Saati henüz belli değil

|

Yeri henüz belli değil

Besmele etkinliğini

KONUDA GEÇEN KAVRAMLAR İSM: s m v kökünden türemiştir. Müsemmanın zikri onunla yükselmekte, dolayısıyla onunla bilinmektedir. “Allah’ın ismiyle”( Fatiha sûresi /1) “ “ haydi gemiye binin.” dedi. Onun akıp gitmesi de durması da Allah’ın adıyladır.” ( Hud sûresi/41) “Rahman ve Rahim olan Allah’ın a

Besmele etkinliğini

Time & Location

Saati henüz belli değil

Yeri henüz belli değil

About the event

KONUDA GEÇEN KAVRAMLAR

İSM: s m v kökünden türemiştir. Müsemmanın zikri onunla yükselmekte, dolayısıyla onunla bilinmektedir.

“Allah’ın ismiyle”( Fatiha sûresi /1)

“ “ haydi gemiye binin.” dedi. Onun akıp gitmesi de durması da Allah’ın adıyladır.” ( Hud sûresi/41)

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” ( Neml sûresi/ 30)

İLAH: Kendisine kulluk edilen.

RABB: Besleyen, yetiştiren, aşama aşama inşa eden, terbiye eden, hükmeden, toparlayan, eğiten anlamlarına gelir.

KUL: Kendi özgür iradesi ile Rabb’ine eğilen, itaat eden.

TEVHİD: Allah’tan başka ilah olmadığına inanmak. “ la ilahe illallah” demektir.

ŞEHADET: Şahit olmak.

ZİKİR: Yüce Allah’ı hiçbir etken olmadan söz ve fiil ile sürekli anmak, O’na göre yaşamak.

KONUYA YÖNELİK FAALİYET ÖNERİLERİ

1- Çeşitli varlıkların sıfatları sıralanabilir. Ve bu varlıkların sıfatları ve görevleri üzerinde yüce Allah’ın iradesi anlatılabilir. Resim yaptırılarak veya manzara ortamında bu tasavvur daha da canlı dile getirilebilir. Genç beyinlerin tefekkür etmesi sağlanabilir.

2- Besmele bir parola gibi düşünülüp her varlık üzerindeki anahtar rolü anlatılabilir. Dolayısıyla o anahtarı bizlerin hayatında nasıl kullanılabilir. Bunun üzerinde gençlere denemeler yazdırılabilir. Bu alanda resim ve faaliyetler yapılabilir.

3- Besmeleyi değişik hattatlarda yazılabilir ve boyanabilir. Defter ve kitaplara yapıştırılabilen küçük afişler hazırlanabilir.

Share this event