29. CÜZ KUR’AN-I KERİM MEAL SORULARI

Resim---Kopya

1. Ölümün ve hayatın yaratılmasının sebebi olarak zikredilen husus aşağıdakilerden hangisidir? (67/2)

a) İkisi de kimin daha güzel amel yapacağını sınamak için yaratılmıştır.

b) Hayat sevinçler için, ölüm korkular için bir ölçü olsun diye yaratılmıştır.

c) Hayat inananlar için teselli, ölüm zalimler için caydırıcı olsun diye yaratılmıştır.

d) Hayat dünya için, ölüm ise ahiret için yaratılmıştır.

2. Hz. Peygamber’e “Sen, Rabbinin hükmüne sabret. …………… gibi olma.” hitabında zikri geçen ve Hz. Yûnus(as) hakkında kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir? (68/48)

a) Zülkifl(as)  

b) Peygamberlerin babası(as)

c) Balık sahibi (as)

d) Zülkarneyn(as)

3. Göğün kaç kat olarak yaratıldığı ifade edilmektedir? (71/15)

a) Yedi

b) Sekiz

c) Dokuz

d) On

4. “Rabbim! Yeryüzünde inkârcılardan hiçbir kimseyi bırakma! Sen onları bırakırsan kuşkusuz onlar, kullarını saptırırlar ve onlar yalnızca ahlâksız ve çok inkârcılara sebep olurlar. Rabbim! Beni, anamı, babamı, evime inanmış olarak gireni, inanan erkek ve kadınları bağışla, zalimlerin de helâkini artır.” diye dua eden peygamber kimdir? (71/26-28)

a) Hz. İbrahim(as)

 b) Hz. Lût(as)

c) Hz. Nuh (as)

d) Hz. İshak(as)

5. Adına bir sure olan ve bu surede kavmini gece gündüz, gizli açık, her fırsatta Allah’a davet ettiğini, ama bu davetin ancak onların kaçışını artırdığını anlatan peygamber aşağıdakilerden hangisidir? (71/1-9)

a) Hz. Musa (as)

b) Hz. Nuh(as)

c) Hz. Yusuf (as)

d) Hz. İbrahim(as)

6. Vedd, Süva’, Yeğus, Ye’uk ve Nesr hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (71/21-23)

a) Bunlar Mekkeli müşriklerin haram saydıkları ayların adıdır.

b) Bunlar Yahudilerin Tevrat’a eklediği bölümlerin adıdır.

c) Bunlar Nûh kavminin taptığı putların adıdır.

d) Bunlar Mekkeli müşriklerin yemeyi haram saydıkları develerin adıdır.

7. “Öyleyse inkâr ederseniz …………… o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız?!” ayet mealinde boş bırakılan yere kıyamet gününün bir özelliğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? (73/17)

a) Ayakların kayacağı

b) Körlerin göreceği

c) Derileri kavuran

d) Çocukları ihtiyarlatan

8. “Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur’an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.” diyenler aşağıdakilerden hangisidir? (72/1-2)

a) İsrâiloğulları

b) Hıristiyanlar

c) Cinler

d) Melekler

9. Aşağıdakilerden hangisi hesap gününü tasvir eden ifadelerden değildir? (70/8-10)

a) Dağların yün topakları gibi olacağı gün

b) Göğün erimiş madene benzeyeceği gün

c) Hiç kimsenin arkadaşını sormadığı gün

d) Peygamberlerin ümmetlerine şefaat edecekleri gün

10. Aşağıdakilerden hangisi aslandan kaçan ürkek eşeklere benzetilen cehennemliklerin özellikleri arasında sayılmamıştır? (74/42-53)

a) Geceleri ibadete kalkmaz, uyurlar.

b) Öteki dünyadan korkmazlar.

c) Namaz kılmazlar.

d) Düşkünleri doyurmazlar.

11. “Allah içinizden hastalar, yeryüzünde gezip Allah’ın lütfünü arayan başka kimseler ve Allah yolunda savaşan daha başka insanlar bulunacağını bilmiştir. Onun için Kur’an’dan ….. okuyun.” ayet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (73/20)

a) Anlamca hoşunuza gidenleri

b) Kısa birkaç ayet

c) Uzun sureler

d) Kolayınıza geldiği kadar

12. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’e gece kalkması tavsiye edilirken sebep olarak zikredilmemiştir? (73/6-7)

a) Gece ibadetinin etkisi daha fazladır.

b) Gece serindir ve çalışmak kolaydır.

c) Gece ibadetindeki sözler daha düzgün ve açıktır.

d) Gündüz vakti uzun meşguliyetler vardır.

