1. CÜZ KUR’AN-I KERİM MEAL SORULARI

Resim---Kopya
 1. 1.Leş
 2. Kan
 3. İçyağı
 4. Allah’tan  başkası  adına kesilenler
 5. At
 6. Domuz eti 

Yukarıdakilerden hangisini Allah Müslümanlara haram kılınmıştır? (2/173)

a)I,II,IV ve VI        b)I,II,III,IV ve V

c) I, II, III, IV ve VI    d)Hepsi

2.   1.Önceki vahiylere inanırlar.

2. Kur’an’a inanırlar.

3.Allah’ın verdiğinden harcarlar.

4.Namazlarını kılarlar.

5.Ahirete  inanmazlar. 

Yukarıdakilerden hangileri müminlerin özelliklerindendir?  (2/3-4)

a) II, III ve V            b)I,II,III ve IV

c)II,III,IV ve V       d)Hepsi 

 1. Allah’tan yardım isterken başvurulması emredilen iki ibadet aşağıdakilerden hangileridir?(2/153)

a)   Namaz ve sabır

b)    Oruç vedua

c)   Zekât ve sadaka

d)   Hac ve umre 

 1. İnanmadıkları halde Allah’a ve ahiret gününe inandıklarını söyleyenler kimlerdir?(2/8-20)

a)   Müşrikler                b)Hristiyanlar

c)Yahudiler               d)Münafıklar

5. Allah, dünyada açlık ve korkunun yani sıra birtakım şeyleri az vererek veya onları eksilterek insani sınayacağını bildirir. 

Bunlar aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?(2/155)

a)   Mal-can-ürün

b)    Evlat-can-mal

c)   Para-can-ilim

d)   Ömür-can-mal

6.Dünya hayatına tutkuyla bağlanan ve Kur’an’da bu konuda”insanların en hırslısı” olarak nitelenenler kimlerdir?  (2/96)

a)   Müşrikler               b)Münafıklar

c)Hristiyanlar             d)Yahudiler 

 7. Melekler, insanin yaratılışına onun hangi özelliği dolayasıyla karşı çıkmışlardır?  (2/30)

a)   Beceriksiz ve zayıf oluşu

b)    Kendilerinden daha üstün bir konuma gelebileceği

c)   Bozgunculuk yapacak ve kan dökecek olması

d)    Yeme ve içme ihtiyaçlarının olması

8.Allah, meleklere “Haydi, Âdem’in önünde secdeye kapanın.” dediğinde İblîs dışında hepsi secdeye kapandı. İblîs, secdeye kapanmaktan geri durarak ve böbürlenerek hangi gruba dahil oldu?(2/34)

a)   Fâsiklar / Yoldançikmişlar

b)    Münafıklar/İkiyüzlüler

c)   Müşrikler/Allah’a ortak koşanlar

d)    Kâfirler/İnkârcilar

9. İsrâiloğulları’nın cehennemle ilgili düşünceleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? (2/80)

a)   Cehennem tamamen semboliktir, gerçekliği yoktur.

b)    Allah, kendi yarattığı kullarını yakmaz.

c)   Ateş bize sayılı birkaç günden fazla asla dokunmayacaktır.

d)    Allah’ın seçkin kulları olan bizleri cehennem ateşi asla yakmayacaktır. 

 10. Rabbi tarafından bir takım emirlerle sınanan, hepsini yerine getirdiği için de Allah’ın “Ben seni insanlara önder yapacağım.”dediği peygamber aşağıdakilerden hangisidir?(2/124)

a)   Hz.Nûh             b) Hz.İbrâhim

c) Hz. Mûsâ           d)Hz. Îsâ

 11. Kâbe’nin temellerini yükseltenler ve “Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin,hakkıyla bilensin.” diyenler  kimlerdir?(2/127)

