İMAM MUSA KAZIM(as)’I NE KADAR TANIYORUZ?

911705_10201031057639960_590944920_n

KENDİMİZİ DENEYELİM Mİ?

1- İmam Musa (as)’nın lakabı olan “ Kazım” kelimesi ne anlama gelmektedir?
a- Çok cömert
b- Öfkesini yutan
c- Çok iffetli
d- Basireti açık olan
2- Irak’ta imam Musa Kazım (as) hangi lakap ile tanınırdı?
a- Ebu’l Hasan
b- El- Memun
c- El- Kazım
d- Babu’l havic ila’llah
3- “ Babu’l havic ila’llah” diyerek imam Musa Kazım vesile tutulurdu. Bu deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a- Allah’a muhtaç olanların kapısı
b- Allah’ın ilminin kapısı
c- Salihlerin süsü
d- Fakirlerin babası
4- İmam Musa Kazım (as)’ın kabri nerededir?
a- Şam
b- Kum
c- Bağdat
d- Medine
5- İmam Musa Kazım(as) Marifetin tanımını nasıl yapmıştır?
a- Allah ve Resulüne itaat
b- Fakih olmak ve hadis öğrenmek
c- Velayeti tanımak
d- Ulu’l emre itaat
6- İmam Musa Kazım (as) Ehl-i Beyt imamlarından (Allah’ın selamı hepsinin üzerine olsun) kaçıncı imamdır?
a- 5.
b- 6.
c- 7.
d- 8.
7- İmam Musa Kazım (as)’ın mührü aşağıdakilerden hangisidir?
a- Mülk (egemenlik) tek olan Allah’ındır
b- İzzet bütünüyle Allah’ındır.
c- O ne dilerse, o olur.
d- Allah en büyüktür.
8- İmam Cafer Sadık (as) , İmam Musa Kazım(as)’ı sistemin zulmünden koruma adına nasıl bir tedbir almıştır?
a- Özel naibler ayarlamıştır.
b- Beş kişiye vasiyet etmiştir
c- Velayetin kime geçtiğini söylememiştir.
d- İmam Musa (as)’yı hicrete zorlamıştır.
9- Abbasi yönetimi bir yandan Ehl-i Beyt taraftarlarına baskı yaparken, diğer yandan yönetimi meşru göstermede en çok kimlerden destek almıştır?
a- Akrabalardan
b- Para ile tuttukları askerlerden
c- Saray vaizlerinden
d- Şam ehlinden
10- Cafer Mansur’un siyasetiyle çelişmeyen ve insanlara kılıç zoruyla kabullendirilen ilk hadis kitabı olan Muvatta kimindir?
a- Malik b. Enes
b- Muhammed b. İdris e- Şafii
c- Ebu Hanife
d- Ahmed b. Hanbel
11- Abbasi devleti İmam Musa Kazım (as) ve taraftarlarına zülüm yaparken, diğer taraftan destek verdiği gruplar kimlerdir?
a- Kaderiyye ve Cebriyye
b- Mütezile
c- Selefiler
d- Gulat şiası ve Mürcie
12- Bu dönemde içki ve eğlence yaygınlaştırılmış, büyük bir ahlaki çöküntü yaşanmaktadır. İmam Musa Kazım (as)’ın davet ettiği ve bugün de çok iyi bilinen, lakabı yalınayak olan bu zahid kimdir?
a- Bişr-i Hafi
b- Hatip el- Bağdadî
c- Haccas b. Şair
d- Süleyman El-Lu’lui
13- İmam Musa Kazım(as)’a göre üç şey insanın aklının yıkılmasına sebep olur. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sıraladıklarından biri değildir?
a- Sonu gelmez dünyevî arzular ile fikrinin nurunu kapatmak
b- Uzun ve gereksiz konuşmalar ile hikmetin güzelliğini silmek
c- Nefsinin şehevi arzularıyla ibret alma duygusunun ışığını söndürmek
d- Günah işledikten sonra pişman olmak
14- Abbasi devleti kurulurken, kendini meşru bir yönetim göstermek için nasıl bir slogan kullanmışlardır?
a- La ilahe illallah sancağı
b- Âl-i Muhammed’ten razı olunan
c- Muhammed’un Resulullah
d- Zillet bizden uzaktır!
15- Sultanların/zalimlerin işini yapmaya veya onların yanında çalışmaya, imamın verdiği ruhsat aşağıdakilerden hangisi değildir?
a- Bir müslümanın sıkıntısını gidermek
b- Bir mümini esaretten kurtarmak
c- Borcunu ödemek
d- Ailesini geçindirmek
16- İmam Musa Kazım(as)’ın ısrarla üzerinde durduğu ve siyasal mücadelede Sakife çizgisi ile Ehl-i Beyt çizgisi arasındaki tarihi sembol aşağıdakilerden hangisidir?
a- Hadislerin yazılması
b- Salih cemaat projesi
c- Fedek arazisi
d- Velayet hakkı
17- İmam Musa Kazım(as) döneminde zalim saltanata karşı olan ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir?
a- Fahh ayaklanması
b- Zeyd ayaklanması
c- İsmaililer ayaklanması
d- Haricilerin ayaklanması
