YÜCE ALLAH’IN İSİMLERİ

allah

 YÜCE ALLAH’IN İSİMLERİ  

 • ALLAH Yegâne ilah O’dur ve sadece O, ibadete layıktır.
 • EL-VAHİD Allah Zatında “Bir”dir
 • EL-EHAD Allah’ın bir benzeri yoktur. Tektir.
 • ES-SAMED efendi demektir. Diğer anlamı ise; her türlü isteklerde kendisine başvurulan demektir.
 • El- EVVEL Allah başlangıcı olmayan ilktir.
 • El – AHİR Sonu olmayan demektir.
 • ES-SEMÎ Her şeyi duyandır.
 • EL-BASİR Her şeyi gören demektir.
 • EL-KADİR Her şeye gücü yetendir.
 • EL-KAHİR Her şeye galip gelendir.
 • ALİYYU’L A’LA Allah kudret, kahir ve iktidar sahibidir.
 • EL- BAKİ       Sonradan oluşturulmayan ve sonu olmayacak olan demektir.
 • EL-BEDİ        Yeni şeyleri, benzeri olmadan ve örnek almadan yaratan, icat eden demektir.
 • EL-BARİ        Yaratılanların yaratanı demektir.
 • EL-EKREM    Asil ve seçkin demektir.
 • EL-ZAHİR     Ayetlerini apaçık aşikâr edendir.
 • EL-BATİN     Allah vehimlerden gizlidir. Dolayısıyla o, ihata olunmayan gizlidir.
 • EL- HAY        Allah diridir. Ölüm ve yokluk O’nun için söz konusu değildir.
 • EL- HEKİM   Allah hikmet sahibidir.
 • EL- ÂLİM      Âlimdir. Sırları bilen, kalpleri algılayandır. Hiçbir gizli O’na gizli kalmaz ve zerre miktarı bir şey bile O’ndan saklı olmaz.
 • EL-HALİM    O’na itaat etmeyene karşı sabırlı ve azap etmekte acele etmeyen demektir.
 • EL-HAFİZ      Allah koruyan demektir.
 • EL-HAK         Allah gerçeği gösteren ve dile getirendir.
 • EL-HASİB     Tüm şeyleri sayan ve bilendir. Onları bilen, O’ndan hiçbir şeyin gizli kalmaması demektir. Kullarının hesabını yapandır.
 • EL-HAMİD   Allah Övülmeye/methedilmeye değer demektir.
 • EL-HAFİY      Bir anlamı âlim demektir. İkinci anlamı ise Allah latiftir demektir.
 • ER- RAB       Allah malik ve sahip demektir.
 • ER-RAHMAN         Allah rızık ve nimeti de içine alacak şekilde rahmetiyle kullarını kuşatandır.
 • ER-RAHİM   Allah müminlere çok şefkatlidir.
 • EZ- ZÂRİ       Allah zürriyetleri yaratan anlamındadır.
 • ER-RAZİK     Allah iyi ve kötü kullarına rızık verir.
 • ER-RAKİB     Allah koruyucu, gözetleyici, takip edicidir.
 • ER-RAUF      Allah kullarına çok şefkatlidir.
 • ER-RAİ          Allah gören demektir.
 • ES-SELAM    Kullarda olan kusur, eksiklik, yokluk, bir yerden bir yere gidip gelmek, fena ve ölüm gibi sıfatlardan Allah’ın münezzeh olmasıdır.
 • EL-MÜMİN  Allah tasdik eden ve güvenilen demektir.
 • EL-MUHEYMİN      Allah her şeye şahit demektir.
 • EL-AZİZ         Hiçbir şey Allah’ı aciz bırakmaz ve hiçbir şey O’nun iradesine engel olamaz.
 • EL-CEBBAR  Allah erişilmez galip demektir.
 • EL-MÜTEKEBBİR   Tekebbür O’nun hakkı ve azamet tamamen Allah’ındır.
 • ES-SEYİD      Allah Sultan ve hükümdardır.
 • ES-SUBBUHAllah’ı tesbih etmektir, Allah’ı tüm eksiklerden tenzih etmektir.
 • EŞ-ŞEHİD      Allah tüm mekânları yaratan ve idare eden olarak şahid demektir.
 • ES-SADİK     Allah vadesinde sadıktır ve ahdine vefa eden kişinin mükâfatını verir.
 • ES-SANİ        Allah tüm yapılmış şeyleri yapan demektir. Yani yaratılan tüm varlıkların yaratanı, tüm yoktan var edilen şeylerin var edicisidir.
 • ET-TAHİR     Allah benzerinin, denginin, zıttının, örneğinin, sınırının bulunmasından; bir yere gidip gelmesinden, yaratılanlara has olan uzunluk, ağırlık, incelik, renk, yumuşaklık, bir yerde bulunup diğer bir yerde bulunmamak gibi özelliklerden münezzehtir.
 • EL-ADL          Allah hak ve adalet üzere hüküm verendir.
 • EL-AFV          Allah günahları silendir.
 • EL-GAFUR Allah günahları gizleyen ve örten demektir.
 • EL-GANİ       O zatıyla başkalarına ihtiyaç duymayan; alet, araç ve diğer şeylerden yardım almaktan münezzeh demektir.
 • EL-GİYAS      Allah sığınılacak tek ilah ve yardım edendir.
 • EL-FATİR     Allah fıtrat üzere yaratan demektir.
