4. CÜZ KUR’AN-I KERİM MEAL SORULARI

resim-kopya

1. Aşağıdakilerden hangisini yapanlar karınlarını ateşle doldurmuş olurlar? (4/10)

a) Ganimet malı yiyenler

b) Yetim malı yiyenler

c) Miras yiyenler

d) Borç yiyenler

2. Allah’ın tövbeleri kabul edişi ile ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur? (4/17-18)

a) Ölüm gelip çatınca “İşte ben şimdi tövbe ettim.” diyenlerin tövbesi kabul edilir.

b) Allah, sadece, küçük hatalardan dolayı yapılan tövbeleri kabul eder.

c) Allah, bilmeyerek günah işleyip sonra çok geçmeden tövbe edenlerin tövbesini kabul eder.

d) Allah içki içenlerin ve zina edenlerin tövbesini kabul etmez.

3. Kur’ân-ı Kerim’de müminlerin bazı özelliklere sahip olması durumunda diğer insanların onlara zarar veremeyeceği ifade edilir. Aşağıdakilerden hangisi bu özellikleri doğru olarak vermektedir? (3/120)

a) Sabırlı olmak ve Allah’a karşı gelmekten sakınmak

b) Namaz kılmak ve zekât vermek

c) İlim tahsil etmek ve infakta bulunmak

d) Oruç tutmak ve hacca gitmek

4. Yetimlerin mallarını bir kimsenin kendi mallarına katarak haksızca yemesi nasıl nitelendirilmektedir? (4/2)

a) Peygambere ihanet

b) Allah’a savaş açmak

c) Büyük bir günah

d) Allah’ı inkâr etmek

5. “İnkâr edenler, kendilerine vermiş olduğumuz mühletin, sakın kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Biz onlara ancak …………… diye mühlet veriyoruz.” ayet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (3/178)

a) Mutlu olsunlar

b) Yeryüzüne hükümran olsunlar

c) Ömürlerini tamamlasınlar

d) Günahları artsın

6. Müminler zayıf ve güçsüzken Allah’ın kendilerine yardım ettiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?  (3/123)

a) Uhud

b) Tebük

c) Bedir

d) Hendek

7. Miras paylaşımında Allah’ın tavsiye ettiği oran ve bölüşümler aşağıdakilerden hangisinden sonra uygulamaya konulur? (4/11-12)

a) Mirasın yarısı erkek vârisler arasında paylaşıldıktan sonra

b) Miras sahibinin ölümünün kırkıncı gününden sonra

c) Vârislerin rızaları alındıktan sonra

d) Miras sahibinin bıraktığı vasiyet veya borçtan sonra

8. ” …………… iyiliğe asla erişemezsiniz.” ayet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (3/92)

a) Allah yolunda cihat edip öldürülmedikçe

b) Namazı dosdoğru kılmadıkça

c) Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça

d) Kâbe’yi haccetmedikçe

9. Kur’ân-ı Kerim, Müslümanların Uhud Savaşı esnasında düştükleri bazı hatalı durumlara işaret eder. Aşağıdakilerden hangisi işaret edilen bu hatalardan biri değildir? (3/152-154)

a) Peygamber’in emrine karşı gelmek

b) Düşman ordusuna katılmak

c) Canlarının derdine düşmek ve savaş alanından kaçmak

d) Cahiliyyedeki gibi, Allah hakkında zanda bulunmak

10. Kur’ân-ı Kerim, iman edenlerin, Ehl-i Kitap’tan olanlara uymaları konusunda nasıl bir yaklaşım sergiler? (3/100)

a) Ehl-i Kitap’ın, kendilerine itaat eden müminleri imanlarından döndürebilecekleri uyarısında bulunur.

b) Ehl-i Kitap’ın doğruyu bilip doğruya çağırdığını ifade eder.

c) Ehl-i Kitap’a uyup uymama konusunda müminleri serbest bırakır.

d) Ehl-i Kitap’a uyma ya da uymama konusundan hiç bahsetmez.