18- Sultan Mehdi, İmam Musa Kazım (as)’ a Fedek arazisinin sınırlarını sormuştu. İmam da “bu arazinin bir sınırı Uhud dağı, bir sınırı mısır kırsalı, bir sınırı deniz sahili, bir sınırı da Dumetul cendel’dir” demiştir. İmam sınırları böyle söylemekle ne demek istemiştir?
a- Fedek arazisinin sınırları böyle idi
b- Ümmetin olduğu yerlerdi
c- Abbasilere göz dağı vermek istemişti.
d- Humusa dahil yerleri söylemişti.
19- Bu dönemde gelişen Mazdekizm akımı neyi savunurdu?
a- Büyük günah işlemedikten sonra Allah küçük günahları affederdi.
b- Devletin bakiliği için her günahı işlemek mubahtır.
c- İnsanlar ateş, toprak ve parada ortak olduğu kadınlar ve mallarda da ortaktır
d- Üstünlük akraba yakınlığındadır.
20- Aşağıdakilerden hangisi İmam Musa Kazım(as)’ın özelliklerinden değildir?
a- Alnının ve burnunun üstünde çok secdeden nasırlar olurdu.
b- Öfkesini yutkunan idi.
c- Hz. Musa (as) gibi esmer idi.
d- Babasının ilk çocuğu idi
21- Aşağıdakilerden hangisi İmam Musa Kazım(as)’ın ilmi ve fikri çalışma alanlarından biri değildir?
a- Rivayet
b- Tedris
c- Telif
d- Rey
22- Aşağıdakilerden hangisi imam Musa Kazım (as)’ın öğrencilerinden/dostlarından biri değildir?
a- Ali bin Yaktin
b- Hişam b. Hakem
c- Cafer el- Mansur
d- Hasan b. Muhammed b. Sumae el- Kindi
23- İmam Musa Kazım (as) zindanda olduğu zor günleri nasıl yorumlamıştı?
a- Bu, biz Ehl-i Beyt imamlarının kaderidir.
b- Sana ibadet edeceğim bol vakit Allah’ım!
c- Ümmete yol açmak için direnmeliyim.
d- Ehli Beyt dostlarına bir şey olmaktansa ben onların yerine eza çekmeye razıyım.
24- İmam Musa Kazım (as)’ın çalışmalarının ve mecmualarının toplandığı ilmi miras niteliğindeki bu kitabın adı nedir?
a- İmam’ın Müsnedi
b- Kitabu’z Ziyaret
c- Akıl ve İlim
d- Nübüvvet ve İmamet
25- İmam’a göre ilimler dört aşamada toplanır. Birincisi; Rabb’ini bilmen, ikincisi; Rabb’inin sende ne yaptığını bilmen, üçüncüsü; Rabb’inin senden ne istediğini bilmendir. Dördüncüsü ise aşağıdakilerden hangisidir?
a- İman edip salih amel işlemen
b- İman ve cihad etmen
c- İmamet ve velayeti kabul etmen
d- Seni dininden neyin çıkaracağını bilmen
26- İmam Musa Kazım (as) kıyas ile ilgili nasıl bir hüküm bildirmiştir?
a- Haramdır.
b- Mekruhtur.
c- Müstehaptır.
d- Caizdir.
27- İmam’ın Hişam b. Hakem’e vasiyet mahiyetinde olan bu hadis risalesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a- İman risalesi
b- Hukuk risalesi
c- Akıl risalesi
d- Hadis risalesi
28- İmama göre; “ Şüphesiz bunda kalbi olan veya hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır.” (Kaf süresi/ 37.) Ayet-i kerimesinde geçen “Kalp” ten maksat nedir?
a- Tefekkür
b- Akıl
c- İman
d- Vahy
29- İmam’ın buyurduğu “ yedincinin beşinci oğlu” sözünde kastedilen kimlerdir?
a- Yedinci kendisi, beşinci imam Mehdi’dir.
b- Yedinci imam Cafer sadık, beşinci imam Hasan Askeri’dir.
c- Yedinci imam Hüseyin, beşinci kendisidir.
d- Yedinci Fatiha süresi, beşinci imam Hasan’dır.
30- İmam’a göre duadan önce bunu yapmayan kimse, kirişsiz ok atan kimse gibidir. Duadan önce önerdiği aşağıdakilerden hangisidir?
a- İmam edip salih amel işlemek
b- Allah’a hamd, peygambere salavat getirmek
c- Namaz kılmak ve zekat vermek
d- Selam vermek ve sonra kelam etmek.

BAŞARILAR DİLERİZ.

incivemercan.com

Cevap Anahtarı

1-B,2-D,3-A,4-C,5-B,6-C,7-A,8-B,9-C,10-A,11-D,12-A,13-D,14-B,15-D,

16-C,17-A,18-B,19-C,20-D,21-D,22-C,23-B,24-A,25-D,26-A,27-C,28-B,29-A,30-B

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Bir Cevap Yazın

Mail adresiniz 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. * işaretli alanların doldurulması zorunldur.

Yorum yaparken aşağıdaki HTML taglarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>