5. CÜZ KUR’AN-I KERİM MEAL SORULARI

Resim---Kopya

1. “Allah, emanetleri …………… vermenizi emreder.” ayet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (4/58)

a) Müslümanlara

b) Mevki sahiplerine

c) Ehline

d) Güçlülere

2. I. Cünüp olmak

II. Tuvaletten gelmek

III. Cinsel ilişki kurmak

IV. Yolculuk

V. Hastalık

Su bulunamazsa yukarıdaki durumlardan hangisinde teyemmümden faydalanmak mümkündür? (4/43)

a) I, II ve III

b) II, III ve IV

c) I, II ve IV

d) Hepsi

3. Bir mümini hata en öldüren kişinin, bir köle azat etmesi ve öldürülen kimsenin ailesine diyet ödemesi gerekir. Bunlara imkân bulamayan kişiye verilen ceza aşağıdakilerden hangisidir? (4/92)

a) Kısas

b) Kesintisiz iki ay oruç tutmak

c) Sürgün

d) Ömür boyu hapis

4. Aşağıdakilerden hangisinde münafıkların namazla ilgili tutumları doğru bir şekilde ifade edilmiştir? (4/142)

a) Namaz kıldıklarını gösterebilmek için uzun uzun namaz kılarlar.

b) Her fırsatta namaz kılmaya çalışırlar ve insanları namaza teşvik ederler.

c) Namaza verdikleri önemi gösterebilmek için sürekli cemaate katılırlar.

d) Namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah’ı pek az anarlar.

5. Allah’ın ayetleri inkâr edilip onlarla alay edildiğinde müminlere, nasıl davranmaları emredilmektedir? (4/140)

a) Bunu yapanları imana ikna edinceye kadar

b) Susup sabretmeleri

c) Bundan vazgeçilinceye kadar orayı terk etmeleri

d) Sadece içlerinden buna kızmaları

6. Allah’ın büyük günahlardan kaçınanlara vaat ettiği ödül aşağıdakilerden hangisidir? (4/31)

a) Onlara sükûnet bahşetmek

b) Onlara lütuf hazinelerinin kapılarını açmak

c) Onların küçük günahlarını örtmek ve onları güzel bir yere yerleştirmek

d) Onların nesillerini insanlara önder yapmak

7. Allah, aşağıdakilerden hangisini asla bağışlamayacağını ve bunun korkunç bir günah olduğunu bildirmiştir? (4/48)

a) Şarap ve benzeri sarhoş edici içeceklerin içilmesi

b) Yalan konuşulması

c) Evlere izinsiz girilmesi

d) Kendisine ortak koşulması

8. “Şayet evli çiftlerin arasında anlaşmazlık doğmasından korkarsanız …………… Eğer iki taraf da işi düzeltmek isterse Allah onları uzlaştırır.” ayet mealinde boş bırakılan yere getirilmesi gereken ifade hangisidir? (4/35)

a) Onlara kızın.

b) Her iki aileden birer hakem tayin edin.

c) Bir süreliğine onları ayırın.

d) Sakın aralarına girmeyin.

9. Münafıklar, Allah’ın indirdiği kitaba ve gönderdiği peygambere davet edildiklerinde nasıl davranırlar? (4/61)

a) Yüz çevirip uzaklaşırlar.

b) İman edip geldiklerini söylerler.

c) “İşittik ve itaat ettik.” derler.

d) Zaten bunlara inandıklarını ifade ederler.

