BANA HABER VER!

Resim---Kopya

Bir adam İmam Muhammed Bakır’a (a.s) şöyle bir soru sordu:

“Bana Rabbinden haber ver; ne zaman var oldu?”

İmam (a.s) ona şu cevabı verdi:

“Yazıklar olsun sana! Ancak bir zaman var olmayan şey hakkında “Ne zaman var oldu?” denir. Benim yüce Rabbim, ezelden beri vardır, diridir ve O’nun için nasıllık söz konusu değildir. Varlığının başlangıcı ve keyfiyeti yoktur. O’nun için “Nerede” denemez. Bir şeyin içinde değildir. Bir şeyin üzerinde de değildir. Kendi mekânı olarak bir mekân da meydana getirmemiştir.

Varlıkları yarattıktan sonra güçlenmiş değildir. Hiçbir şey yaratmadan önce güçsüz değildi. Bir şey meydana getirmemişken yalnızlık korkusu hissetmiyordu. Zihinde tasavvur edilen hiçbir şeye benzemez. Varlıkları yaratmadan önce egemenlikten uzakta değildi. Varlıkların ortadan kalkmasından sonra da egemenlikten uzaklaşmaz. Hayat olmaksızın hep diridir. Bir şey meydana getirmeden önce güçlü hükümdardı. Evreni var ettikten sonra da karşı durulmaz güç sahibi hükümdardır.

Var oluşu için “nasıllık” söz konusu değildir. O’nun için “Nerede” ve “Sınır” söz konusu değildir. Kendisine benzeyen bir şeyle tanınmaz. Uzun süre kalmaktan dolayı yaşlanmaz. Hiçbir şeyden korkmaz. Aksine bütün varlıklar, O’nun korkusundan titrerler.

Sonradan olma bir hayatı, vasfedilir bir oluşu, sınırlandırılabilir bir nasıllığı, üzerinde durulabilir bir yeri, bir şeye komşu olabilir bir mekânı olmaksızın diridir. O, tanınan/bilinen diridir; güç ve egemenliğinin zevali olmayan hükümdardır. Dilediğini, dilediği zaman dileyişiyle yaratmıştır. Sınırlandırılmaz, parçalara bölünmez, yok olmaz. Keyfiyetsiz ilkti, mekânsız son olacaktır.”

“O’nun yüzü hariç, her şey helak olacaktır.” [1]

“Yaratma ve emir yetkisi onundur. Âlemlerin Rabbi olan Allah münezzehtir.” [2]

Yazıklar olsun sana, ey soru soran adam! Benim Rabbimi, zihinler kapsayamazlar. Şüpheler O’nu, rububiyet makamından indiremezler. O, şaşırmaz. Hiçbir şey O’nu aşmaz. Olaylar O’nu bulunduğu makamdan indiremez. O, hiçbir şeyden sorumlu tutulamaz, hiçbir şey için pişmanlık duymaz.

“O’nu ne uykuluma, ne de uyku tutar.” [3]

“Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve yerin altında bulunan her şey O’nundur.” [4]  

[1]- Kasas, 88

[2]- A’râf, 54

[3]- Bakara, 255

[4]- el-Kâfi, 1/88-89; (Tâhâ, 6)

 

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Bir Cevap Yazın

Mail adresiniz 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. * işaretli alanların doldurulması zorunldur.

Yorum yaparken aşağıdaki HTML taglarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>