ABDEST VE ADALET

sticker-papillons-degrade-rose-et-violet-ambiance-sticker-col-jer-007

ABDEST VE ADALET

Hz Fatımatüz Zehra sa şöyle buyurmuştur

“Allah kalpleri yatıştırmak için abdesti farz kılmıştır.”

İmam Cafer-i Sadık as

“ Adelet baldan daha tatlıdır, yağdan daha yumuşaktır ve miskten daha güzel kokuludur” Buyurmaktadır.

Her şeyin yerli yerine koyulması diğer bir tabirle dengeli ve eşit olmasıdır adalet. Hz Peygamber saa bildirdiği üzere “ Gökler ve yer adalet üzere ayakta durmaktadır.”

Allah’ın adaletinin manası ise ne kimsenin hakkını zayi eder, ne de kimsenin hakkını başkasına verir ve ne de kulları arasında ayrım yapar. O tam manasıyla adildir.

“ Kıyamet günü için adalet terazilerini koyarız ki, hiçbir nefis hiçbir zulme uğramasın” Enbiya 47

İyi amele ceza vermez kötüyü ise teşvik etmez. Hiç kimseyi başkasının günahı ile hesaba çekmez. Kuru ile yaşı asla beraber yakmaz. Allah’ın öğretilerine güvenmeyen, Rasulünü bu yönde rehberliğine itaat etmeyen asla toplum içinde sosyal adaleti hayata geçiremez. Zira kendi nefsine karşı zalimolan, nasıl başka nefislere karşı adil olabilsin?

Hz Rasulullah saa şöyle buyurmaktadır.

“Kim şiddetli soğukta kamil bir abdest alırsa sevaptan iki nasip alır. Kim şiddetli sıcakta kamil bir abdest alırsa sevaptan bir nasip alır.”

Hz Peygamber’in saa bu hadisinden açıkça anlaşılacağı üzere yapılan her amel eğer ki Allah’ın rızasına uygun yapılmışsa onun zorluğu derecesinde ecri de artar. Allah hiçbir çabayı zayi etmez

“Sizden bir şey yapanın emeğini boşa çıkarmam.” Ali İmran 195

Adaletin anlamını bildiği halde şirk işleyen bir kimsenin adaletinin batıl olduğunu, Allah Teâlâ’nın adl olduğunu bilerek adaletin bilincinde olarak hakkını vererek alınan abdestin sahih olduğunu, aksi halde alınan abdestin batıl olduğunu bilmemiz gerekir. Hayatımızda adaletli olmayı esas almamış isek batınımız bu yönden kirli ise Yüce Allah’ın emir ve yasakları doğrultusunda yaşamıyorsak, aldığımız abdestin ruhumuzu temizlemesini beklememiz de boşuna olur.

Örn: Gasp edilmiş yani sahibinin rızası olmaksızın kullanılan su ile alınan abdestin batıl olması her amelde ve hayatın her sahasında olduğu gibi adaletsiz abdestin de olmayacağına güzel örnektir aslında. Ve yine bir şekilde suyun  paylaşılması gerektiği durumlarda bencil edip suyu paylaşmaktan kaçınanın abdestin batıl olması da bu yönde  bir örnektir. Bu  durum bir insanın ihtiyacı olduğu gibi bir hayvanın da suyu içme ihtiyacı olması durumunda dahi aynıdır.

Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir.” Nisa /58

Hz Fatıma sa adeletle ilgili şöyle buyurmaktadır

“Allah kalpleri yatıştırmak için adaleti farz kılmıştır.”

Yüce Allah kendisi Adil’dir ve adaleti emreder. Adaleti gözetmeksizin yapılan ibadet Allah’a yaklaşmak şöyle dursun O’nun emrine itaatsizlikten başka bir şey değildir.

Bugün ne yazık ki, insanoğlunun baş etmesi gereken büyük sorunlarda n birisi de dünyadaki küresel ısınma ve bunun neticesinde yaşanan ve ilerleyen yıllarda şiddetini artırması beklenen su kıtlığıdır. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda su israfının sadece çağdaşlarımıza değil aynı zamanda gelecek nesillere karşı adaletsiz ve umursamaz bir tutum olduğunu unutmamak gerekir. Burada her bireye düşen görev öncelikle kendisini ve devamında ailesi ve çevresini bu konuda Allah’ın emrine uymaya çağırmak olmalıdır.

Yüzyıllar öncesinde Hz Rasulullah saa bu konu  hakkında şöyle buyurmaktadır

“Nehir kenarında bile abdest alıyor olsanız, suyu israf etmeyiniz.”

                Sonuç olarak abdest alırken Allah yolunda doğru adım atılmalı alınan abdest ile namaz kılınan namazla kimin huzuruna durulacağı, okunan Kur’an ile kimin kelamın  telaffuz edildiği düşünülmelidir.

İmam Bakır’ın As buyurduğu gibi

“Abdest gerçekte Allah’ın, kimin itaat ettiğini ve kiminde kendisine isyan ettiğini bilmesi için belirlediği İlahi sınırlardan biridir.”

İmam Rıza as abdest ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır.

“Abdest alarak kul Cebbar olan Allah’ın karşısında münacat için durduğunda temiz olur, emrine itaat etmiş olur . Ayrıca abdest bitkinlik halletinin ortadan kalkmasına, uyku halinin gitmesine ve Cebbar olan Allah’ın karşısına durmak için kalbin temizlenmesine sebep olur.”

Allah’ın selam ve bereketi üzerinize olsun

 ÖZGÜL TAŞDEMİR

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Bir Cevap Yazın

Mail adresiniz 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. * işaretli alanların doldurulması zorunldur.

Yorum yaparken aşağıdaki HTML taglarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>