13. CÜZ KUR’AN-I KERİM MEAL SORULARI

Resim---Kopya---Kopya-(2)

1. “Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç, nefis aşırı derecede ……………” ayet mealinde nefsin bir özelliği belirtilmektedir. Bu özellik aşağıdakilerden hangisidir? (12/53)

a) Kendisini kınar.

b) Kötülüğe sevk eder.

c) Razı olmuştur.

d) Razı olunmuştur.

2. Hz. Yusuf (as), hangi özelliğini ön plâna çıkararak ülkenin hazinelerine bakmakla görevli kılınmayı istemiştir? (12/55)

a) İffeti

b) Haksız yere hapis yatması

c) İyi koruyucu ve bilgili bir kişi olması

d) Genç ve yakışıklı olması

3. Evlâtlarını kaybetmiş olmanın üzüntüsüyle gözleri görmez olan Hz. Ya’kûb(as)’un gözleri nasıl görür hâle gelmiştir? (12/93,96)

a) Bütün evlâtları bir araya gelerek dua etmişler ve gözleri açılmıştır.

b) Mısır’ın kralı, dünyanın en meşhur tabiplerini çağırtmış ve onların hazırladıkları ilâçlarla görür hâle gelmiştir.

c) Oğlu Yûsu(as)f’a ve Yûsuf(as)’un küçük kardeşine kavuşunca görmeye başlamıştır.

d) Oğlu Yûsuf(as)’un, Mısır’dan gönderdiği gömleği yüzüne sürülünce görmeye başlamıştır.

4. “Biliniz ki kalpler ancak …………… huzur bulur.” âyet meâlinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (13/28)

a) Allah’ı anmakla

b) Nafile ibadetlerle

c) İktidara geçince

 d) Fetih ve zaferle

5. Allah, hak ile batıl arasındaki farkı ifade ederken batılın geçici olduğunu belirtir. Bu geçicilik neye benzetilir? (13/17)

a) Saman alevi

b) Serap

c) Köpük

d) Yağmur

6. “Kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç” ifadesiyle aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? (14/24)

a) Güler yüz

 b) Güzel söz

c) Takva

d) Sadaka

7. Gövdesi yerin üstünden koparılmış sabit olmayan bir ağaca benzetilen şey aşağıdakilerden hangisidir? (14/26)

a) Amelsiz iman

 b) Faydasız ilim

c) Asık yüz

d) Kötü söz

8. Hz. Yûsuf(as) kardeşlerinin yanlarında bedel olarak getirdiklerini, yüklerinin içine tekrar gizlice niçin koydurdu? (12/62)

a) Daha önce yaptıkları kötülüklerden dolayı pişmanlık duysunlar diye

b) Babası kendisinin hayatta olduğunu anlasın diye

c) Farkına vardıklarında belki geri gelirler diye

d) Malları eksilmesin diye

9. Hz. Yûsuf(as)’un vezir olduğu, daha sonra da anne babası ve kardeşlerinin de yerleştiği şehir neresidir? (12/99)

a) Ken’an

b) Mısır

c) Bekke

 d) Bâbil

10. “Ağzına ulaşmayacağı hâlde, avuçlarını suya uzatan kimsenin isteğine suyun cevap vermesi kadar cevap verilir.” Benzetmesiyle sonuç vermeyeceği bildirilen şey aşağıdakilerden hangisidir? (13/14)

a) Allah’tan başkasından isteyen kâfirlerin duası

b) İnananlara zulmeden zalimlerin tuzağı

c) Mallarını gösteriş olsun diye harcayanların malları

d) İnananları aldatmaya çalışan münafıkların ikiyüzlülüğü

11. “Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü …………… topluluğundan başkası Allah’ın rahmetinden ümit kesmez.” âyet meâlinde istisna tutulanlar aşağıdakilerden hangisidir? (12/87)

a) Kâfirler

b) Yahudiler

c) Yalancılar

 d) Günahkârlar

12. Hz. Yûsuf(as), yardım istemek için son gelişlerinde kardeşlerine kendini tanıtıp kardeşleri de mahcup bir şekilde suçlarını kabul edince onlara nasıl davrandı? (12/92)

a) Onları hapse attırdı.

b) Önce dayakla cezalandırdı, sonra da yardım etmeden memleketlerine geri gönderdi.

c) Onları affetti ve Allah’ın da onları bağışlamasını diledi.

d) Küçük kardeşi hariç hepsini astırdı.

