YARIŞMA DA “ALÂMETLERİYLE BEKLENEN MEHDİ(A.F)” KİTABINDAN ON SORU, BU SORULARDAN ÇIKACAK!

WhatsApp Image 2021-03-10 at 21.26.46

“ALÂMETLERİYLE BEKLENEN MEHDİ(A.F)”

 KİTABINDAN TEST SORULARI

KENDİNİZİ DENEYİN! 

1- İmam Mehdi(as)’nin Ebu’l Kasım’dan başka hangi künyesi de bilinmektedir? 

A- Sahib-u Zaman    B- Ebu Salih   C- İmam-ı Zaman       D- Kâim 

 

2- Aşağıdakilerden hangisi İmam Mehdi(as)’nin lakaplarından değildir?

A- Mansur                B- Huccetullah           C- Veliyullah              D- Ebu Abdullah

 

3-“ Bakiyetullah” lakabının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A-Ebedi olması                  B- Sona bırakılan      C- Beklenen hayır     D- Allah’ın kulu

 

4- Aşağıdakilerden hangisi “ Kâim Bi Emrillah” lakabını bize doğru anlamı vermiş olur?

A- Ahir zaman önderi İmam Mehdi(as)’dir.         C- Dünya hayatının son imtihanıdır.

B- Adalet ve rahmet O’nunla gelecektir.             D- Allah’ın emri ile kıyam olacaktır.

 

5- Aşağıdakilerden hangisi İmam Mehdi (as)’nin geçmişine doğru sayacak olursak, doğru bir soy sıralamasıdır?

A-İmam Mehdi, İmam Ali Rıza, İmam Hasan Muctabe, İmam Ali Nâki, Hz. İsmail

B-İmam Mehdi, İmam Hasan Askeri, İmam Hüseyin, Hz. İshak, Hz. İbrahim

C-İmam Mehdi, İmam Hasan Askeri, İmam Cafer Sadık, İmam Ali, Hz. Muhammed

D-İmam Mehdi, İmam Musa Kazım, İmam Ali Murtaza, İmam Hasan Askeri, Hz. Muhammed

 

6-  imam Mehdi (as)’nin ebeveynleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A- Anne ve babası biliniyor                        C- Baba bilinmiyor, anne biliniyor

B- Anne bilinmiyor, baba biliniyor             D- Anne ve babası bilinmiyor

 

7- İmam Mehdi (as)’nin annesi “Nergis Hatun” nerelidir?

A-Samerra               B- Şam            C- İstanbul                 D- Roma

 

8- İmam Mehdi(as)’nin doğum yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A- Şam – Suriye          B- İstanbul- Türkiye        C- Samerra – Irak     D- Mekke- Arabistan

9- İmam Mehdi (as)’nin ebesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A- Hekime hatun     B- Nesibe hatun        C- Sümeyye hatun    D- Safiye hatun

 

10-İmam Mehdi (as) doğarken ebesi hatuna; hikmetlerini bize düşündürücü olarak kendisine okunması tavsiye edilen sure aşağıdakilerden hangisidir?

A- Nur suresi      B- Kadir suresi    C- Mumtehine suresi    D- Muhammed suresi

 

11-   “ ……. Her toplumun bir önderi vardır” (Rad suresi/7) bu Ayet-i Kerime’ye binaen İmam Mehdi (as)’nin imamet sorumluluğu ne zaman başlamıştır?

A- H. 260 babasının şehid olmasıyla          C- Galu belada başlamış

B- H. 255 yılında doğumuyla                        D- Ahır zamanda olacak

 

12- Aşağıdakilerden hangisi İmam Mehdi(as)’in yanında olan kitaplardan değildir?

A- Fatıma’nın Mushafı        B- Sahife (Camia)      C- Büyük Cefr                        D- Ümmü’l Kitab

 

13- Aşağıdakilerden hangisi İmam’ın yanında bulunan peygamberlerin bıraktıkları miraslardan değildir?

