İSLAMLA DEĞERLENEN KADIN PROFİLİ

Resim---Kopya---Kopya-(4)

İSLAMLA DEĞERLENEN KADIN PROFİLİ

Bismillahirrahmanirrahîm
Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla,
İslam; insan hayatındaki realiteleri, yükümlülükleri, sorumlulukları göz önünde bulundurarak ‘KADIN’ ı çok önem arz eden bir makama yerleştirmiştir. Bu bağlamda yüce dinimiz, kadına bir varlık olarak birçok hak ve özgürlükler sunmuştur. ‘Kadının kimliği’ ancak (gerçek manada) ilahi öğretiler eşliğinde ortaya çıkarılabilir.
Kadının ‘Aile’ denilen ufak toplumu oluşturmasındaki, temel rolünü sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için, İman ve Takva bilincine sahip olması gerekir. Bireyin her yönüyle beslendiği ana kaynağı İslam dini olduğu takdirde o topluma, ilim, feraset ve sorumluluk sahibi insanlar hakim olacaktır.
Eğitimin temel referansı konumundaki bir annenin geniş bakış açısı, açıkgörüşlülükle ruhi ve akli gelişimini kullanmalı, bu yönüyle cehaleti ortadan kaldırma gücüne sahip olmalı, ilimle beslenebilmelidir. Nitekim İmam Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır: “İlim zafer kazandırır, afet ve olaylar karşısında ise bir barajdır. Marifet de en büyük bir ihtiyaçsızlıktır. İlim, aklın meşalesi, güzel bir delil, en üstün hidayet, apaçık bir güzellik, en iyi bir dost, en üstün bir soy, müiminin yitği, hilim ve sabrın önderi, en faydalı hazine ve en yüce hakikattır. (Gurer-ul Hikem)
Çocukların ruhsal eğitimi, bir annenin geniş bilgisine ihtiyaç duymaktadır. Günümüz toplumlarında kadına yönelik düzenlenen çeşitli tuzaklara düşmemek için ise sürekli zihnini geliştirmek durumundadır. Çocukların eğitim ve terbiye açısından en büyük öğretmeni konumundaki bir anne, ‘geleneksel kişilik’ çerçevesinden çıkıp ‘İmanlı kişilik’ portresine yerleşen bir kadın olarak hayata daha güçlü, daha azimli tutunacaktır. İmam Humeyni (r.a) bu konuya ilişkin şöyle buyurmuştur:”Bugün kadınlar dini ve sosyal vazifelerini yerine getirmelidiriler; genel iffeti korumalı, ve bu vesileyle sosyal ve siyasi faaliyetlerde bulunmalıdırlar”.
Batı kültürü “Özgürlük”kavramına çok yanlış manalar yüklemektedir. Bazı insanların özgüveninin yok olmasına, ilimden uzak durmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple bireyin özgürlüğe bakışı, islami bakış açısıyla olmalıdır. Kadın hiçbir alanda kendini ezdirmemeli, ruhunu batının çizdiği “Kadın portresi” ile incitmemelidir. Kapitalist sistemin oyuncağı olmaktan uzaklaşıp, hak ettiği yani İslam dininin değer verdiği konuma yerleşecektir. Nitekim şuurlu, şahsiyet sahibi, takva ile süslenen bir kadının daima onurlu ve kaliteli yaşamı tercih etmesi de doğaldır.
Rabbim tüm kadınlara onun yolunda adım atmayı, onun yolunda düşünmeyi, onun yolunda yoğrulmayı nasip etsin. Vesselam…

HASİBE YEŞİL

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Bir Cevap Yazın

Mail adresiniz 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. * işaretli alanların doldurulması zorunldur.

Yorum yaparken aşağıdaki HTML taglarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>