top of page

Hakkımızda

Hamd Alemlerin Rabbi Allah içindir. Salat ve selam peygamberlerin efendisi Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine olsun.

İnci ve Mercan sitesi 2014 senesinde kurulup yenilenen haliyle bu platformda yer almaktadır. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in (s.a.a) ''İlim talep etmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır.'' buyruğunu esas alarak yola çıkmış çalışmalarını gerek sahada gerek türlü platformda; rol modelleri olan Resulullah(s.a.a) ve onun Ehl-i Beyt'i çizgisinde devam ettirmektedir.

Öncelikli amacımız şudur ki; Alemlerin Rabbi Allah'ın bizler için gönderdiği son din olan İslamı yaşamak ve yaşanmasına vesile olmak. Bu hedefimizi de Kutlu Nebi'nin “Ben sizin aranızda iki ağır ve kıymetli emanet bırakıyorum: Allah'ın Kitabı ve Ehli-Beytim.” hadisini gözeterek gerçekleştirmek. Peygamber Efendimiz (s.a.a) getirdiği mesajla insanlığa rahmet olmuştur ve kendisinden sonra bizlere Kur'an-ı Kerim'i ve yüce Allah tarafından seçkin kılınan Ehl-i Beytini bırakmıştır.

''Gerçekten biz Tevrat'tan sonra Zebur'da da yazdık ki yeryüzüne salih kullarım egemen olacaktır.''. (Enbiya,105.) Bizler görüyoruz ki insanlığın başlangıcından beri yeryüzü hiçbir şekilde hüccetsiz bırakılmamıştır. Her dönemin öne çıkan salih kulları topluluğa egemen kılınmıştır. Günümüzde  İmam Mehdi'nin (a.f) var olduğunu fakat gaybet içerisinde olduğu gerçeği bu Kur'ani görüşle ilişkilendirilir.

Böylece bize düşen de peygamberimizden sonrada canlı bu iki emanete sıkıca sarılarak onunla berabermiş gibi yaşama imkanına erişir böylece tebliğ ettiği dini en iyi şekilde kavramak, bir çok alandaki detaylarını merak edip araştırmak, oluşturmak istediği toplum düzenini en iyi şekilde benimsemektir. Ve neticede bugün ahir zaman da bunların yaşanmasına vesile olarak Allah rızasına ulaşmak, kamil kul olmak yolunda bir mümin olma çabası içerisinde olmaktır. Bunları da yazılarımızla,  yapmış olduğumuz faaliyetlerle öncelikli kendi nefsimize sonra da siz değerli okuyuculara duyurmaktır.

''Ey Rabbim eğer unutursak veya hata edersek bizi sorgulama ve bizden öncekilere yüklediğin zorluğu bize yükleme! Ey Rabbim bizim gücümüzün yetmediği şeyi bize yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla ve bize merhamet et! Bizim mevlamız sensin, bizi kafirler topluluğuna galip eyle.'' Bakara,286

bottom of page