A- Musa(as)’nın asası                             C- Süleyman (as)’nın yüzüğü

B- Yusuf(as)’un gömleği                         D- İbrahim (as)in bıçağı

 

14- İmam Mehdi(as)’nin yazı ile bildirdiği ve “ Genel Naib” olarak işaret ettiği kişiler kimlerdir?

A- Kendisini görenler                                                          

B- Ehl-i Beyt’in hadislerini rivayet eden fakihler   

 C-  İmamet düşüncesini kabul edenler   

D- Genel olarak tüm Âlimler topluluğu

 

15- İmam Mehdi(as)’nin insanlar arasında aşikâr olarak bilindiği ve görüldüğü bu döneme “ Kısa Süreli Gizlilik / Gaybeti Suğra” denilmektedir. Bu süre ortalama kaç yıl sürmüştür?

A- Beş yıl         B- 70 yıl       C- 1184 yıl      D- Kıyamet kopuncaya kadar sürecek. Bu yüzden bilinmemektedir.

 

16- İmam Mehdi(as)’nin “Uzun süreli gizlilik dönem süreci/ Gaybet-i Kübra” nasıl başlamıştır?

A- Sufyani’nin ortaya çıkmasıyla                          C- Gökyüzünden ses gelmesiyle

B- Son Naib Semur’un vefat etmesiyle                D- Kalplerin katılaşması üzerine

 

17- İmam Mehdi(as)nin istediğinde dünyanın herhangi bir noktasında olabilmesine ne denilmektedir?

A- Teyyu’l Arz          B- Kâimullah              C- Sahib-i Mekân      D- İlim

 

18-  Peygamber Hz. Muhammed (saa)’ten gelen haber niteliğindeki hadislere göre İmam Mehdi(as)’nin zuhurunda arkasında namaz kılan seçkin kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A- Meryem oğlu İsa             B- Müminler         C- Ehl-i Kitap’tan kimseler               D- Tüm insanlar

 

19- İmam Mehdi (as)’nin babası kimdir?

A- İmam Hasan Askeri (as)                         C- Ehl-i Beyt’ten biri

B- Herhangi birisi                                        D- Daha doğmamıştır, bilinmemektedir.

 

20-  İmam Mehdi (as) için, Peygamber ve Ehl-i Beyt imamlarından gelen hadis-i şeriflere göre ısrarla “İmamların Sonuncusu” demesinin hikmeti, aşağıdakilerden hangisi değildir?

A- Peygamberin çizgisinin devam ettiği

B- Peygamber ve imamlar arasındaki tüm imamlar zincirini fark eder, görür.

C- Hz. İsa (as)’nın İmam Mehdi (as) olmadığını anlatır.

D- İmam Mehdi (as) şeceresi belli olduğundan diğer gruplar da beklenemez.

 

21-  Abdullah b. Fazıl Haşimi’nin İmam Cafer Sadık’a sorduğu “ İmam Mehdi’nin gizlenmesinin hikmeti nedir?” sorusuna İmam’dan nasıl bir cevap gelmemiştir?

A- Önceki Allah’ın hüccetleri olan kimselerin gizlenmelerinin hikmeti ne ise, onun gizlenmesinin de hikmeti odur.

B- O, ortaya çıkmadan önce gizlenmesinin hikmeti belli olmayacaktır.

C- Hızır’ın gemiyi delmesi, çocuğu öldürmesi ve duvarı tamir etmesinden olan hikmetler gibi Hızır ile Musa ayrılmadan önce belli olmamıştı.

D- İmam’ın Güvence altında olması ve ümmetin bir daha önderine zarar vermemesi

 

22-  Gaybette yani açıkça görünmeyen “İmam’ın varlığı” için nasıl bir delil yeterlidir?

A- Her akıl sahibi bunu fark eder

B- “ O, gizlenecek ve gizlilik dönemi uzun sürecek” diyen peygamber’den hadisler var.

