma‘yı nereden tanıyorsunuz? “ sorusuna ise % 64 Peygamber’den, % 4 okuldan, %4 kitaptan tanımış olup, % 28 ise boş bırakmışlardır.

GELEN YORUMLAR İSE ŞUNLARDI;

 1. Annem burada olsaydı “ Allah sizi ıslah etsin” derdi.

 2. Ben dünya klasiklerini, ıvır zıvır çok kitap okumuşum ama yazıklar olsun annem ile ilgili bir kitap okumamışım.

 3. Annem gibi aklı ve gönlü bir olan olmak isterdim.

 4. Acaba ben anneme iyi bir evlat oldum mu?

 5. Eyvah, ben çok üzgünüm.

 6. Edep yahu derdi bize.

 7. Ben pek annem ile tanışamamışım.

 8. Peygamberi bana anlatmasını isterdim en çok istediğim. Onun ağzından dinlemek en doğrusu olurdu.

 9. Bir kadın neden hutbe veriyor?

 10. Dünyayı bize böyle bırakmamıştı!

 11. İbadetlerimde zayıf olduğum için bana çok kızacağını düşünüyorum.

 12. Namuslu duruşu bize sorardı.

 13. Cennette buluşmak istiyorum.

 14. Neden biz hiç hutbesini duymamışız.

 15. Annem ile bu kadar az bilgi, neden?

 16. Benim annemden daha öte iken neden tanımıyoruz?

 17. Zirvede diye hiç düşünmemiştim.

 18. Bizim yönümüz hep batıya. Bu nedenle onları göremiyoruz.

 19. Ehl-i Beyt denince neden Hz. Hatice bu aileye girmedi.

 20. Fatıma ismi çok lâkin hiç anlamını merak etmemişim.

 21. Ben kimim? Bilemiyorum.

 22. Hz. Ali hakkında da bir anket yapılmasını isterim.

 23. Hz. Fatıma (as) neden bu kadar genç dünyadan ayrıldı? Ne hastalığı vardı?

 24.  Annemizi neden tanımıyorum!..

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

TARKAN, GEÇÇEK VE GELECEK Sosyal medya da gündeme oturan Tarkan’ın “geççek” klibini merak ettim, ben de izledim. Evet başarılı bir klip olmuş. Tarkan’ın hakkını iyi vermek gerek. Güzel sunmuş. Ancak b

MİRAÇ VE HİBETULLAH Zer âleminde Resulullah’ın (saa) tüm insanlar ve seçkinler arasında en seçilmiş kişi olduğunu biliyoruz. O gün sorulan tüm sorulara Resulullah(saa), tüm insanlar arasında en hızlı

bottom of page