BÜYÜK GÜNAHLAR, BÜYÜK DERTLERDİR!

dua2

Mecma-ul Beyan tefsirinde verilen bilgiye göre Abdulazim b. Abdullah-il Hasanî, Ebu Cafer Muhammed b. Ali’den (a.s), o da babası Ali b. Musa Rıza’dan (a.s) rivayet ettiğine göre İmam Musa Kazım  (as) şöyle buyurmuştur:

“Amr b. Ubeyd-il Basrî, İmam Sadık’ın (a.s) yanına geldi. Selam verip oturduktan sonra, ‘Onlar ki, büyük günahlardan ve çirkin şeylerden kaçınırlar.’ (Şûrâ, 37) ayetini okudu ve sustu. İmam ona, ‘Niçin sustun?’ diye sordu. Amr, ‘Büyük günahları Allah’ın kitabından öğrenmek istiyorum.’ dedi. Bunun üzerine İmam Sadık (a.s) şöyle dedi: Tabi ey Amr!

[1-] Büyük günahların en büyüğü Allah’a şirk koşmaktır. Çünkü yüce Allah şöyle buyuruyor: ‘Allah, kendisine şirk koşmayı affetmez.’ [Nisâ, 48]‘Kim Allah’a şirk koşarsa, Allah ona cenneti haram kılar. Onun varacağı yer de cehennemdir.’ [Mâide, 72]

[2-] Sonra Allah’ın rahmetinden ümit kesmek gelir. Çünkü yüce Allah: ‘Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah’ın rahmetinden sadece kâfirler ümit keser.’ [Yûsuf, 87] buyuruyor.

[3-] Sonra Allah’ın tuzağından emin olmak gelir. Çünkü yüce Allah: ‘Hüsrana uğrayanlar dışında hiç kimse Allah’ın tuzağından emin olamaz.’ [A'râf, 99] buyuruyor.

[4-] Büyük günahlardan biri de ana-babaya asi olmaktır. Çünkü yüce Allah, ana-babaya asi olan kimseyi ‘bedbaht bir zorba’ olarak nitelendirmiş ve şöyle buyurmuştur: ‘Beni anneme saygılı kıldı; beni bedbaht bir zorba yapmadı. Zorba ve kötülük düşkünü biri olmaktan uzak tuttu.’ [Meryem, 32]

[5-] Büyük günahlardan biri de öldürülmesi haram olan bir insanı haksız yere öldürmektir. Çünkü yüce Allah, ‘Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir.’ [Nisâ, 93] buyuruyor.

[6-] Namuslu ve iffetli kadınlara zina iftirası atmak, zina isnadında bulunmak. Çünkü yüce Allah, ‘Namuslu, hiçbir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar, dünyada ve ahirette lânetlenmişlerdir ve onlar için çok büyük bir azap vardır.’ [Nûr, 23] buyuruyor.

[7-] Yetimlerin malını yemek. Çünkü yüce Allah, ‘Yetimlerin mallarını haksızla yiyenler…’ [Nisâ, 10]buyuruyor.

[8-] Savaştan kaçmak. Çünkü yüce Allah, ‘Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilme veya başka bir bölüğe ulaşma dışında o gün kim kâfirlere arka çevirirse, muhakkak ki o, Allah’ın gazabına uğramış olarak döner. Onun varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir varılacak yerdir.’ [Enfâl, 17] buyuruyor.

[9-] Faiz yemek. Çünkü yüce Allah şöyle buyuruyor: ‘Faiz yiyenler, ancak şeytan tarafından çarpılmış kimseler gibi ayağa kalkarlar.’ [Bakara, 275] ‘Eğer (faiz hakkında söylenenleri) yapmazsanız, Allah ve Resulü tarafından açılan bir savaştan haberiniz olsun.’ [Bakara, 279]

[10-] Büyücülük ve sihir. Çünkü yüce Allah, ‘Oysa onlar büyü satın alanın ahirette hiçbir nasibi olmayacağını biliyorlardı.’ [Bakara, 102] buyuruyor.

[11-] Zina etmek. Çünkü yüce Allah, ‘Kim bunları yaparsa, günahı(nın cezasını) görür. Kıyamet günündeyse azabı kat kat arttırılır ve alçaltılmış olarak ebediyen azapta kalır.’ [Furkan, 69] buyuruyor.

[12-] Yalan yere yemin etmek. Çünkü yüce Allah, ‘Allah’a karşı verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedele satanların ahirette hiçbir (sevap) payı olmaz.’ [Âl-i İmrân, 77] buyuruyor.

[13-] Ganimet mallarında yolsuzluk yapmak. Çünkü yüce Allah, ‘Kim (ganimet mallarına) hıyanet ederse, kıyamet günü hıyanet ettiği şeyle gelir.’ [Âl-i İmrân, 161] buyuruyor.

[14-] Farz olan zekâtı vermemek. Çünkü yüce Allah, ‘O gün (biriktirdikleri altınlar ve gümüşler) cehennem ateşinde kızdırılacak ve onlarla alınları, yanları ve sırtları dağlanacak.’ [Tevbe, 35] buyuruyor.

[15-] Yalancı şahitlik ve şahitlik yapmaktan kaçınmak. Çünkü yüce Allah, ‘Kim şahitliği gizlerse, (bilsin ki) onun kalbi günahkârdır.’ [Bakara, 283] buyuruyor.

[16-] İçki içmek. Çünkü yüce Allah onu putlara tapmakla denk saymıştır.

[17-] Bilerek namazı veya başka bir farzı terk etmek. Çünkü Peygamberimiz (s.a.a) şöyle buyurmuştur: ‘Kim bilerek namazı terk ederse, Allah’ın ve Peygamberin zimmeti (güvencesi) dışında kalır.’

[18-19-] Ahdi bozmak (verdiği sözü tutmamak) ve akrabalık bağını koparmak. Çünkü yüce Allah, ‘Onlara (ahdi bozan ve akrabalık bağını koparanlara…) lânet ve kötü bir yurt vardır.’ [Ra'd, 25] buyuruyor.

İmam Musa Kâzım (a.s) devamla şöyle buyurdu:  “Daha sonra Amr b. Ubeyd, hüngür hüngür ağlayarak İmam Sadık’ın (a.s) yanından ayrıldı ve ayrılırken de şöyle dedi: Kendi görüşüne dayanarak fetva verenler ile fazilette ve ilimde size rakip çıkanlar (sizinle tartışmaya kalkışanlar) helâk oldu.” (c.2, s.84, Usûl-i Kâfî, c.2, s.285, h:24)

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Bir Cevap Yazın

Mail adresiniz 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. * işaretli alanların doldurulması zorunldur.

Yorum yaparken aşağıdaki HTML taglarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>