top of page

ABDEST VE PEYGAMBERİM

Bismillahirrahmanirrahim  Allah'ın varlığına ve birliğine inanmış bir insanın, inadıktan sonra artık Yüce Allaha karşı vazifeleri başlar. Çünkü inanmak beraberinde itaati getirir. Ancak insan kendi başına Allah ile bağlantı kuramaz. Bu yüce Allah'ın şanına yakışmaz. Bu nedenle Allahu Teala kendisiyle kulları arasında irtibatı sağlayacak, Kendisinin emir ve yasaklarını kullarına ulaştıracak ve hidayet yolunu onlara gösterecek elçiler belirlemiş ve tüm yaratılmışları da o elçilere itaat etmeyi emretmiştir. Kur'an'ı Kerim'de birçok ayette de buna işaret edilmiştir; Örneğin Al-i İmran suresi 31. ayette Yüce Allah Hz. Peygambere (saa) insanlara bunu hatırlatması için buyuruyor ki: “De ki: "Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir." Yine Enfal Suresi 24. ayette şöyle buyruluyor: “Ey iman edenler, size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah'a ve Resûlü'ne icabet edin. Ve bilin ki muhakkak Allah, kişi ile kalbi arasına girer ve siz gerçekten O'na götürülüp toplanacaksınız.” Bu ayetler bile bizim peygambere kayıtsız şartsız iman etmemizi ve emirlerine teslim olmamızı gerektirmektedir. İtaat etmemiz gereken Peygamberimiz (s.a.a) bizim dünyada ki en büyük örneğimiz, kendimize model alacağımız yegâne şahsiyettir. Çünkü yine Allah’u Teala bizzat Kur'an'da örnek almamız gerektiğini bize emrediyor: Ahzap Suresi 21. ayeti: “Andolsun, sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resûlü'nde güzel bir örnek vardır.” Bizim en güzel örneğimiz peygamberimizdir. Bizler hayatımızın her alanında O'nu kendimize örnek almalı, onun gibi yaşamaya çalışmalıyız. Bu da ancak O'nu iyi tanımakla ve sünnetlerini iyi bilmekle gerçekleşebilir. Ben dinimi ve dinimin gereklerini ancak Resulullah'a müraacaat edersem en doğru şekilde öğrenebilirim. Doğal olarak abdest konusunda da başvurmam gereken en yetkili makam yine Peygamberimdir. O, en büyük öğretmendir. Hayat öğretmenidir. Beni bugün ona en doğru ulaştıracak yol da O'nun vasileri olan Ehlibeyt İmamlarının yoludur. Ki bu imamların babası olan İmam Ali (a.s) da şöyle buyuruyor: "Allah Resulü'nün hidayetini takip edin zira o hidayetlerin en iyisidir, hazretin yaşam tarzını, sünnetini ölçü, örnek olarak alın. Zira o bütün cihandaki sünnetlerin en üstünüdür." (Bu hadis Tuheful Ukul adlı kitapta geçmektedir.) İmam Ali (a.s) neden böyle buyurmuştur? Çünkü Peygamber efendimizin bütün söz, davranış ve amelleri Yüce Allah'a dayanmaktadır. Necm Suresi'nin üçüncü ayetinde de buna dikkat çekilmiştir: "O kendi arzusuna göre konuşmamaktadır." Bu nedenle ben ondan ne öğrenirsem ve ne kadar çok öğrenirsem o kadar çok Allah'ın rızasına yakınlaşmış olurum. Abdestimin de en doğru şekilde olmasını istiyorsam, abdestimle Yüce Allah'ın rızasına kavuşmayı, O'nun rahmetinin kapsamına girmeyi düşünüyorsam, yine Peygamberime müracaat edeceğim ve abdestin en doğru ve en manevi halini O'ndan öğreneceğim. O'nun sünneti olmayan, sonradan başkaları tarafından abdeste eklenmiş uygulamalardan kaçınacağım. O'ndan bana, ne sağlam kanal olan Ehlibeyt'i aracılığı ile ne ulaşmış ise, farz ve sünnette onu uygulayacağım. Bunun dışındaki her bilgi, sünnet ve uygulamalardan da uzak duracağım inşallah. NECLA ADIGÜZEL

0 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

İHLAS

bottom of page