10. “Allah’ın kendilerine nimet verdikleri” şeklinde nitelendirilenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? (4/69)

a) Yahudiler ve Hıristiyanlar (Ehl-i Kitap)

b) Sâbiîler

c) Peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler

d) İbrâhim (as), İsmâil (as) , İshâk (as) ve Yakûb (as) peygamberlerin kavimleri

11. ” Allah, yükünüzü hafifletmek ister; çünkü insan …………… yaratılmıştır.” ayet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (4/28)

a) Unutkan

 b) Aceleci

c) Nankör

 d) Zayıf

12. Teyemmümde temiz toprağın sürülmesi gereken uzuvlar hangileridir? (4/43)

a) Eller ve yüz

b) Eller, yüz ve ayaklar

c) Eller, yüz, baş ve ayaklar

d) Abdestte yıkanan bütün uzuvlar

13. İman edenlere bir konuda anlaşmazlığa düştükleri zaman ne yapmaları tavsiye edilmektedir? (4/59)

a) Düşünüp akıl yürütmeleri

b) İstihareye yatmaları

c) Kitaplardan araştırmaları

d) Allah’a ve Resulüne götürmeleri

14. İnananların aralarındaki anlaşmazlıklarda peygamberi hakem yapıp verdiği hükme içlerinde bir sıkıntı duymaksızın uymaları emredilmiştir. Bu emir dikkate alınmadığında ortaya çıkacak durum aşağıdaki seçeneklerden hangisinde en doğru şekilde ifade edilmiştir? (4/65)

a) Meseleyi halledemezler.

b) Yanlış yapmış olurlar.

c) İman etmiş sayılmazlar.

d) Saygısızlık etmiş olurlar.

15. Savaş zamanında namaz kılınırken kâfirlerin saldırması endişesi varsa ne yapılır? (4/101)

a) Namaz kazaya bırakılır.

b) Namaz kısaltılarak kılınır.

c) Namaz kılınmaz, daha sonra da kazası gerekmez.

d) Namaz her zamanki gibi kılınır.

16. Kendisine selâm verilen kişinin nasıl davranması gerektiği hususunda aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur? (4/86)

a) Ya aynı selâmla ya da daha güzeliyle karşılık verir.

b) Selâmı alıp almamakta serbesttir.

c) Selâm verenin kim olduğunu bilmiyorsa selâmını almaz.

d) Selâm verenin günahkâr olduğunu biliyorsa selâmını almaz.

17.   I. Allah, mallarıyla, canlarıyla cihat edenleri, geri de kalanlardan üstün kılmıştır.

II. Cihat edenlere büyük bir mükâfat, bağışlanma ve rahmet vaat etmiştir.

III. Allah, müminlerin hepsine en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir.

IV. Geride kalanları cehennemle cezalandıracaktır.

Müminlerden özür sahibi olmaksızın (cihattan geri kalıp) oturanlar ile Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler hakkında yukarıda belirtilenlerden hangisi / hangileri doğrudur? (4/95-96)

a) Yalnızca I

b) I ve II

c) I, II ve IV

d) I, II ve III

18. “Şüphesiz …………… ateşin en alt tabakasına atılacaklardır.” ayet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (4/145)

a) Kâfirler / İnkârcılar

b) Zalimler / Haksızlık yapanlar

c) Münafıklar / İki yüzlüler

d) Ehl-i Kitap / Yahudi ve Hıristiyanlar

19. “Onlar bu Kur’an’ı hiç anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o Allah’tan başkasından gelseydi onda pek çok ……………” ayet mealinde boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir? (4/82)

a) Boşluk bulunurdu.

b) Çelişki bulurlardı.

c) Alıntı olurdu.

d) Söz olurdu.

20. Bir mümini kasten öldürenin cezası aşağıdakilerden hangisidir? (4/93)

a) İçinde ebedî kalacağı cehennem

b) Fidye

c) Ellerinin ve ayaklarının kesilmesi

d) Ömür boyu hapis

 

4. CÜZ TEST SONUÇLARI

1-B, 2-C, 3-A, 4- C,5-D, 6- C, 7-D, 8- C,9- B, 10- A,

 11- A, 12- B, 13- C, 14-A,15- B, 16- D, 17-A, 18- C, 19-D, 20- B.

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

4 Yorum

  1. 1

Bir Cevap Yazın

Mail adresiniz 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. * işaretli alanların doldurulması zorunldur.

Yorum yaparken aşağıdaki HTML taglarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>