C- Âlimlerin çoğunluğu bunu haber vermektedir

D- Diğer ümmetlerden de İmam Mehdi ile ilgili haberler günümüze gelmiştir.

 

23- Peygamberden ve imamlardan gelen haberlere göre imam Mehdi(as)’nin gizlilik döneminde müminlerin ve diğer insanların durumlarını nasıl tarif etmişlerdir?

A- Müminler de bozulacaktır                                                     C- Müminler arasında sözde Müslümanlar olacaktır

B-Müminler de dâhil tüm insanlar imtihandadır                      D- İnsanlar arasında zülüm artacaktır

 

24-  İnanmayan bir insanla; “İmam Mehdi ve gizliliği” hakkında konuşmak doğru mudur? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi izlenmesi gereken doğru bir metottur?

A- İmamet olayı, Allah ve ahiret inancı olmayana anlatılması gereksizdir.

B- Konuşulmalıdır. Belki de kendisine bir yol açılacaktır.

C- İnsanlara anlattıktan sonra kendi tercihine bırakılmalıdır.

D- Konuşulmalıdır. Belki İmam kendisine yardımcı olur.

 

25-  Peygamber Hz. Muhammed (saa)’in “ Zamanın imamını tanımadan ölen kişi………. ölümü üzere ölmüştür.” Hadisinde boşluğa ne gelmelidir?

A-Şirk                       B- Cahiliyye               C- İman           D- Fasık

 

26- Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Beyt mektebine göre imam Mehdi(as)’nin iki yönü değildir?

A- Veliyullah ve Halifetullah                                 C- Ebu Salih ve Ebu Eimme

B- Halifeturesulullah ve Hüccetullah                    D- Bakiyetullah ve El- Muntekim

 

27- Aşağıdakilerden hangisi İmam Mehdi(as)’nin Velayet yönünü açıklarken doğru bir tanım olur?

A-Tüm varlıklar üzerindeki işlerde tasarruf sahibi ve genel yasalarda söz sahibidir

B- Müminler ve kâfirler üzerinde hükmedici olarak hak sahibidir

C- Tüm insanlar için elinden geleni yapmaktadır

D- Yüce Allah’ın izniyle her şeyden sorumludur.

 

28-   “ Sen, zamanı belli olan güne kadar mühlet verilenlerdensin” (Hicr/36-38) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “ zamanı belli olan gün” kast edilmektedir?

A-Şeytanın öleceği gün                                         C- İmam Mehdi(as)’nin kıyam edeceği gün

B- Kıyamet sahnelerinin gerçekleşeceği gün       D- Diriliş günü

 

29-  İmam Mehdi(as)’nin, Mehziyar’ın oğluna yaptığı açıklamada sözleriyle yaptıkları aynı olan dostları dışında yeryüzünde herkesin helak olmamasının sebebini, nasıl açıklamaktadır?

A- Müminlerin hürmetine insanlar helak edilmez                      C- İmam Mehdi kendisi ümmete dua ettiği için

B- Çocuklar ve mazlumlar hürmetine helak olunmaz                D- Birbirileri için bağışlanma diledikleri için

 

30-İmam Mehdi (as)’nin uzun yaşamasına aşağıdakilerden hangisi örnek verilemez?

A- Deccal’ın ömrü        B- Hz. İsa’nın ömrü          C- Hz. Hızır’ın ömrü        D- Hz. Yahya’nın ömrü

 

31-İmam Mehdi (as) kısa süreli gizlilik döneminde Medine’deki …………. Dağındadır. Aşağıdakilerden hangisi bu dağın adıdır?

A- Razevi dağı                      B- Uhud dağı             C- Hira dağı                D- Merve dağı

 

32- Aşağıdakilerden hangisi İmam Mehdi(as)’nin dostlarından değildir?