13. Rablerine karşı nankörlük edenlerin iyi işlerinin kendilerine bir fayda sağlamayacağı hangi benzetmeyle anlatılmaktadır? (14/18)

a) Fırtınalı günde rüzgârın savurduğu kül

b) Okyanusta ilerlemeye çalışan bir sal

c) Büyük alevler üzerine dökülen bir bardak su

d) Korkunç bir gürültünün arasındaki kuş sesi

14. “Şüphesiz ki bir toplum kendi durumunu değiştirmedikçe ……………” âyet meâlinin devamında Allah’ın nasıl davranacağı açıklanmaktadır? (13/11)

a) Allah, onlara hidayet vermez.

b) Allah, onların durumunu değiştirmez.

c) Allah, onlara zulmetmez.

d) Allah, onlara rızık vermez.

15. “O, …………… vermek için size şimşeği gösterendir, yağmur yüklü bulutları meydana getirendir.” âyet meâlinde boşbırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (13/12)

a) Korku ve ümit

b) Açlık ve tokluk

c) Zenginlik ve yoksulluk d) Kudret ve güç

16. “Göklerde ve yerde kim varsa ister istemez kendileri ve …………… sabah akşam Allah’a boyun eğer.” âyet meâlinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (13/15)

a) Çocukları

b) Gölgeleri

c) Eşleri

d) Ruhları

17. Kendilerine güzel sonuç olarak Adn cennetleri verilen kimselerin pek çok özelliği arasında bir de kötülük karşısındaki yaklaşımları anlatılmaktadır. Bu kişilerin kötülüğe karşı tutumları aşağıdakilerden hangisidir? (13/22)

a) Kötülüğe aynısıyla karşılık verirler.

b) Kötülüğü çok şiddetli bir tarzda kat kat kötülükle cezalandırırlar.

c) Kötülük karşısında sadece sabrederler.

d) Kötülüğü iyilikle ortadan kaldırırlar.

18. Mısır kanunlarına göre küçük kardeşini yanında alıkoyamayan Hz. Yûsuf’a bunu yapabilmesi için Allah tarafından öğretilen plân aşağıdakilerden hangisidir? (12/75-76)

a) Öldürülen birinin kâtili olarak kardeşlerini itham etmesi ve kısas için en küçük kardeşin alıkonulması

b) Mısır’a gelen kardeşlerinin bozguncu olarak ilân edilmesi ve tamamının alıkonulması

c) Kralın su kabının küçük kardeşinin yükü arasına konulması ve ceza olarak hırsızın alıkonulması

d) Mısır kanunlarına göre olmasa da kendi kanunlarına göre, yalancı sayılan kardeşlere ceza olarak en küçüklerinin alıkonulması

19. “Rabbim, beni ve soyumdan gelenleri namaz kılanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul buyur.” diye dua eden peygamber aşağıdakilerden hangisidir? (14/40)

a) Hz. Nûh (as)

b) Hz. İbrâhim(as)

c) Hz. İshâk (as)

d) Hz. Süleymân(as)

20. Peygamberlerin konuştukları dille ilgili aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur? (14/4)

a) Bütün peygamberler, Arapça konuşuyorlardı.

b) İsrâiloğulları’na gelenler İbranice, diğerleri Arapça konuşuyorlardı.

c) Hz. İbrâhim (as)ve Hz. Mûsâ(as) hariç diğerleri Arapça konuşuyorlardı.

d) Her peygamber, gönderildiği toplumun diliyle konuşuyordu.

12. CÜZ KUR’AN-I KERİM MEAL SORULARININ CEVAPLARI

1-C,2-A,3-D,4-C,5-A,6-B,7-C,8-A,9-D,10-B,

11- B,12-A,13-B,14-D,15-C,16-A,17-C,18-C,19-D,20-B

 

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

2 Yorum

  1. 1
  2. 2

    HANGİ SORUNUN CEVABINI YANLIŞ GÖRDÜNÜZ. LÜTFEN AÇIKÇA BELİRTİR MİSİNİZ? İLGİNİZDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ.

Bir Cevap Yazın

Mail adresiniz 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. * işaretli alanların doldurulması zorunldur.

Yorum yaparken aşağıdaki HTML taglarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>