13. Hz. Peygamber(saa)’e Kur’an’ı nasıl okuması emredilmektedir? (73/4)

a) Olabildiğince hızlı

b) Kalabalıklar içinde ve yüksek sesle

c) Kâbe’nin üstünde ve herkese ilân ederek

d) Ağır ağır, tane tane

14. Mürselât Sûresi’nde tam on kez tekrarlanan ayetin meali aşağıdakilerden hangisidir? (77/15,19….)

a) O hâlde Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?

b) Allah, zalimlere hidayet vermez.

c) Allah, sabredenlerle beraberdir.

d) O gün vay yalanlayanların hâline!

15. “İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır?” sorusunun ardından Allah’ın kudretine hangi ince benzetmeyle işaret edilmektedir? (75/3-4)

a) Onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücü yeter.

b) Onu bütün atalarıyla birlikte yaratmaya bile gücü yeter.

c) Onu bütün nesilleriyle birlikte yaratmaya bile gücü yeter.

d) Onu ve bütün varlıkları hep beraber yaratmaya bile gücü yeter.

16. Allah tarafından belâ verilen, bahçeleri yakılmış toprağa çevrilen bahçe sahipleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (68/17-32)

a) Sabah erkenden ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi.

b) Bahçelerini o hâlde gördükten sonra da hatalarını anlamamışlar, suçu başkalarına atmaya çalışmışlardı.

c) Yoksulları yanlarına yaklaştırmamak üzerine aralarında fısıldaşıyorlardı.

d) Bahçeyi ilk gördükleri anda yollarını şaşırmış olduklarını düşünmüşlerdi.

17. “Gelin kitabımı okuyun, çünkü ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum.” Diyerek kitabını almaktan memnun olanlar kimlerdir? (69/19-20)

a) Kitabı sağından verilenler

b) Kitabı solundan verilenler

c) A’râfta kalanlar

d) Cehennemden çıkarılıp cennete sevk edilenler

18. “Keşke kitabım bana verilmeseydi, hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim, keşke ölüm her şeyi bitirseydi.” diyerek kitabını almaktan hiç de memnun olmayanlar kimlerdir? (69/25-28)

a) A’râf’ta beklerken cehenneme gidecekleri bildirilenler

b) Kitabı sağından verilenler

c) Kitabı solundan verilenler

d) Kabirde, Münker ve Nekir’in sorularına cevap veremeyenler

19. “Biz cehennemin görevlilerini ancak …………… kıldık.” ayet mealini tamamlayan kelime aşağıdakilerden hangisidir? (74/31)

a) Kâfirlerden

b) Meleklerden

c) Cinlerden

d) Şeytanlardan

20. “Eğer o (peygamber) bize isnat ederek bazı sözler uydurmaya kalkışsaydı onu sağ elinden yakalardık ve sonra …………… Hiç biriniz de onu koruyamazdı.” Ayet mealinde boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir? (69/44-47)

a) Ondan peygamberliği alırdık.

b) Onu yurdundan sürerdik.

c) Onun yüzünü karartırdık.

d) Onun şah damarını keserdik.

 

28. CÜZ KUR’AN-I KERİM MEAL SORULARININ CEVAPLARI

1-A,2-C,3-B,4-C,5-A,6-C,7-D,8-B,9-B,10-A,

11-C,12-B,13-C,14-D,15-A,16-D,17-C,18-A,19-D,20-B.

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

2 Yorum

  1. 1

    8.Soru Cevapı Yanlış Cevap “C” olması Gerekiyor Çünkü 72.Sure 1-2. Ayette Cinlerden Söz ediyor

    • 2

      O cevap anahtarı bir önceki cüz mealinin cevap anahtarı, 29. Cüz sorularının cevap anahtarı bir sonraki yazımızda. Ve sizinde dediğiniz gibi 8. Sorunun cevabı C şıkkı

Bir Cevap Yazın

Mail adresiniz 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. * işaretli alanların doldurulması zorunldur.

Yorum yaparken aşağıdaki HTML taglarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>