A- Hz. Hızır       B- Melekler                        C- Mümin cinler        D- Kendisine iman etmeyenler 

33-  İmam Mehdi(as)’nin her yıl onun herkesi gördüğü fakat kendisinin tanınmadan, bilinmeden olduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

A- Aşura günü Kerbela       B- Hac dönemi Arafat     C- Kadir gecesi Mekke     D- Zuhur gecesi Kâbe

 

34- İmam Mehdi(as)’nin gizlilik süresinin bitmesi ve ortaya çıkış zamanı ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

A- Yüce Allah kendisine bildirmiştir.                    C- Peygamber, imama gizli bir sır olarak bildirilmiştir

B- Kendisi de dâhil hiç kimse bilmemektedir.     D- İnsanlardan hiç kimse bilemez.

 

35-  Gizlilik döneminde imam Mehdi’yi gerçekten bekleyenler dışında, “insanların dini” çoğunlukla aşağıdakilerden hangi tabloda değildir?

A- Kendi görüşlerini din olarak kabul görülecek            C- Helal haram, haram helal olacak

B- Bidatler din kabul edilecek                                          D- Ehl-i Beyt taraftarları çoğalacak

 

36- Gizlilik döneminde aşağıdakilerden hangisi “iyiliği emretme, kötülükten sakındırma” çözülmelerinden değildir?

A- İyilik kötülük, kötülük iyilik olacak

B- Yaşlılar iyiliği emretmeyecek, kötülüklerden sakındırmayacak

C- İyiliği emreden horlanacaktır

D- İyiliği emretmek, kötülüğü sakındırmak herkesin görevi olacak

 

37-  Gizlilik döneminde müminler hariç diğer insanlar, Allah’a itaat etme konusunda nasıl olmayacaklardır?

A- Amel yaparken riyakâr olacaklar         C- Allah’ın gazap ettiği işlerde büyük servetler harcanacak

B- İnsanların kalpleri katılaşacak              D- Allah’ı anmak insanlara kolay gelecektir.

 

38-  Gaybet döneminde imam Mehdi’yi gerçekten bekleyenler dışında, insanların çoğunluğu “Kur’an’a nasıl davranacaklar” arasında değildir?

A- Kur’an’ı şarkı söyler gibi okuyacaklar              C- Kur’an’ın cildini ve kâğıdını süsleyecekler

B- Kur’an’ı hafife alacaklar                                    D- Kur’an’ın teviline önem vereceklerdir

 

39-  Gizlilik döneminde imam Mehdi’yi gerçekten bekleyenler dışında, ibadet edenlerin çoğu nasıl olacaktır?

A- İbadet niyetinde dürüst olacaklar

B- Kur’an okuyanlar çok olduğu gibi anlamını da bilecekler

C- Allah’a kulluk ederek günahlarından arınacaklar

D- Ramazan ayı dışında Allah’a ibadet etmeyecekler

 

40-  Gizlilik döneminde ortaya çıkan çözülmelerden biri olan “Soht Para” aşağıdakilerden hangisi değildir?

A-Rüşvet                  B- Şarkıcılık parası                C- Tefecilik                 D- Helal kazanç

 

41-  İmam Musa Kazım(as)’dan gelen hadis haberlerine göre İmam Mehdi(as)’nin gizlilik döneminin (gaybet) uzun olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A- Hak batıldan ayrılıncaya kadar bu ümmetin imtihan edilmesi

B- İmam’ın güven ortamı sağlanıncaya kadar

C- Dünya eceli yakın olduğu zaman

D- Salih insanların çoğalmasını beklemek

 

42-  “……………….. baktım. Sonra onun gizli oluşu, gizlilik döneminin uzunluğu ve o dönemde müminlerin müptela olacakları imtihanları düşündüm. Gördüm ki, gizliliğinin uzunluğundan dolayı kalpler şek edecektir. Birçoğu dinden çıkacak ve İslam’ın halkasını boynundan çıkarıp atacaktır.” Diye buyuran İmam Cafer Sadık(as) nereye bakmıştır?