 • EL-FERT        Allah, ilahlık ve işlerinde tektir demektir.
 • EL-FETTAH Allah   hâkim, hükmeden ve açan demektir.
 • EL-FALİK       Allah yararak ve ayırarak ortaya çıkaran demektir.
 • EL-KADİM    Allah tüm şeylerden önce olması demektir.
 • EL-MELİK     Allah mülklerin sahibi, tüm şeylerin maliki demektir.
 • EL-KUDDUS Allah her türlü eksiklik ve kusurdan temiz ve münezzehtir.
 • EL-KAVİ        Allah yardım ve destek olmadan güçlüdür.
 • KARİB           Allah icabet eden ve cevap veren demektir.
 • EL-KAYYUM Allah her daim diri ve yönetendir.  
 • EL-KABİZ      Allah bir şeyi yok eden ve ortadan kaldırandır.
 • EL-BASİT  Allah nimet ve fazilet veren demektir.
 • KAZİYU’L HACAT   ilk anlamı hüküm vermek ve zorunlu tutmaktır. Başka bir anlamı haber vermektir. Üçüncü anlamı ise ‘tamamlamak’ anlamındadır. Yani Allah hüküm verir, haber verir ve tamamlar.
 • EL-MECİD    Allah kerim ve aziz demektir.
 • EL- MEVLA  Allah müminlere yardım eden demektir.
 • EL-MENNAN Allah nimet bağışlayan demektir.
 • EL-MUHİT    Tüm şeyleri kuşatan ve tüm şeyleri bilen demektir.
 • EL-MUBİN   Hikmeti açık ve aşikâr demektir.
 • EL-MUKİT    Koruyan, gözeten demektir.
 • EL-MUSAVVİR       Allah suretlere rahimlerde istediği gibi şekil verendir.
 • EL-KERİM Allah aziz ve cömert demektir.
 • EL-KEBİR vasfedilmeyecek şekilde büyük olandır.
 • EL-KÂFİ         Her kim Allah’a dayanır ve tevekkül ederse ona yeter ve onu başkasına havale etmez.
 • KÂŞİF EZ-ZUR         Kâşif yani açan demektir. Sıkıntı ve zorda kalmış biri O’nu ne zaman çağırırsa ona cevap verir, kötülüğü bertaraf edendir.
 • EL- VETR       Allah bir ve tek anlamındadır.
 • EN-NUR       Allah nur verendir.
 • EL-VEHAB    Allah kullarına istediği şeyleri veren ve dilediği şeyleri bahşeden demektir.
 • EL-NASİR Allah yardım edendir.
 • EL-VASİ        Allah zengin ve ihtiyaçsız demektir.
 • EL-VEDÛD    Allah seven ve sevilen demektir.
 • EL-HADİ       Yüce Allah’ın hidayeti üç türlüdür. Birincisi kılavuzluktur, ikincisi imandır, üçüncüsü ise kurtuluştur.
 • EL-VEFİ         Allah anlaşma ve ahdine vefalıdır ve anlaşma ve ahdine vefa edilir.
 • EL-VEKİL       Sorumlu, mesul demektir. Bizim korunmamız için uğraş veren anlamına gelir. İkinci anlamı ise dayanılan ve sığınak demektir. Tevekkül yani O’na itaat etmek ve O’na sığınmak demektir.
 • EL-VARİS      Allah, her kimi bir şeye malik kılmışsa o ölür, ama Allah’ın mülkünde olan şeyler kalır.
 • EL-BER          Sadık demektir.
 • EL-BAİS        Allah, kabirde olan herkesi diriltecektir, onlara hayat verecek ve (ölümden sonraki dünyada) baki kalmaları ve ceza ve mükâfatları için onları toplayacaktır.
 • ET- TEVVABAllah tövbeleri kabul edendir.
 • EL-CELİL        Efendi, celal sahibi demektir.
 • EL-CEVAD    İyilik eden, nimet veren ve fazlasıyla bolluk ve ihsanda bulunan demektir.
 • EL-HABİR     Her şeyden haberdar olan ve her şeyi bilen demektir.
 • EL-HALİK      Allah mahlûkatı yaratan, yaratıcı demektir.
 • HAYRU’N NASİRİN          Hayrın sahibinin bu işi çokça yapmasıdır.
 • DEYYAN       Kullarına nimette bulunan ve amellerinin karşılığında onlara mükâfat veren demektir.
 • ŞEKUR           Allah kulların amellerini şükür konusu karar kılar anlamındadır.
 • EL- AZİM      Allah, tüm şeylere galebe çaldığından azametle nitelendirilir.
 • EL-LATİF       Allah kullarına latif ve şefkatlidir demektir.
 • EŞ-ŞAFİ         Allah kullarına şifa verendir.
 • TEBAREKE Allah kullarına bereket verendir.

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Bir Cevap Yazın

Mail adresiniz 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. * işaretli alanların doldurulması zorunldur.

Yorum yaparken aşağıdaki HTML taglarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>