a)   Cürhümîler

b)    Kureyşliler

c)   Hz.Mûsâ ve Hz.Hârûn

d)    Hz.İbrâhim ve Hz.İsmâil  

12.Yahudiler, haftanın hangi günü için konulan sınırları  ihlâl etmelerinden dolayı aşağılık maymunlar olma cezasına çarptırılmışlardır? (2/65)

a)   Cuma                 b)Çarşamba

c)Pazar                   d)Cumartesi

 13. Hiç kimsenin hiçbir taraftan yardim göremeyeceği mahşer gününde, fayda sağlamayacağı, ayette bildirilen şey aşağıdakilerden hangisidir?(2/123) 

a)   İhlas/içtenlik          b) İbadet /kulluk

c)Şefaat/aracılık       d) İman /inancı

14.”Yahudi olun.” diyen Yahudilere ve “Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız.” diyen Hristiyanlara yönelik olarak “O, hakka yönelen ve Allah’a ortak koşmayan biriydi.” denilerek onun milletine uyulması emredilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? (2/135)

a)   Hz.İbrâhim as            b) Hz.Muhammed saa

c)Hz.Mûsâ  as         d)Hz.Îsâ as 

 15. “Onlar ki söz verip bağlandıktan sonra Allah’a verdikleri sözü bozarlar, Allah’in birleştirilmesini emrettiği şeyleri koparırlar ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar; işte ziyana uğrayanlar onlardır.” âyet mealinde sıralanan özellikler aşağıdaki hangi grubu anlatmaktadır?(2/26-27)

a)   Münafıklar/İkiyüzlüler

b)    Kâfirler/İnkârcılar

c)   Fâsiklar / Yoldan çıkmışlar

Müşrikler/Allah’a ortak koşanlar

16.

 1. İnsanlara üstün kılınmışlardı.
 2. Firavun’un  zulmünden kurtarıldı.
 3. Cumartesi  yasağını çiğnediler.
 4. Buzağıyı tanrı edindiler.
 5. Ruhbanlığı icat ettiler. 

Yukarıdakilerden hangileri İsrâil oğullarıyla ilgili  hususlardır? (2/47-66)

a) I, II ve V            b)I,II,III ve IV

c)      II, III ve V           d)Hepsi

17. “O hâlde yakıtı……………olan, inkarcılar için hazırlanmış ateşten sakının.”âyet mealinde boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden  hangisi  getirilmelidir?(2/24)

a)   Denizler ve ormanlar

b)    İnsanlar ve taşlar

c)   Putlar ve tâğutlar

d)    Hayvanlar ve bitkiler

 18.Allah’ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasaklayanlar ve mescitlerin yıkılması için çalışanlar nasıl nitelendirilmektedir? (2/114)

a)   İnsanların en zalimi

b)    Nankörlük yapan kâfirler

c)   Akil erdiremeyen zavallı cahiller

d)   İnsanlar arasında fitneye sebep olan münafıklar 

 19. “Ey Mûsâ! Biz Allah’i açıktan açığa görmedikçe sana asla inanmayız.”demeleri üzerine İsrâil oğullarının çarptırıldığı ceza aşağıdakilerden  hangisidir?(2/55)

a)   Aşağılık maymunlar hâline getirilmeleri

b)    Zillet ve meskenete duçar kılınmaları

c)   Bakıp dururken kendilerini yıldırım çarpması

d)    Firavun’un zulüm ve baskısının şiddetlenmesi 

 20. İman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sâbiîlerden olup da Allah katında ecirleri bulunan, korku ve üzüntü çekmeyecek olanlar  kimlerdir?(2/62)

a)   İçki ve kumardan sakınanlar

b)    Allah’a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler

c)   Boş ve yararsız işlerden yüz çevirenler

d)    İncil’e ve Tevrat’ainananlar

 

BAŞARILAR DİLİYORUZ. 

 

 

 

 

 

 

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

2 Yorum

 1. 1

Bir Cevap Yazın

Mail adresiniz 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. * işaretli alanların doldurulması zorunldur.

Yorum yaparken aşağıdaki HTML taglarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>