A- İnsanlara              B- Hadislere               C- Cefr kitabına         D- Meleklere

 

43-  İmam Musa Kazım (as), iman edenlerin iman etmeyenlerden net olarak ayrılması için İmam Mehdi(as)’nin gaybet döneminin uzun olmasının sebebini hangi peygamber ile misalleştirmiştir?

A- Hz. Nuh(as)’un tufanı

B- Hz. Âdem(as)’in yeryüzüne gelişi

C- İsrail oğullarının Hz. Musa(as)’yı hayal kırıklığına uğratması

D- Hz. İsa(as)’nın göğe çekilmesi

 

44- İmam Cafer Sadık(as)’dan gelen hadislere göre insanların en az ne kadarı İmam’dan yüz çevirmedikçe, mürted olmadıkça bu kıyam gerçekleşmeyecektir?

A- İnsanların yarısı                                      C- İnsanların üçte ikisi

B- İnsanların dörtte biri                             D- İnsanların yüzde onu

 

45-İmam Cafer Sadık (as)’tan gelen haberlerde Hz. Kaim(as)’in, Hz. İsa (as) ile benzeşen yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A- Hz. İsa(as) hakkında söylenen ihtilaflar, Hz. Kaim(as) için de olacak

B- Hz. İsa (as) gibi uzun ömürlü olacak

C- Hz. İsa(as) gibi İmam Mehdi(as) de mücadele edecek

D- Hz. İsa (as) gibi imam Mehdi(as) de kitap üzere hükmedecek

 

46-  Gizlilik döneminde ilim merkezi Kûfe’den toplanıp gidecektir. Aşağıdaki yerlerden hangi yerde ilim merkezi kurulacaktır?

A-Necef                   B- Kum           C- Bağdat                   D- Mekke

 

47- İmam Mehdi(as)’nin, “insanların ihtilaflar ve buhranlar içinde oldukları zaman” ortaya çıkması müminlere neyi düşündürmelidir?

A- Ümitvar olmayı ve sabretmeyi                                     C- Gelecekten korkulmasını

B- Amellerin kontrollü olması gerektiğini                                   D- Adaletin mutlaka geleceğini

 

48-İmam Mehdi (as)’nin ortaya çıkış alametlerinden olan Fırat nehrinin taşması ile hangi şehir sular altında kalacaktır?

A- Kûfe                     B- Mekke                   C- Bağdat                   D- Medine

 

49- İmam Mehdi(as)’nin ortaya çıkış yılında peygamber Hz. Muhammed (saa)’in buyurduğu “ ümmetimin içinde yerin dibine geçiş, hayvana dönüşme ve taş yağmuru” olayların sebebi olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisini göstermiştir?

A- Tefeciliğin yasal hale dönüşmesi                                            

B-Şarkı aletleri, şarkı söyleyen kadınlar ve içki âlemleri

C- Suht haramların her çeşidinin yaygın olması

D- İnsan haklarının gözetilmemesi

 

50-İmam Mehdi (as)’nin ortaya çıkış yılında üç grup ortaya çıkacaktır. Kim kiminle beraber diğer grupla mücadele edecektir?

A- Yemeni ve Horasani, Sufyani’ye karşı              C- Sufyani ve Yemeni, Horasani’ye karşı

B- Hasani ve Sufyani, Horasani’ye karşı               D- Sufyani ve Horasani, Yemeni’ye karşı

 

51- Aşağıdakilerden hangisi İmam Mehdi taraftarı olan üç bayraktar’dan değildir?

A- Hasanî                  B- Horasani                C- Yemenî                  D- Sufyani

 

52- İmam Mehdi (as)’nin ortaya çıkış sürecinde iki ses duyulacaktır. Birincisi Cebrail(as)’in sesi. İkincisi İblis’in sesi. Hadislere göre aşağıdakilerden hangisi bu iki sesi birbirinden ayırmanın yollarından değildir?

