TEVHİD VE ABDEST

Zikr-SubhanAllah-Alhamdulillah-Allah-akbar-5-Heart-Qalb-1

TEVHİD VE ABDEST

Tevhid: Vahd kökünden türemiştir. Sözlük manası: bir şeyin bir ve tek olduğunu kabul etmektir.

Dini terim olarak ise: Yüce Allah’ı bir, tek ve ortaksız kabul etmektir.

Tevhid sözcüğü Kur’anı Kerimde 37 defa zikredilmiştir.

Aslında Tevhidin tam bir tanımını yapmak için Yüce Allah’ın tüm isim ve sıfatlarını bir arada ve birbiriyle ilişkilendirilerek yapmak gerekir.

Şöyle ki Allah Alimdir ancak bu niteliği taşıyan hiçbir alime benzemeksizin Alim’dir. Alimken aynı zamanda Rahimdir, Raufdur…

Bakara 163. Ayette Allah Tebareke Teâlâ şöyle buyurmaktadır.

“Sizin İlahınız, tek İlahtır. O’ndan başka İlah yoktur. O Rahman ve Rahimdir.”

İmam Rıza (as) şöyle buyurmaktadır.

“Allah’a ibadetin evveli O’nu tanımandır. Adı Yüce Allah’ı tanımanın aslı O’nun tekliğine birliğine inanmaktır. O’nun tekliğine birliğine inanmanın düzeni, O’nu sınırlandırmamaktır. Zira akıllar, her sınırlının yaratılmış olduğuna tanıklık etmektedir.” Mizanul Hikme s:466

LA İLAHE İLLALLAH

Hz. Muhammed (saa) İslam’a davette ilk çağrısı Allah’ın birliğini kabul etmeye olmuştur.

LA: Red etmek

İLAHE: Tüm İlahları

İLLALLAH: Allahtan başka

İslam’a ilk davetin başladığı coğrafyaya bakıldığında İlah inancına aslında hiç te yabancı olmadığı görülür. Müşrik topluluğun İlah inancına göre bir yaratıcı var ancak O yaratıcının yardımcıları da vardır. Böyle bir topluluğa ilk çağrı Yüce Allah’ın ortaksız oluşunu bildirmekle başlamış olması bu çağrının İlahi bir çağrı olduğunun en büyük delilidir. O gün o topluluğun yaşam şartları göz önünde bulundurulduğunda kendi elleriyle yaptığı putları yardımcı İlahlara olarak kabul etmek fikri her ne kadar gülünç gelse de, bugün modern insanın yaşamında İlahi emir ve yasaklara riayet etme konusunda kendi önüne koyduğu her engel de kendi eli ile yaptığı puttan daha da trajikomiktir. Çünkü zamanın şartları bilgiye ulaşma konusunda daha avantajlıdır. İlim öğrenmek eğitilmek dönemin şartlarına kıyasla daha kolay ve hızlıdır.

Tevhid her ne kadar Kur’an da 37 defa kelime olarak geçmiş ise de aslında Kur’an her bir ayeti, her harfi hatta topyekûn kendisinin İlahi bir mucize oluşu ile tamamıyla bir Tevhid çağrısıdır. Yaratılmış her bir zerre Yaratıcısının kudret ve güç olarak tek ve ortaksız olduğunun birer delili niteliğindedir.

“Şüphesiz ki çekirdeği ve taneyi (içlerinden bitki ve ağaç çıkarmak için) yarıp çatlatan, Allah’tır. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarır. İşte Allah, budur. Nasıl olur da (O’na ibadeti bırakıp, bunların hiçbirini yapamayan putlara doğru) çevriliyorsunuz?” (En’âm/ 95)

Yaratmada güç ve kudrette ortağı olmayan elbette kulluğa en layık olan Allah Tebareke Teâlâ’dır.

“(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.” Fatiha/ 5

Peki Nasıl?

Nereden öğrenmek gerekir yalnız Allah’a kulluk etmeyi? Allah’ın razı olacağı bir kulluğun reçetesi kimdedir acaba?

Öyle bir öğretmen olmalı ki kendisinde kulluk manasında bir eksik veya kusur bulunmamalıdır. Tüm sınavlardan en yüksek derece ile geçmiş olmalı, üstelikte Yüce Allah’ın kendilerine ruhsat verdiği seçtiği öğreticilerden olmalıdır.

Diyelim ki(İnşallah) Tevhidi inancımızı ve kulluğun nasıl, ne şekilde, ne niyetle yapılması gerektiğini bizlere itaati farz olan Seçkin Öğretmenlerden öğrendik, itikadımızı tamamladık. Kulluğun ibadet aşamasındayız ve ilk adımımız abdest…

“Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başınızı mesh edin ayaklarınızı da.” Maide /6

Kendisi Kur’an ayetine konu olmuş başlı başına bir ibadet olan abdestin ne denli önemli olduğunu yine Seçkin öğretmenlerden öğreniyoruz.

Hz. Resulullah (saa) şöyle buyurmaktadır;

“Abdest, imanın yarısıdır.”

Ve yine İmam Muhammed Bakır (as) şöyle buyurmaktadır;

“Abdest gerçekte Allah’ın, kimin itaat ettiğini ve kiminde kendisine isyan ettiğini bilmesi için belirlediği İlahi sınırlardan biridir.”

Öyleyse Tek ve ortaksız Yüce Allah’a itaatin bir göstergesi olan abdest ibadi anlamda ilk adım ve imanın yarısıdır buyruğu ile en önemli adımlardandır diyebiliriz. Ancak tevhid üzere olmasının bilinci ile olmalıdır.

ZELİHA ŞAHİN

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Bir Cevap Yazın

Mail adresiniz 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. * işaretli alanların doldurulması zorunldur.

Yorum yaparken aşağıdaki HTML taglarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>