30. CÜZ KUR’AN-I KERİM MEAL SORULARI

Resim---Kopya

1. Âmâ birinden yüzünü çevirmesi, hatta memnuniyetsizlik göstermesi üzerine o kişinin halini ifade eden ve nazil olan “Yüzünü ekşitti.” mealindeki ayetin yer aldığı sure aşağıdakilerden hangisidir? (80/1)

a) Tekvîr

b) Nebe’

c) Nâziât

d) Abese

2. “Ant olsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.” Yukarıda meali verilen sure aşağıdakilerden hangisidir? (103/1-3)

a) Nasr

b) Asr

c) Nâs

d) İhlâs

3. Hutame’ye / Allah’ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşine atılacak kişinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamaktadır? (104/1-7)

a) Kaş göz işaretleriyle alay etmek

b) İnsanları arkadan çekiştirmek

c) Sünnet namazlarını terk etmek

d) Mal toplamak ve onu durmadan saymak

4. Üzerlerine, balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşların gönderildiği topluluk hangisidir? (105/1-5)

a) Bahçe sahipleri

b) Fil sahipleri

c) Hz. Salih(as) ‘in kavmi

d) Hz. Nuh(as) ‘un kavmi

5. Kâfirlere söylenilmesi emredilen sözler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? (109/1-6)

a) Allah sizi de bizi de bağışlasın.

b) Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem.

c) Sizin dininiz size, benim dinim banadır.

d) Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.

6. İnsanların Rabbine, insanların Melikine, insanların İlâhına sığınılması gereken şeyler arasında aşağıdakilerden hangisi Nâs Suresi’nde sayılmamaktadır? (114/1-6)

a) Cinler

b) Karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğü

c) İnsanlar

d) İnsanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğü

7. Allah’ın, Hz. Musa(as)’ya nida edip konuştuğu vadinin adı aşağıdakilerden hangisidir? (79/16)

a) Safa

b) Nil

c) Tuvâ

d) Arafat

8. “De ki: O Allah tektir. Allah Samed’dir. Doğurmamıştır, kendisi de doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir.” Yukarıda meali verilen sure aşağıdakilerden hangisidir? (112/1-4)

a) Nasr

b) Asr

c) Nâs

d) Ihlâs

9. Târık Sûresi’nde gökle birlikte üzerine yemin edilen târık / gece gelen hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (86/1-3)

a) Batmakta olan güneş

b) Gecenin karanlığı

c) Işıldayan yıldız

d) Dolunay

10. “Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde

Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir.”

Yukarıda meali verilen sure aşağıdakilerden hangisidir? (110/1-3)

a) Nasr

 b) Asr

c) Nâs

d) Ihlâs

11. “Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı alaktan yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir. O ki kalemle öğretti. İnsana bilmediğini öğretti.” Yukarıda meali verilen ve Hz. Peygamber(saa)’e gelen ilk vahiy olan ayetler hangi surede yer almaktadır? (96/1-5)

a) İnşirâh

b) Alak

c) Kadir

 d) Beyyine

12. Sabah aydınlığının Rabbine sığınılması gereken şeyler arasında aşağıdakilerden hangisi Felak Suresi’nde sayılmamaktadır? (113/1-5)

a) İnsanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğü

b) Yaratılan şeylerin kötülüğü

c) Düğümlere üfleyenlerin kötülüğü

d) Haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğü

13. Hz. Peygamber’in amcası olmasına rağmen ona muhalefet edenlerin başında gelen ve Kur’ân-ı Kerîm’de kendisinden “Elleri kurusun / kahrolsun, kendisi de kurusun / kahrolsun!” şeklinde bahsedilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? (111/1)

a) Ebû Cehil

b) Ebû Süfyan

c) Velid b. Muğîre

 d) Ebû Leheb

14. Yalancı günahkâr perçeminden yakalanıp ateşe sürükleneceği söylenen kişi hangi davranışı sebebiyle zikredilmektedir? (96/9-16)

a) Namaz kılan kişiye yasak koyması

b) Yoksullara yardım etmemesi

c) Tartıda hile yapması

d) Yeminini yerine getirmemesi

15. Kur’ân-ı Kerim’in bir suresinin adı olan ve aynı zamanda bin aydan hayırlı bir gece olduğu bildirilen gece aşağıdakilerden hangisidir? (97/1-3)

a) Berat Gecesi

b) Bi’set gecesi Gecesi

c) Kadir Gecesi

 d) Mi’rac Gecesi

16. “Yaratılanların en kötüsü” ifadesiyle kendilerinden bahsedilenler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (98/6)

a) Faiz yiyenler

b) İnkâr eden Ehl-i Kitap ile Allah’a ortak koşanlar

c) Zina edenler

d) Mecusîler

17. “Yaratılanların en hayırlısı” ifadesiyle kendilerinden bahsedilenler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (98/7)

a) Halkına iyilik yapan yöneticiler

b) Halkın meselelerine çözüm üreten âlimler

c) Halka zekât ve sadaka veren zenginler

d) İman edip salih ameller işleyenler

18. İnsanın azgınlığına yol açan en temel husus aşağıdakilerden hangisidir? (96/6-7)

a) Namaz kılmaması

b) Boş şeylerle uğraşması

c) Çok malının olması

d) Kendini muhtaç olmayacak kadar yetkin ve yeterli görmesi

19. Inşirâh Sûresi’nin içeriği hakkında aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur? (94/1-8)

a) Hz. Peygamber(saa)’den, ona nasıl destek olunduğundan ve ona verilen bazı öğütlerden kısaca bahsedilmektedir.

b) Ganimetlerin nasıl paylaştırılacağı anlatılmaktadır.

c) Hz. Musa(as)’dan, onun Kızıldeniz’i geçişinden ve İsrâiloğulları’nı kurtarışından bahsedilmektedir.

d) Ayrıntılı bir şekilde kıyamet sahnelerinden bahsedilmektedir.

20. İnananları yakmak için hendek kazıp içini alevli ateşlerle dolduran ve bu hendeklerin etrafına geçip inananlara yapılanları seyredenlerin (Ashâbü’l-Uhdûd) anlatıldığı sure aşağıdakilerden hangisidir? (85/4-10)

a) Gâşiye

b) A’lâ

c) Burûc

 d) Şems

 

 

29. CÜZ KUR’AN-I KERİM MEAL SORULARININ CEVAPLARI

1-A,2-C,3-A,4-C,5-B,6-C,7-D,8-C,9-D,10-A

11-D,12-B,13-D,14-D,15-A,16-B,17A,18-C,19-B,20-D.

30. CÜZ KUR’AN-I KERİM MEAL SORULARININ CEVAPLARI

1-D,2-B,3-C,4-B,5-A,6-B,7-C,8-D,9-C,10-A

11-B,12-A,13-D,14-A,15-C,16-B,17-D,18-D,19-A,20-C

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

2 Yorum

  1. 1
    • 2

      KONTROL EDİLDİ. DOĞRU CEVAP B ŞIKKI İDİ. DÜZELTİLDİ.İLGİNİZDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ. ALLAH’A EMANET OLUNUZ.

Bir Cevap Yazın

Mail adresiniz 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. * işaretli alanların doldurulması zorunldur.

Yorum yaparken aşağıdaki HTML taglarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>