A- Gerçekleşmeden önce bu rivayetleri iyi bilmek         C- Doğru ve yalan haberleri bilenler

B- Böyle bir olayın olacağına inanmak                            D- İmamı beklemeyenler

 

53-İnsanların çok umutsuz olduğu bir dönemde müminler için rahmet, münafıklar için azab olan İmam Mehdi(as)’nin ortaya çıkmasının en ciddi alameti aşağıdakilerden hangisidir?

A- Basra’nın su altında kalması                 C- Güneşin batıdan doğması

B- Gökyüzünden ses gelmesi                     D- Dirilişin olması

 

54- Huzeyfe kanalıyla Peygamber efendimizden (saa) gelen habere göre; İmam Mehdi(as) zuhur ettiğinde ilk olarak kendini nerede açıkça tanıtacaktır?

A- Samerra               B- Kûfe           C- Medine                  D- Mekke

 

55-İmam Muhammed Bakır(as)’dan gelen açıklamaya göre Kaim(as)’in kıyamından önce; Hz. Adem(as)’in yeryüzüne inişinden o zamana kadar gerçekleşmemiş olan iki ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A- Ramazan ayında güneş ve ay tutulması                                            

B- Muharrem ayında iki seçkin kimsenin öldürülmesi

C- Mina ve Arafat’ta halkın kıyama davet edilmesi

D- İki seçkin kadının hutbe okuması

 

56-İmam Cafer Sadık (as)’tan gelen haberlere göre; Sufyani, Yemeni ve Hasani ortaya çıktıkları zaman, İmam Mehdi(as)’nin Peygamberler’in mirasları ile birlikte ilk hareket planı nereden nereye doğrudur?

A- Medine’den Mekke’ye               C- Mekke’den Medine’ye

B- Mekke’den Kûfe’ye                    D- Medine’den Kûfe’ye

 

57-İmam Mehdi(as)’nin gizlilik dönemindeki yaşantısında her zaman onunla birlikte olan dostu aşağıdakilerden hangisidir?

A-Hz. İsa(as)             B- Melekler(sa)          C- İnanan cinler(sa)              D- Hz. Hızır (as)

 

58-İmam Ali(as) ‘den gelen bilgiye göre; Hz. Süleyman(as)’ın “Mührü kimin elindedir?” ki müminlerin yüzüne basarak “ bu mümindir”, kâfirlerin yüzüne basarak “ bu kâfirdir” diye yazacaktır.

A- Dabbet’ul Arz                  B- İmam Mehdi(a.f)              C- Hz. İsa (as)             D- Hz. Hüseyin (as) 

 

59-Recatta olacağı kesin açıklanmış olan, İmam Cafer Sadık(as)’ın dostlarından ve elimizde onun isminde İmamın öğütlerini anlatan bir kitap olarak bulunan o kişi kimdir?

A- Nefsi Zekiyye                  B- Hişam                     C- Mufazzal                D- Hasanî

 

60-İmam Mehdi(as)’nin zuhurunda hangi olaydan sonra artık tevbeler kabul edilmeyecektir?

A- Güneşin batıdan doğması                     C- Recattan sonra

B- Gökyüzü sesi                                           D- Dabbet’ul Arz çıkışından sonra

 

61-Aşağıdakilerden hangisi kıyamda İmam Mehdi(as)’ye yardım etmeyen kimselerdendir?

A- Dabbet’ul Arz                  B- Hz. İsa(as)              C- Mufazzal                D- Sufyani

 

62-İmam Mehdi (as) kendini açıkladıktan sonra, kendisine ilk biat eden aşağıdakilerden hangisidir?

A-Cebrail(as)                       B- Hz. İsa(as)              C- Hz. Ali (as)             D- 313 kişi

 

63- İmam Mehdi(as)’nin Hacer’ul Esved’e yaslanıp ilk söyleyeceği şey ne olacaktır?

