19. CÜZ KUR’AN-I KERİM MEAL SORULARI

Resim---Kopya

1. Hz. İbrahim(as) babasına / amcasına ve kavmine puta tapma gerekçelerini sorduğunda aldığı cevap aşağıdakilerden hangisidir? (26/69-74)

a) Atalarından öyle görmeleri

b) Zor durumda kaldıklarında putların kendilerine yardım etmesi

c) Putların, dualarına karşılık vermesi

d) Onlara tapmazlarsa putların kendilerine zarar verebilecek güçte olmaları

2. Malların ve evlatların fayda vermeyeceği günde (haşir), insanlara aşağıdakilerden hangisinin faydası olacaktır? (26/88-89)

a) Arkadaşların

b) Mensup olunan ırk ya da milletin

c) Arınmış bir kalbin

d) Güzelliğin ve güçlü oluşun

3. Cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan düzenli bir ordusu olan peygamber aşağıdakilerden hangisidir? (27/17)

a) Hz. Zekeriya (as)

b) Hz. İsa (as)

c) Hz. Musa (as)

d) Hz. Süleyman (as)

4. Sebe halkı neye tapıyordu? (27/24)

a) Kendi elleriyle yaptıkları putlara

b) Güneşe

c) Aya

d) Hükümdarlarına

5. Rahman’ın kulları, cahillerin kendilerine laf atması durumunda nasıl davranmalılar? (25/63)

a) Cahillere hadlerini bildirmeliler.

b) Onların her türlü davranışına aynıyla karşılık vermeliler.

c) Cahillere “selam” deyip geçmeliler.

d) Onları yanlıştan vazgeçirmek için tartışmalılar.

6. Rahman’ın kulları geceleri nasıl geçirmeliler? (25/64)

a) Diğer insanlar gibi uyuyarak

b) Secde ederek ve kıyamda durarak

c) Sohbet ederek

d) Kitap okuyarak

7. Rahman’ın kulları harcamalar konusunda nasıl bir tutum takınırlar? (25/67)

a) Diğer insanları da teşvik etmek için açıktan açığa göstererek harcarlar.

b) Cimriler gibi çok az harcarlar.

c) Yoksulları sevindirmek için ellerindeki bütün malları savururcasına harcarlar.

d) Ne israf, ne cimrilik ederler.

8. Rahman’ın kulları anlamsız ve boş bir şeyle karşılaştıklarında nasıl davranırlar? (25/72)

a) Diğer insanlar gibi onlar da o şeylerle biraz eğlenirler.

b) Faydasız şeyleri ortadan kaldırmaya çalışırlar.

c) Faydasız işlere dalanlara nasihat ederek onları vazgeçirmeye uğraşırlar.

d) Vakarla geçip giderler.

9. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Şuayb(as)’in kavmi Eyke’lilerin yanlış davranışları arasında sayılmamaktadır? (26/181-189)

a) Ölçü ve tartıyı tam yapmayıp insanların haklarını yemeleri

b) Peygamberlerine kafa tutup onu öldürmeleri

c) Yeryüzünde bozgunculuk yapıp karışıklık çıkarmaları

d) Peygamberlerini yalanlayıp ona meydan okumaları

10. Dinin tebliğine ilk önce uyarılması gereken insanlar kimlerdir? (26/214)

a) Kavmin ileri gelen zenginleri

b) Kavmin en yoksul kimseleri

c) En yakın akrabalar

d) Kavmin yöneticileri

11. Hz. Peygamber(saa)’e kendisini uyanlar hakkında nasıl davranması gerektiği ifade edilmiştir? (26/215)

a) Kâfirlere davrandığından daha şiddetli davran.

b) Merhametli davranarak tavizkâr bir tutum sergileme.

c) Kol kanat ger.

d) Kesinlikle affedici bir durumda olma.

12. Vadilerde şaşkın şaşkın dolaşanlar ve yapmadıkları şeyleri söyleyenler kimlerdir? (26/225-226)

a) Şairler

b) Şeytanlar

c) Müşrikler

d) Yahudiler

13. Kendisine kuşların dili öğretilen ve Hz. Davud(as)’a varis olan peygamber aşağıdakilerden hangisidir? (27/16)

a) Hz. Yusuf (as)

b) Hz. Zekeriya (as)

c) Hz. Süleyman (as)

d) Hz. İbrahim (as)

14. “Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler.” Uyarısında bulunan ve bu ifadesiyle üzerine Hz. Süleyman’ı güldüren varlık aşağıdakilerden hangisidir? (27/18-19)

a) Hüdhüd Kuşu

b) Bal arısı

c) Bülbül

d) Karınca

15. Hz. Süleyman(as)’a, Sebe halkı hakkında bilgiler getiren varlık aşağıdakilerden hangisidir? (27/22-23)

a) Cinlerden bir ifrit

b) Hüdhüd kuşu

c) Karınca

d) Bal arısı

16. Semud kavmine gönderilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? (26/141-142)

a) Hz. Şuayb (as)

b) Hz. Zekeriya (as)

c) Hz. Salih (as)

d) Hz. Lut (as)

17. Kur’an-ı Kerim hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (26/192-197)

a) Onu sadece âlimler anlar.

b) Apaçık Arapça bir dille indirilmiştir.

c) Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.

d) Onun içerdiği mesaj evvelkilerin kitaplarında da vardır.

18. Sebe hükümdarı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (27/23)

a) Halkı zorla kendisine boyun eğdiren zalim bir erkektir.

b) Henüz hükümdarlık yapamayacak kadar küçük bir çocuktur.

c) İnsanları kendisine zorla itaat ettiren cinlerden bir ifrittir.

d) Kendisine her şeyden bolca verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadındır.

19. Kötülüklerinin Allah tarafından iyiliklere dönüştürüleceği ifade edilenler kimlerdir? (25/70)

a) Tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler

b) Araf’ta olanlar

c) Günahlarıyla sevapları eşit olanlar

d) Aslında günah olduğuna inandıkları halde günah işlemekten kendilerini alıkoyamayanlar

20. Kavminin inkârda direnmesi üzerine “Ey Rabbim! Kavmim beni yalanladı. Artık onlarla benim aramda sen hüküm ver. Beni ve benimle beraber olan inananları kurtar.” Diye dua eden Hz. Nuh’un kavminden inanmayanlara nasıl bir ceza verildi? (26/117-120)

a) Üzerlerine gökten ateş yağdırıldı.

b) Tufanla birlikte suda boğuldular.

c) Yerin dibine geçirildiler.

d) Üzerlerine gökten taş yağdırıldı.

 

18. CÜZ KUR’AN-I KERİM MEAL SORULARININ CEVAPLARI

 1-A,2-B,3-D,4-A,5-D,6-B, 7-D,8-C,9-D,10-A,

11-C,12-B,13-A,14-C,15-C,16-B,17-A,18-B,19-C,20-D.

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

2 Yorum

  1. 1
    • 2

      19. CÜZÜN CEVAP ANAHTARI 20. CÜZÜN ALTINDA YAYINLANMIŞTIR. 10. SORU DOĞRU CEVAP C DİR. İLGİNİZDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ. ALLAH’A EMANET OLUNUZ.

Bir Cevap Yazın

Mail adresiniz 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. * işaretli alanların doldurulması zorunldur.

Yorum yaparken aşağıdaki HTML taglarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>