AKİBETİMİZİ VE BAKIŞIMIZI HAYIRA ÇEVİRECEK BİR DUAYA NE DERSİNİZ?!

41ac3a25-0208-4ffd-934d-6e65c7f8a301

Şeyh Kef’âmî, Hz. Resulullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

“Kim her gün bu duayı on defa okursa, yüce Allah onun dört bin büyük günahını bağışlar ve onu ölüm sarhoşluğundan, kabir azabından ve kıyametin yüz bin dehşetinden kurtarır, şeytan ve ordusunun şerrinden onu korur, borcu ödenir, gam ve kederi yok olur.”

Dua ise şudur:

 “A’dedtu li-kulli havlin la ilâhe illellah ve li-kulli hemmin ve gammin maşaellah ve li-kulli nimetin el-hamdu lillah ve li-kulli rehain eş-şukru lillah ve li-kulli u’cubetin subhanellah ve li-kulli zenbin esteğfirullah ve li-kulli musibetin inna lillahi ve inna ileyhi raciûn ve li-kulli zîkın hasbiyellah ve li-kulli kazain ve kaderin tevekkeltu elallah ve li-kulli aduvvin i’tesamtu billah ve li-kulli taatin ve ma’siyetin la havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azîm.”

Anlamı:

“Tüm dehşet ve korkulara karşı hazırlığım, “Lâ ilâhe illellah” (Allah’tan başka ilâh olmadığı inancı); bütün gam ve kederlere karşı “Maşaellah” (her şeyin Allah’ın dilemesiyle gerçekleştiği inancı); bütün nimetler için “Elhamdulillah” (hamdın Allah’a mahsus olduğu inancı); bütün rahatlık ve bolluklar için “eş-Şükrü lillah” (şükrün Allah’a mahsus olduğu inancı); bütün şaşılacak ve hayret edilecek şeyler karşısında “Subhanellah” (Allah’ın her türlü eksiklikten yüce ve münezzeh olduğu inancı); her günah için “Es-teğfirullah” (Allah’a tövbe ediyorum inancı); bütün musibetlere karşı “İnna lillah ve inna ileyhi raciûn” (hepimizin Allah için olduğumuz ve hepimizin O’ndan geldiğimiz inancı); bütün sıkıntılar için “Hasbiyellah” (Allah’ın bana yeterli olduğu inancı); tüm kaza ve kadere karşı “Tevekkeltu alellah” (Allah’a tevekkül ediyorum inancı); bütün düşmanlara karşı “İ’te-samtu billah” (Allah’a sığınıyorum inancı); bütün itaat ve günahlara karşı da “Lâ havle vela kuvvete illa billahi’l-Aliyyi’l-Azîm” (tüm güç ve kuvvet ancak yüce ve büyük Allah’tandır inancı)dir.”

(Bk. Sefinetu’l-Bihar, c. 7, s. 394, “Kabir” maddesi.)

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Bir Yorum

  1. 1

Bir Cevap Yazın

Mail adresiniz 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. * işaretli alanların doldurulması zorunldur.

Yorum yaparken aşağıdaki HTML taglarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>