A- İman ederseniz Allah’ın Bakiyetullah’ı sizin için daha hayırlıdır.

B- Sizi Peygamberin davet ettiği şeye aynen davet ediyorum

C- Cahiliyye hayatı ayağımın altındadır

D- Kim benimle Allah ve Resulü hakkında tartışırsa, ben Allah’a ve Resul’e daha yakınım

 

64-İmam Mehdi(as)’nin kıyamında hareket sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A- Mekke-Medine-Kûfe- Necef- Şam                    C- Medine- Samerra- Necef- Mekke- Şam

B- Medine – Mekke- Necef – Şam- İstanbul        D- Samerra- Mekke- Medine – Şam- Necef

 

65- Aşağıdakilerden hangisi İmam Mehdi(as)’nin bayraklarında yazılı değildir? 

A- Biat Allah’ındır     B- Ululuk Allah’ındır            C- İşittik ve itaat ettik          D- Bakiyetullah benim

 

66- “ Vakti belli olan gün” (Sad suresi/81) ayeti ile kıyam sırasında neyin olacağını haber vermektedir?

A- Kıyamet saatinin geldiği                                   C- Recatın başladığı

B- İblis’in öldürülüşü                                  D- Tevbelerin sona erişi

 

67- Aşağıdakilerden hangisi İmam Mehdi(as)’nin kıyamının hedeflerinden değildir?

A- Nazil olduğu üzere Kur’an öğretmek               C- Küfür üzere fırkaların bidatlerini yok etmek

B- Peygamberin sünnetini diriltmek                    D- Yeni bir dine davet etmek

 

68- İmam Mehdi (as)ye biat töreni bittikten sonra ilk uygulaması; Kâbe’nin anahtarlarını ellerinde bulunduran ve “ Kâbe’nin hırsızları” dediği bu grubun ellerini kesmek olacaktır. Bu grubun ismi aşağıdakilerden hangidir?

A- Beni Şiybe                       B- Nefsi tezkiye         C- Tayyu’l arz             D- Sufyani

 

69- İmam Sadık (as)’dan gelen haberlere göre İmam Mehdi(as) kıyamında ilk önce hangi grubu yok edecektir?

A- Sufyani taraftarlarını                             C- Sapık fırkaları ve bu kötülükte çığır açanları

B- Zulümde ileri gidenleri                          D- Yalancı Ehl-i Beyt dostlarını

 

70- Zuhurda İmam Mehdi(as)’nin ikamet edeceği evi nerede olacaktır? 

A- Mekke                   B- Medine                  C- Kûfe                       D- Samerra

 

71- Hz. Kaim(a.f) kıyam ettiği zaman, camilerin minarelerini aşağıdaki hangi sebepten dolayı yıkacaktır?

A- Sonradan uydurulmuş bidatlar olduğundan

B- Camiler görkemli, ancak hidayet bakımından viran olduğundan

C- Dırar mescidi hükmü gereğince

D- İslamî hayatı sadece camilere has düşünmelerinden dolayı

 

72-İmam Mehdi (as), kıyam döneminde yargılama hükümlerini nasıl verecektir?

A- Şahitleri toplayarak                               C- Adalet ve rahmet üzere

B- Batınen hükmederek                             D- Sünnete uygun olarak

 

73- İmam Muhammed Bakır(as)’dan gelen rivayette Kaim’in yaşantısı Peygamber’in yaşantısı gibi olacaktır. O halde kıyamdan sonra peygamberin yaşantısından aşağıdakilerden hangisi olmayacaktır?

A-Cahilliye yaşantısına son vermesi                    C- Batıl şeyleri yok etmesi

B-İnsanlara adalet ile hükmetmesi                      D- İnsanlarla anlaşma yapması

 

74- Peygamber Hz. Muhammed (saa)’in buyurduğuna göre “ İmam Mehdi(as), Zulkarneyn’in sünnetini uygulayacaktır…” . Aşağıdakilerden hangisi Hz. Zulkarneyn’in sünnetidir?