11. Evlenilmesi haram olanların anlatıldığı ayetler göz önünde tutulduğunda aşağıdakilerden hangisi yanlış bir hüküm olur? (4/22-23)

a) Bir kimse babasının eski karısı ile evlenebilir.

b) Sütkardeşler birbirleriyle evlenemezler.

c) Bir kişi üvey kızıyla evlenemez.

d) Bir kimse hâlen evli olduğu karısının kız kardeşi ile (iki kız kardeşle aynı dönemde) evlenemez.

12. “Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz.” ayet mealindeki “en hayırlı ümmet” ifadesi, ayetin devamında hangi özellikle açıklanmaktadır? (3/110)

a) Son peygamberin ümmeti olmak

b) İyiliği emretmek, kötülükten men etmek, Allah’a inanmak

c) Cihada önem veren ve savaşan bir ümmet olmak

d) Asil bir soya mensup olmak

13. Hz. Peygamber(saa)’in, hatalı davranışları karşısında müminlere, Allah’ın rahmeti sayesinde yumuşak davrandığı bildirilmektedir. “Eğer Hz. Peygamber kaba ve katı yürekli olsaydı” ayete göre bunun sonucu ne olurdu? (3/159)

a) Hz. Peygamber(saa) kaybedenlerden olurdu.

b) Allah onu cezalandırırdı.

c) Etrafındakiler dağılıp giderlerdi.

d) Bu tavrı ile etrafındakileri daha fazla etkilerdi.

14. “İki topluluğun (ordunun) karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah’ın izniyledir. Bu da …………… ortaya çıkarması ve ……………  belli etmesi içindi.” ayet mealinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (3/166-167)

a) Müminleri-münafıkları

b) Cesurları-korkakları

c) Salihleri-hainleri

d) Mücahitleri-savaştan kaçanları

15. “Allah’ın kendilerine lütfünden verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır! O kendileri için bir şerdir.” ayet mealinin devamında cimrilik edenlerle ilgili olarak hangi açıklama yapılmaktadır? (3/180)

a) Cimrilik ettikleri şeyin kat kat fazlası kendilerinden alınacaktır.

b) Cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır.

c) Cimriliklerinin cezası olarak sonsuza dek cehennemde kalacaklardır.

d) Cimrilikleri yüzünden sevapları eksik olacaktır.

16. Bir kadını boşayıp başka bir kadınla evlenmek isteyen kişinin, önceki hanımına verdiklerinden ne kadarını alması uygun olur? (4/20)

a) Yarısını

b) Tamamını

c) Ziynet dışında kalanların tamamını

d) Hiçbirini

17. Tevrat indirilmeden önce, onun kendi nefsine haram kıldıkları dışında bütün yiyecekler İsrail oğulları için helâldi. Bu şahıs aşağıdakilerden hangisidir? (3/93)

a) Hz. Yakub (as)

b) Hz. Musa (as)

c) Hz. Zekeriyyâ (as)

 d) Hz. İsa (as)

18. İnsanlar için kurulan ilk mabet aşağıdakilerden hangisidir? (3/96)

a) Mescid-i Aksâ

b) Süleyman Mabedi

c) Kâbe

d) Mescid-i Nebevî

19. “Onların hepsi bir değildir. Onlar içinde gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah’ın ayetlerini okuyan bir topluluk da vardır.” ayet mealinde anlatılanlar kimlerdir? (3/113)

a) Müşrikler

b) Mecusîler

c) Münafıklar

d) Ehl-i Kitap

20. “Cesaretinizi yitirmeyin, üzülmeyin. Eğer (gerçekten) ……………  iseniz üstün olan sizlersiniz.” ayet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (3/139)

a) Müttakîler

b) İman etmiş kimseler

c) Salih kimseler

d) Sabırlı kişiler

 

3. CÜZ TEST CEVAPLARI

1-D, 2-C,3-D,4- A,5-B,6-A,7-A,8-C,9-D,10-B,

11-A,12-D,13-A,14-A,15-D,16-B,17-C,18-D,19-B,20-C.

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

2 Yorum

  1. 1

Bir Cevap Yazın

Mail adresiniz 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. * işaretli alanların doldurulması zorunldur.

Yorum yaparken aşağıdaki HTML taglarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>