DOĞUM GÜNÜNDE KADİR SURESİ

679

Bismillahirrahmanirrahim

İmam Mehdi (af)’nin doğduğu mübarek gün ile ilgili gelen haberlerde;

İmam Hasan Askeri(as) şöyle buyurmaktadır; Emeviler ve Abbasiler, bize iki nedenden dolayı kılıç çekmişlerdir. İlk neden, hilafetin kendilerinin hakkı olmadığını biliyorlardı. Bundan dolayı, bizim hakkımızı istememizden ve hakkın kendi merkezinde yer almasından çok korkuyorlardı.

İkinci neden ise mütevatir bir şekilde rivayet edilen hadislerden, bizden olan Kaim’in eliyle zalim yöneticilerin ortadan kalkacağının haberini almışlardı. Kendilerinin de zalim oldukları konusunda asla şek ve şüpheleri yoktu. Bundan dolayı Kaim’in doğumunu önleme ya da onu öldürme ihtimali hırsı ile peygamberin (saa) Ehl-i Beyt’ini öldürme ve soyunu yok etme konusunda çok çalışmışlardır. Ancak yüce Allah buna razı olmayarak şöyle buyurmuştur. “ Kâfirler istemese de, O nurunu tamamlayacaktır.” (Tevbe/32) ( İsbat’ul Hüda; 3/580)

Bu bir hadis bile İmam Mehdi’nin(af) dünyaya gelmesinin ne kadar zor şartlarda olduğunu görüyoruz. Aynen Firavunun tüm erkek çocuklarının öldürmesi ve Rabb’inin izniyle Hz. Musa’nın (as) kurtarılması olayı bir kez daha İmam Mehdi(a.f) de gerçekleşiyor. Ancak benim bugün size anlatmak istediğim o geceden dikkatimizi çekecek başka bir başlık şudur;

İmam Hasan Askeri(as) o gece tüm tedbirlerle İmam Mehdi (as)’nin dünyaya geleceğini bildiriyor. Kimseye güvenemediğinden halası Hekime hatunun bu gece boyunca Nergis hatunla ilgilenmesini ister. Hâlâ şaşkınlık içindedir. Hekime Hatun doğum anı yaklaşmasına rağmen Nergis hatunda herhangi bir hamilelik belirtisi göremiyor ve şöyle söylüyor:

“Neredeyse şüpheye düşecektim. Aniden kardeşimin oğlunun sesi yükseldi:

İmam Hasan Askeri (as) can alıcı uyarıyı halasına yapar; “Hala! Şüphelenme. İnna enzelna (Kadir) süresini oku!”

İşte bizim değinmek istediğimiz nokta, konunun burasıdır?

İmam Hasan Askeri doğum sırasında neden başka bir süre değil de Kadir süresinin okunmasını istedi? Bu işin hikmeti var mıdır? İmam Mehdi (af) ile Kadir süresi arasında bir bağlantı var mıdır?

İmamet makamında Allah’ın velisi olan imam Hasan Askeri(as) asla gelişigüzel buyurmaz. O halde bu detayın hikmetlerini görmek zorundayız.

Rabbimiz açısından bakacak olursak; bu gece teyit ettiği Velisini kullarına göndermektedir.

Kasa süresi/68. Ayette: “Rabbin istediğini yaratır ve seçer, onların seçme hakkı yoktur. Allah, onların şirk koştuklarından münezzehtir.” buyruluyor.

Rabbimiz son Hüccet olarak İmam Mehdi’yi (af) seçti ve bize bildirdi. Ayeti kerime de şöyle buyurmaktadır. “ Allah, onların şirk koştuklarından münezzehtir.” Yani insanlar Rabbinin seçtiğini tasdik edip uymazlarsa şirke düşeceklerdir. Nitekim diğer ayet ve hadislerden de imama itaatin farz olduğunu görüyoruz. İmama itaat edildiğinde Rabbimize itaat edilmiş olunacaktır.

İşte bu yüzden İmam Mehdi(a.f) ve kadir süresi arasındaki bağ dikkatimizi çekmektedir.

İmam Hasan Askeri (as) açısından bakacak olursak; İmam Hasan Askeri(as)’nin vasisi dünyaya gelmektedir.

İmam Hasan Askeri tüm enbiya ve vasilerinin vasisidir. Bu zamana kadar gelen tüm ilahi yetki ve mirasını artık bırakacağı merci dünyaya teşrif etmiştir. Tüm yeryüzünün velisi olan birisi için vasisinin doğması çok önemlidir. Hem Rabbine karşı sorumluluk, hem gelmiş tüm seçilmişlere karşı sorumluluk, hem de ümmete karşı sorumluluk açısından her hüccetin, her seçilmişin önemli bir kaygısıdır. Hz. Âdem’den beri süregelen ilahi sünnet üzere, son peygamberin son vasisi dünyaya gelmiştir.

İşte bu yüzden İmam Mehdi(a.f) ve Kadir süresi arasındaki bağ dikkatimizi çekmektedir.

İnsanlar açısından bakacak olursak;

Kadir süresini biliyorsunuz ki Kur’an’ın inzal olunduğu gecedir. Ancak Kur’an tamamlanmış, bir bütün olarak elimizin altındadır. Acaba biz Kadir gecesini sadece Kuran’ın nazilinin yıldönümünü olarak mı anıyoruz? Elbette hayır! Böyle olsaydı her sene kadir gecesi diye bir gerçekte var olmazdı. Her sene Kadir gecesinde Kur’an ile ilgili bir inzal de olmadığına göre ne olmaktadır? İşte sorunun cevabı yine Kadir süresinin içindedir.

“O gecede Rablerinin izniyle melekler ve Ruh, her iş için inerler.” (Kadir süresi/ 4)

O gece Rablerinin izniyle melekler ve ruh nereye inerler? İşte beklenen cevap şu ki; O gece melekler ve ruh Rablerinin izniyle zamanının İmamına inerler. Yani imamet makamında kim varsa melekler ve ruh ona inerler. Niçin? Cevap; “Her iş için”!.

İmam Cafer Sadık(as) şöyle buyurmuştur;

“ Takdir, on dokuzuncu gecededir. Tahkim, yirmi birinci gecededir. İmza, yirmi üçüncü gecededir.” (Tefsiri Numune 27/189)

Görüyoruz ki kadir gecesi, bir takdir gecesidir.

Tüm bunlardan sonra şunu anlıyoruz. Biz doğum günü kutlamıyoruz. Biz “ Allah’ın nurunun tamamlanması” nı kutluyoruz.

İmam Mehdi (a.f) ise bize cevap verir gibi doğumunun ilk dakikalarında şöyle buyurur.

 “ Allah’ım! Benim hakkımda yaptığın vaadi çabuklaştır. İşimi kemale ulaştır. Adımlarımı sağlamlaştır. Yeryüzünü, benim aracılığımla adaletle doldur.” (Mucemu’l Ehadis-i İmam Mehdi;4/352-371)

Allahumme acil liveliyukel Ferec!

RAHİM IŞIK

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Bir Cevap Yazın

Mail adresiniz 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. * işaretli alanların doldurulması zorunldur.

Yorum yaparken aşağıdaki HTML taglarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>