A- Doğuyu ve batıyı dolaşacaktır.                                    C- Rüzgârlar ve cinler emrinde olacaktır.

B- Batınen hükmedecektir.                                               D- Cahiliyye hükmünü ayakları altına alacaktır.

 

75- İmam Cafer Sadık (as)’ın “ Sizin için imam ortaya çıkıncaya kadar, üzerinde olduğunuz şeye sımsıkı sarılın” demesinden maksat aşağıdakilerden hangisidir?

A- İmanı sabit kılmak ve korumak                                    C- Ümitvar olmak

B- Kur’an’a sımsıkı sarılmak                                             D- Erdemli ve ahlaklı olmak

 

76- “ Kökleri, Ali bin Ebu Talib’in evinde olan bir ağaçtır. İman edenlerin evlerinde onun dallarından bir dal bulunmaktadır” İmam Cafer Sadık(as)’ın tarif ettiği bu ağaç ne ağacıdır?

A-Velayet ağacı                  B- Şecerei Tayyibe                C- Tuba ağacı             D- Nübüvvet ağacı

 

77- Peygamber Hz. Muhammed (saa)’in “ Onlar kardeşlerimdir” dediği kişiler aşağıdakilerden hangisidir?

A- Cebrail (as) ve diğer melekler                           C- Ali bin Ebu Talib ve diğer imamlar

B-Peygamberler                                                    D- Ahir zaman müminleri

 

78- İmam Mehdi (as)’ye iman ettiği halde, kıyamdan önce ölen kişinin durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A- Kaim’in ordusunda ölen kişi gibidir.                C- En önemli makam Kıyam zamanında ölmektir.

B- Bedir ashabı gibidir.                                          D- Şehit olmuş gibidir

 

79- Bekleyiş zamanında İmam Cafer Sadık (as)’ın sık sık tekrarlamamızı istediği “ Ya Allah! Ya Rahman! Ya Rahim! Ya mukallibel Kulub. Kalbimi dinin üzere sabit kıl” duanın ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A-Ğarik duası    B- Arifni duası                       C- İmam-ı Zaman duası        D- Ahd duası

 

80- Kaim(as)’in dostlarından olmak için, İmam Cafer Sadık(as)’dan bilinç üzere biatı yenilemek adına bize hangi dua tavsiye edilmektedir?

A- İmam-ı Zaman duası                  B- Arifni duası                       C- Ahd duası              D- Tevessül duası

BAŞARILAR DİLERİZ

 

CEVAP ANAHTARI;

 1. B
 2. D
 3. B
 4. D
 5. C
 6. A
 7. C
 8. C
 9. A
 10. B
 11. A
 12. D
 13. D
 14. B
 15. B
 16. B
 17. A
 18. A
 19. A
 20. C
 21. D
 22. B
 23. B
 24. A
 25. B
 26. C
 27. A
 28. C
 29. D
 30. D
 31. A
 32. D
 33. B
 34. B
 35. D
 36. D
 37. D
 38. D
 39. D
 40. D
 41. A
 42. C
 43. A
 44. C
 45. A
 46. B
 47. A
 48. A
 49. B
 50. A
 51. D
 52. D
 53. B
 54. D
 55. A
 56. A
 57. D
 58. A
 59. C
 60. A
 61. D
 62. A
 63. A
 64. A
 65. D
 66. B
 67. D
 68. A
 69. D
 70. C
 71. A
 72. B
 73. D
 74. A
 75. A
 76. C
 77. D
 78. A
 79. A
 80. C

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Bir Cevap Yazın

Mail adresiniz 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. * işaretli alanların doldurulması zorunldur.

Yorum yaparken aşağıdaki HTML taglarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>