ESMA-UL HÜSNA’YI KİM EZBERLERSE…

Resim---Kopya

Et-Tevhid adlı eserde verilen bilgiye göre İmam Cafer Sadık (a.s), babaları aracılığı ile İmam Ali’den (a.s) şöyle nakleder:

Peygamberimiz (saa) şöyle buyurdu: “Yüce Allah’ın doksan dokuz, yani yüzden bir eksik ismi vardır. Kim onları sayarsa, cennete girer.”
“Bu isimler şunlardır:

Allah, el-İlâh, el-Vâhid, el-Ehed, es-Samed, el-Evvel, el-Âhir, es-Semî’, el-Basîr, el-Kadîr, el-Kahır, el-Aliyy, el-A’lâ, el-Bâki, el-Bedî’, el-Bâri’, el-Ekrem, ez-Zâhir, el-Bâtın, el-Hayy, el-Hakîm, el-Alîm, el-Halîm, el-Hâfız, el-Hakk, el-Hasîb, el-Hamîd, el-Hafiyy, er-Rabb, er-Rahmân, er-Rahîm, ez-Zâri’, er-Râzık, er-Ra-kîb, er-Rauf, er-Râî, es-Selâm, el-Mü’min, el-Müheymin, el-Azîz, el-Cebbâr, el-Mütekebbir, es-Seyyid, es-Subbûh, eş-Şehîd, es-Sâdık, es-Sânî’, ez-Zâhir, el-Adl, el-Afuvv, el-Ğafûr, el-Ğaniyy, el-Ğiyâs, el-Fâ-tır, el-Ferd, el-Fettâh, el-Fâlık, el-Kadîm, el-Kuddûs, el-Kaviyy, el-Karîb, el-Kayyûm, el-Kabiz, el-Bâsıt, Kazi’l-Hâcât, el-Mecîd, el-Mev-lâ, el-Mennân, el-Mühît, el-Mübîn, el-Müğîs, el-Musavvir, el-Kerîm, el-Kebîr, el-Kâfi, Kâşif’uz-Zurr, el-Vitr, en-Nûr, el-Vehhâb, en-Nâsır, el-Vâsi’, el-Vedûd, el-Hâdî, el-Vefiyy, el-Vekîl, el-Vâris, el-Berr, el-Bâis, et-Tevvâb, el-Celîl, el-Cevâd, el-Habîr, el-Hâlık, Hay-r’un-Nâsı-rîn, ed-Deyyân, eş-Şekûr, el-Azîm, el-Latîf, eş-Şâfi’.”

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Bir Cevap Yazın

Mail adresiniz 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. * işaretli alanların doldurulması zorunldur.

Yorum yaparken aşağıdaki HTML taglarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>